Kan du också fördubbla din utdelning?

Kan du också fördubbla din utdelning?

Planering kring lägsta möjliga lågbeskattad utdelning är bland det viktigaste i deklarationen för dig som har aktiebolag. I år kan många fördubbla denna. 

Om du har aktiebolag är det bokslutet för 2013 som avgör det mesta nu när det är deklarationsdags. Men det finns ändå viktiga saker att tänka på kring utdelningen från bolaget.

I bolagsstämmoprotokollet ska det skrivas in att du nu ska ta ut den utdelning som du har rätt till. På den rekordkrångliga K10-blanketten ska sedan uttagen och outtagen utdelning tas upp. Kolla med någon expert så att den blanketten är rätt ifylld.

För enmansföretagare är utdelningen i årets deklaration oftast 150 150 kr enligt schablonregeln.  Men för dig som har anställda finns det i år större möjligheter än tidigare att ta ut utdelning enligt löneregeln.

Utdelningen för den del av bolagets totala årslöner som ligger under 3,4 miljoner (inklusive lön till ägaren) har nämligen fördubblats enligt förändringar i 3:12-reglerna som gäller redan i årets deklaration. Halva bolagets lönesumma kan nu tas ut som utdelning med 20 procents skatt (37,6 procent om man tar hänsyn till att också bolagsskatt betalas). Men det kräver att bolagets ägare eller närstående tog ut en hög årslön förra året. Se här i vår kalkyl hur hög den lönen måste vara och hur stor utdelningen blir.

Men tänk på att bolaget kanske behöver pengarna och att det därför är bättre att inte ta ut något utdelning alls nu. Den låga skatten på 20 procent får du då i stället när du säljer eller avvecklar bolaget, och beloppet räknas dessutom upp år för år.

Läs mer om utdelning här – och om årets deklaration här.


ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS