Gör en insats och få lönebidrag
Sänk företagets kostnader:

Gör en insats och få lönebidrag

Att anställa någon med lönebidrag är ett sätt att göra en samhällsinsats – och samtidigt sänka företaget kostnader. Så här går det till.

Det vanligaste sättet att rekrytera en person med lönebidrag är att arbetsgivaren vänder sig till Arbetsförmedlingen, men det är inget krav. Du kan hitta din anställde var som helst, men det är alltid Arbetsförmedlingen som anvisar den arbetssökande till en anställning med lönebidrag.

Grundtanken med lönebidrag är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar på den reguljära arbetsmarknaden som om hen inte hade haft någon funktionsnedsättning. Personen anställs i vanlig ordning av en arbetsgivare – som får tillbaka en del av lönekostnaden i form av bidrag från Arbetsförmedlingen.

Så här ser ekonomin ut:
* Du vill anställa en person som har en funktionsnedsättning av något slag. Om personen har en nedsättning på exempelvis 70 procent av full arbetsförmåga, kan du få tillbaka 70 procent av lönen från Arbetsförmedlingen – upp till ett tak på 16 700 kronor i månaden.
* På den lönesumma du betalar måste du som arbetsgivare betala arbetsgivaravgift. Av dessa kostnader får du tillbaka 38,22 procent, som är en schablon.

Den totala uträkningen ser ut så här:
Lönen på 16 700 x 1,3822 = 23 083 kr. 70 procent x 23 083 är 16 158 kr som är lönebidraget.

I klartext innebär det att du betalar ut 16 700 kr plus arbetsgivaravgift på 31,42 procent, plus premier till en försäkring för avtalspension. Totalt betalar du omkring 21 000 kronor och får tillbaka 16 158 kronor från Arbetsförmedlingen. Din verkliga kostnad för den här personen är knappt 5 000 kronor i månaden.

I praktiken är lönen på 16 700 kronor oftast för låg för en heltidstjänst.
– Det finns inget som hindrar dig som arbetsgivare att betala mer, men för det blir det inget bidrag, säger Kenneth Isacsson, Arbetsförmedlingens expert på lönebidrag.
Du kan dessutom få hjälp att anpassa arbetsplatsen med höj- och sänkbara bord eller vad som nu behövs.

I exemplet har vi räknat med att den anställde har en funktionsnedsättning på 70 procent. Men hur vet man det?
Funktionsnedsättningar står i förhållandet till det arbete som ska utföras. Ett arbete som är för tungt för en person kan vara lagom ansträngande för en annan. Därför blir fastställandet av graden av funktionsnedsättning något av en förhandling mellan dig som arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Artikeln är ett utdrag ur en längre artikel i Driva Eget.

Alla är dock inte lika positiva till lönebidrag. Läs HÄR vår bloggare Janne Näsströms erfarenheter av det.


ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS