Webb-tvSjukskrivningarna ökar bland de anställda i Sveriges företag. Men det finns enkla sätt att minska personalens frånvaro på jobbet – genom exempelvis bättre ledarskap. Klicka på pilen för expertråd på Driva Eget Play.