”Kan jag ha två enskilda firmor?”

”Kan jag ha två enskilda firmor?”

 Driva Egets läsare Carola undrar om hon kan ha två enskilda firmor som hon marknadsför under samma namn. Camilla Björkman ger svar.

Carolas fråga:

Kan jag som enskild person ha två enskilda firmor som jobbar och marknadsför sig under samma namn? Hur går jag till väga rent praktiskt i så fall? 

Camilla Björkman ger råd:

Du kan bara ha en enskild firma. Detta eftersom den enskilda firman är knuten till dig som person och till ditt personnummer. Däremot finns det ingenting som hindrar att du har flera verksamheter i din enskilda firma.

Tänk bara på att ensamrätten till ett företagsnamn bara gäller inom den verksamhet som du registrerat ditt företag i. Har du då två vitt skilda verksamheter kan du registrera en av dem som en bifirma. Du kan då skydda namnet inom båda verksamheterna. Allt detta gör du på verksamt.se.

Du kan också ansöka om att skydda ditt företagsnamn/varumärke hos Patent- och Registreringsverket (prv.se). Bland annat får du då ensamrätt till namnet i hela landet för de varor och tjänster du angett i din ansökan.


ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS

ANNONS