Detta är nytt i årets deklaration
Driva eget hjälper dig att deklarera rätt

Detta är nytt i årets deklaration

I år kan även du som är delägare i fåmansbolag och handelsbolag e-deklarera. En annan nyhet i år är höjd räntefördelning, ändrade 3:12-regler och generösare avdrag för forskning.

Läs här om allt kriong årets deklaration.

Redan förra året kunde du som har enskild näringsverksamhet e-deklarera och få pengar till midsommar. Skatteverket lockar i år med detta även för dig som har fåmansbolag och handelsbolag.

Skatteverket gör allt för att få oss att sluta deklarera på pappersblanketter och därmed spara pengar åt staten. Förra året valde drygt 65 procent att e-deklarera. Nu ska du till och med kunna avbeställa pappersblanketter inför nästa års deklaration.

Bilagorna NE och K4 kan du i årets deklaration importera från ditt dataprogram.

Här är några av årets deklarationsnyheter:

3:12-reglerna

De krångliga 3:12-reglerna förändras nästan varje år. Det kom ändringar i årets vårproposition och det finns ändringar även i årets deklaration jämfört med hur det var i förra årets deklaration:

  • I deklarationen är det första året när man endast kan använda förenklingsregeln för ett aktiebolag per person.
  • Å andra sidan höjs schablonbeloppet något – från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp och därmed 143 275 kr i årets deklaration. Ett tak på 90 inkomstbasbelopp införs för hur mycket som behöver beskattas som inkomst av tjänst.

Räntefördelning

En annan nyhet är att räntesatsen för positiv räntefördelning blir 5,5 och inte 5 procent plus statslåneräntan. Det betyder att denna i årets deklaration är 7,15 procent. Denna procentsats avgör hur stor del av vinsten i enskild firma och handelsbolag som ska beskattas med 30-procentig kapitalskatt. Exempel:

  • Din firma äger tillgångar, exempelvis fastigheter eller skog, till ett värde av 1 miljon. 71 500 kr av vinsten i företaget ska då beskattas med endast 30-procents skatt.

Forskaravdrag

Företag får i årets deklaration ökade möjligheter att göra avdrag för forskning och utveckling. Hittills har det bara blivit avdrag om kostnaderna varit ”anknuten till kärnverksamheten”. Nu blir det avdrag även för sådan forskning och utveckling som kan ha ett ”rimligt intresse med hänsyn till verksamheten”.

Miljöbilar

Nya regler gäller för nedsättning av förmånsvärdet av miljöbilar. Endast el- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) får nedsättning utöver justeringen till jämförbar bil.

Resor och uthyrning

Avdragsbegränsningen för resor mellan bostad och arbetsplats har höjts från 9 000 kronor till 10 000 kronor. Du som hyrt ut din privatbostad (villa, lägenhet eller fritidshus) eller hyresrätt får göra ett schablonavdrag med 21 000 kronor.

Övriga upplysningar

Avsnittet Övriga upplysningar på din deklarationsblankett har fått nytt utseende. Nu finns fyra olika rutor där du kryssar i om du vill ha omfördelning av rot-/rutavdrag, om någon kontrolluppgift är felaktig eller saknas, om du har haft inkomst från utlandet eller om du begär avräkning av utländsk skatt. Kryssar du i någon av rutorna ska du även komplettera med information under fältet Övrigt. Motsvarande rutor finns i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

Sist i avsnittet om din näringsverksamhet finns också en kryssruta, den fyller du i om din näringsverksamhet har upphört.

Fonder

Från och med den 1 januari 2012 ska svenska fonder inte längre vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. I stället ska den som är andelsägare i en investeringsfond, svensk eller utländsk, ta upp en schablonintäkt som beräknas på grundval av värdet på andelsägarens fondandelar vid kalenderårets ingång. För att beräkna schablonintäktens storlek ska underlaget multipliceras med 0,4 procent.

Reglerna gäller fondandelsägare som är såväl fysiska som juridiska personer. Privatpersoner ska ta upp schablonintäkten i inkomstslaget kapital och aktiebolag och juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet.

Mer skattehjälp av Driva Eget:

  • Här på sajten kommer nya deklarationsråd varje vardag 18 april-2 maj fram till sista deklarationsdagen.
  • I nya numret av tidningen (nr 3/2013) finns 10 sidor med de bästa skattestrategierna i företagets olika faser.
  • Alla deklarationssiffror hittar du här.

ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS