Finansiera ditt företag – här är 10 bidrag att söka

Finansiera ditt företag – här är 10 bidrag att söka

Det finns många bidrag att söka för ditt företag. En del är inriktade på olika geografiska områden eller tillväxtfaser. Här är tio bidrag från olika aktörer.

TILLVÄXTVERKET

1. Regionalt investeringsstöd
För företagsstart eller delfinansiering av investeringar i vissa gegrafiska områden, främst i norr. Ansökan sker löpande. Läs mer här.

2. Regionalt bidrag för företagsutveckling
Kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Löpande ansökning. Läs mer här.

VINNOVA

3. Innovationsprojekt i företag
För innovativa utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential som är i ett så tidigt utvecklings- skede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa. Ansök mellan 11 augusti och 29 september 2015. Läs mer här.

4. Innovationscheckar
För idéer om produkter eller tjänster där ni behöver undersöka potentialen. Checkarna ligger på 100 000 kronor och ska användas för att köpa extern hjälp. De delas ut av Vinnova men söks av ALMI (sök på ”innovationscheckar” i sökrutan så kommer det upp information för respektive sajt), Coompanion eller IUC.

JORDBRUKSVERKET

5. Företags- och projektstöd
För att starta företag på landsbygden eller för att utveckla ditt landsbygdsföretag. Läs mer här.

6. Gårdsstöd
Ett generellt EU-stöd som ges till lantbrukare. Du ska ha minst 4 hektar jordbruksmark. Gårdsstödet ändras dock till det sämre under 2015 och det blir svårare att få det. Ansökningsdatum är i maj. Läs mer här.

ALMI

7. Förstudiemedel
För att verifiera innovativa idéer i projektfasen. Innovationsprojektet ska vara unikt och det ska finnas en bra affärspotential. Det ekonomiska stödet kan användas för att köpa externa tjänster. Beloppet för det ekonomiska stödet kan skilja sig åt mellan regioner och är vanligen max 25 000–50 000 kronor. Läs mer om stödet här.

ÖVRIGT

8. Bidrag till förstudier
Nopef finansierar nord- iska små och medelstora företags förstudier inför etablering i ett land utanför EU och Efta.
Läs mer här.

9. Stöd från Länsstyrelsen
Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen att använda i olika program för att hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Sök på ”stöd” på lansstyrelsen.se.

10. EU-stöd
EU-kommissionen skjuter till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EUs intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi. Läs mer här.

Artikeln är tagen ur Driva Egets handbok Finansiera ditt företag. Prenumerera på tidningen här.

LÄS MER:


Nyhetsbrev