Webb-tvFör tre år sedan vann Carl Svahnström Driva Egets tävling Affärschansen, och 100 000 kronor, för sin idé som skulle underlätta för föräldrar att ge medicin till sina barn. Nu har de första Snorisarna kommit till Sverige, och här berättar Carl om hur han gick från idé till produkt – och lärdomarna på vägen.