Dagens deklarationsråd(6)

Kan semesterresan dras av?

En ren affärsresa är naturligtvis avdragsgill. Men även flygbiljetten för en semesterresa kan i speciella fall bli avdragsgill – om du under resan besökt kunder eller haft affärsförhandlingar.

Gränsen mellan avdragsgill tjänsteresa och semesterresa kan vara svår att dra. En veckokonferens utomlands måste innehålla minst sex effektiva arbetstimmar per dag för att inte bli betraktad som icke avdragsgill nöjesresa. Endast en dag får vara konferensfri.

Om du under en semesterresa utomlands verkligen kan visa att du har besökt kunder eller haft affärsförhandlingar bör flygbiljetten från Sverige gå att dra av. Även traktamenten för arbetsdagarna är då avdragsgilla. Läs mer här.

I den privata deklarationen har kraven i år skärpts för resor till och från arbetet. De första 10 000 kronorna är inte avdragsgilla. Gränsen var tidigare 9 000 kronor.


ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS