Ge dig själv löneförhöjning – sänk skatten
Årsskiftesråd 1 – sänk skatten

Ge dig själv löneförhöjning – sänk skatten

Här är rådet som kan sänka skatten radikalt för dig som har anställda. Men då måste du ofta ge dig själv en extra löneförhöjning nu i december.

Sänk skatten inför årsskiftet – det är lättare än du tror, och sedan kan det vara för sent. Mest varje dag fram till jul ger Driva Egets Anders Andersson nya råd om hur du bäst gör. Vi börjar med hur du kan höja utdelningen genom att ge extra lön till dig själv.

Utdelning beskattas med totalt 37,6 procent – först 22 procents bolagsskatt sedan 20 procent i kapitalskatt av den som tar emot utdelningen.

Det är lägre än för lön, även för den som har inkomst under lägsta brytpunkten (för 2014 är detta 433 900 kronor om året, samt för pensionärer 460 800 kronor om året), i varje fall vid normala arbetsgivaravgifter.

Det går alltid att ta ut ett schablonavdrag på cirka 155 000 kronor från ett bolag per person. Men för den som har anställda lönar det sig att beräkna utdelningen enligt en löneregel.

Hälften av bolagets totala lönesumma, inklusive lön till bolagets delägare, kan då tas ut som lågt beskattad utdelning – antingen redan nästa år eller senare.

Den regeln har förbättrats ordentligt 2014. Vid lönesummor under 3,5 miljoner fördubblas den lågbeskattade utdelningen.

Men för att regeln ska få användas måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek under året före det år då utdelningen betalas ut. Vid beräkning av utrymmen för utdelningar under 2015 tittar man alltså på löneuttagen under 2014.

Fundera över vilken i familjen som mest gynnas av en hög lön – kanske den som har störst nytta av maximal pensionsgrundande inkomst eller den som vill ha högsta möjliga ersättning från föräldraförsäkringen.

För att nå upptill rätt nivå för den som ska ta ut den lön som krävs gäller det ofta att nu i december ge en tillfällig  löneförhöjning till den personen – kanske du själv.

Med en total lönesumma på 2 miljoner måste någon i familjen ta ut ungefär 440 000 kronor i årslön för att löneregelns krav ska vara uppfyllda. Hur stor lön som krävs vid olika totala lönesummor kan du se i en kalkyl här.


ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS

ANNONS