ANNONS

Släpp medarbetarna fria!

Många medarbetare efterlyst ett flexibelt arbetssätt.

I samarbete med Telenor

Släpp medarbetarna fria!

90 procent av alla Sveriges anställda vill jobba mer flexibelt än de gör idag. Som chef bör du lyssna. Det kommer att ge dig glada medarbetare, spara dig pengar och göra det lättare att rekrytera. Så här tar ni steget.

90 procent av alla Sveriges anställda vill jobba mer flexibelt än de gör idag. Som chef bör du lyssna. Det kommer att ge dig glada medarbetare, spara dig pengar och göra det lättare att rekrytera. Här är första steget.

Om tio år kommer orden ”kontoret” och ”arbetstider” att ha helt andra innebörder än idag, vare sig vi vill det eller inte. Ny teknologi gör det möjligt att arbeta friare och de anställda kommer att kräva det. Att som chef eller företagsledare kämpa emot kommer bara att leda till missnöjda anställda som presterar sämre – dessutom kommer du få det svårare att rekrytera duktiga medarbetare. Enligt en ny undersökning från Telenor och Sifo är siffrorna tydliga:

  • Varannan arbetstagare uttrycker en önskan om att arbeta mer flexibelt än de gör idag när det gäller sin arbetsort.
  • Nio av tio tycker att det är viktigt att kunna styra över arbetstiden.
  • 85 procent av dem som överväger att byta jobb säger att flexibla arbetstider är viktigt – 58 procent tycker också att det är viktigt att få styra varifrån de jobbar.

Ok, så ett mer flexibelt arbetssätt efterfrågas av medarbetarna. Och för dig som arbetsgivare kan det innebära besparingar såväl för kontorshyran som på andra kostnader relaterade till kontoret.

Vilka är då hindren – vad måste du göra för att företaget ska kunna bli mer flexibelt? Svaret är enkelt, du måste helt enkelt förbättra de tekniska möjligheterna. Det vanligaste problemet är nämligen något så enkelt som att kunna komma åt alla program och dokument även när man inte är på kontoret. Uppemot 4 av 10 tillfrågade uppger att detta är det största hindret för ett mer flexibelt arbetssätt. Ännu fler, 6 av 10, anger molntjänster som den övergripande lösningen på problemet.

Chefen är ett hinder

Det finns ännu ett hinder, och det är du – eller rättare sagt alla chefer. Många chefer har enligt undersökningen nämligen svårt att tro att de anställda kommer att prestera lika bra om de får större frihet.

Om du hör till dem kan dessa siffror från undersökningen vara intressanta att bära med dig: Bara 10 procent av alla tillfrågade anser att kontoret fyller en funktion för att komma på nya och kreativa idéer. Hela 62 procent tycker dock att det fyller en funktion för att umgås och vara social med kollegor. Så kanske kommer dina anställdas innovationskraft och effektivitet tvärtom att stiga om de får jobba varifrån och när de vill.

Läs hela undersökningen här!

Vill du veta mer om hur du kan skapa ett flexibelt företag? Klicka här för att ladda ner hela rapporten från Telenor och Sifo.

Nyhetsbrev

ANNONS