Tjäna på att dra av rätt för resan
Dagens deklarationsråd (5)

Tjäna på att dra av rätt för resan

Dra av bilresor och andra resor rätt i deklarationen. Det tjänar du skattepengar på.   

Bilresor 

Milersättning för tjänsteresor med bil är skattefri upp till 18,50 kr per mil (9,50 kr om du har tjänstebil och betalar bensin själv, 6,50 kr för diesel).

Ditt företag kan alltså betala dig upp till detta belopp och dra av pengarna i företaget utan att du ska deklarera något.

Ofta tar ett bolag ut betydligt mer av sina kunder. Om du gjort en tjänsteresa med din privata bil till en kund kanske bolaget fakturerar kunden 40 kr per mil.

Men skriv ändå räkning till ditt företag på 18,50 kr.  Det finns ingen anledning för dig att ta ut en högre milersättning, eftersom det blir både inkomstskatt och sociala avgifter på det som ligger över gränsen.

Schablonersättningen ska täcka alla bilkostnader, men inte parkeringsavgifter och garagekostnad.

Om du har en tjänstebil som står i ett privat garage kan du som privatperson fakturera företaget för garagekostnad om garaget är nödvändigt. Men i din privata deklaration måste du då ta upp garagehyran som inkomst av kapital i din privata deklaration.

 Konferensresor

För att en resa ska betraktas som en avdragsgill konferensresa och inte en privatresa måste dessa villkor vara uppfyllda:

  • Minst 30 timmars konferenstid på en veckoresa och minst sex timmars effektivt arbete varje dag.

Uppfylls dessa krav kan företaget normalt dra av kursavgift, resa, mat och logi. Kursdeltagarna kan dra av traktamente om mat inte ingår.

Om resan är en blandning av semester och affärer kan en del av resans värde tas upp som skattepliktig förmån. Kostnad för medföljande make är i princip aldrig avdragsgill.

En utlandsresa med flyg kan vara avdragsgill även om den huvudsakligen är en semesterresa. Om du under semestern besöker leverantörer och kunder för att göra affärer som du inte kan göra på telefon är flygbiljetten avdragsgill. Läs mer om skatteregler i samband med arbete utomlands här.

Reglerna är generösare för så kallade fri kulturarbetare som ska kunna få avdrag för ”inspirationsresor” även om resan inte direkt leder till en specifik intäkt. Men det måste finnas ett syfte med resan och kostnaderna ska specificeras.

Nya deklarationsråd varje dag fram till sista deklarationsdagen  den 5 maj.

Mer om deklarationen här.


ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS