Så mycket måste du debitera för att ta ut en skamligt låg lön

I trollerikretsar diskuteras ständigt hur mycket man ska ta betalt för sina framträdanden. Det finns en tydlig skiljelinje mellan de många amatörerna, som nöjer sig med att finansiera ny rekvisita, och ett fåtal proffs som har sin försörjning av verksamheten. Dessutom finns den kulturella aspekten – vi måste värna om och hålla vår konstart levande.

Frågan är intressant för andra artister och även för alla ensamföretagare, vilka är den dominerande delen av företagsamheten i Sverige.

Här följer en kalkyl för proffs som utmynnar i ett rekommenderat gage. Observera att professionell betyder yrkesverksam och inte är någon kvalitetsstämpel.

Vi utgår från en lön på 25 000 kr i månaden. Enligt landets lärare och poliser är det skamligt lite, rena hånet. Men vi nöjer oss med det. Med arbetsgivaravgift, försäkring och pension motsvarande vad anställda har enligt avtal samt avsättning för semester kostar det 450 000 kr om året. Ett enklare kontor med dator och bredbandsanslutning, webbplats, telefon och så vidare går loss på 100 000 kr om året.

I USA finns trollkarlar som lever på samma akt ett helt liv. För att överleva i Sverige måste du producera minst en ny föreställning om året, vilket kostar runt 100 000 i ny rekvisita o dyl. Vidare behöver du åka på ett par kongresser och vara med på en handfull seminarier. 50 000 kr. Till det kommer resor, en mindre ljud- och ljusanläggning och annat för 100 000 kr.

En professionell trollkarl måste omsätta minst 800 000 kr om året.

Genomsnittlig årsarbetstid i Sverige är drygt 1 600 timmar (Källa: OECD). Så lite kan en småföretagare inte arbeta, då blir det konkurs. Vi räknar istället på 2 000 timmar.

Större delen måste en professionell artist ägna åt marknadsföring och försäljning samt att underhålla sina färdigheter och träna in nytt. Man måste även delta i kongresser och seminarier samt hålla sig ajour med utvecklingen på andra sätt. Det här tar 75 procent av tillgänglig arbetstid. Återstår till intäktsskapande föreställningar 500 timmar.

Priset per föreställning beror på hur många timmar den kräver. Kan man bränna av två barnkalas på en dag så blir resultatet ett, kör man företagsjobb så blir det ett annat.

Hur lång själva föreställningen är, spelar mindre roll. Oavsett om den är 15 minuter eller 45 så tar en föreställning 4-8 timmar inklusive resor, förberedelser och upprensning efteråt.

Det hela landar på att en professionell trollkarl har utrymme för 60 föreställningar om året. Vilket är mycket. Ändå blir gaget 13 500 kronor exklusive moms för att den kalkylen ska gå ihop.


Behandla kunden som din gäst
Så skapar du en vinnande företagskultur

Behandla kunden som din gäst

Ett enkelt hej med ett leende gör skillnad för kunden. Experten tipsar hur du skapar en vinnand...

Nyhetsbrev