BluffakturorFakturaskojaren Bolagsupplysningen har gjort ett nytt utskick till småföretagare. Skriv inte under! Du måste då betala 9 590 kronor för ett tvåårigt avtal – som dessutom löper på automatiskt.

De senaste dagarna har många svenska företagare fått ett brev med en blankett som ser ut att komma från en myndighet. Blanketten är stämplad ”Dags att komplettera”, och har titeln ”Årskompletteringserbjudande, Registerkontroll –förtursexponering 2015”. Avsändare är ”Bolagsupplysningen – digital registerhållning”.

Blanketten liknar en deklarationsblankett med sina numrerade kolumner och märkning med skrivmaskinstypsnitt där ”data saknas”. Ytterligare något som förstärker det officiella intrycket är uppmaningen ”Vänligen returnera snarast, använd bifogat svarskuvert. Porto betalt”.

Den som rättar saknade och felaktiga uppgifter och skriver under blanketten förbinder sig enligt det finstilta till ett tvåårigt avtal som kostar 4 795 kronor om året – i två år. Totalt 9 590 kronor alltså. Avtalet gäller införande på bolagsupplysningen.se, en webbplats som drivs av estländska Bolagsupplysningen OU. Det löper sedan på automatiskt om man inte avslutar det.

Bolagsupplysningen finns sedan förra året med på Svensk Handels och Förenade Bolags varningslistor, och är det företag som fått flest klagomål.

Bolagsupplysningens nya blankett är, förutom några små detaljer, nu identisk med likaledes estländska Nummerupplysningens blankett som Driva Eget varnade för tidigare i somras. Ludvig Isacsson på Förenade Bolag varnade då för att risken att blanda ihop de båda verksamheterna var mycket stor. Den risken har nu knappast minskat.

Både Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen – som av allt att döma drivs av samma personer – anger numera i villkoren att en tvist i första hand ska avgöras i Estland. Även om inget av bolaget gått vidare och stämt någon företagare som vägrat att betala så skrämmer villkoret många.

Ludvig Isacsson varnar starkt för att skriva under talongen:
– Skulle så ske är du fast i en avtalssituation som är mycket problematisk, säger han.

STOR guide: Så agerar du mot Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen

Läs mer: Nummerupplysningen tillbaka med nytt utskick