Prestationer har inte längre något värde

Jag åker mycket bil i jobbet. En av höjdpunkterna på väg hem fredag eftermiddag är att lyssna på ”Spanarna” i radions P1.

Nu tänkte jag drista mig att leverera en egen spaning, med tre belägg som reglerna föreskriver.

Färdigheter och prestationer får allt lägre status. Istället uppgraderas folket på läktaren till viktiga personer med höga löner. Inställningen är att det där, det skulle jag kunna göra bättre själv, bara jag hade tid.

I en marknadsekonomi finns bara en metod att sätta värde på prestationer. Det är med pengar. Värdefulla varor och tjänster är dyra, medan det som är gratis är värdelöst. Med denna måttstock är färdigheter och prestationer numera av ringa eller inget värde.

Mina belägg är följande:

• Vi konsumenter betalar för vår dagliga mjölk. Bonden som producerar mjölken kan inte ta ut någon lön.

• Vi betalar för att lyssna på musik via Spotify. Musiker och kompositörer får knappt betalt.

• Näringsfrämjarna anlitar rutinerade företagare som mentorer för nyföretagare, för att kompensera för organisationens begränsade erfarenhet. Mentorn förutsätts ställa upp gratis.

Jag skulle kunna fylla på med ytterligare exempel. Det är tydligt att färdigheter och prestationer inte längre har något värde. Värdet ligger i att sitta på åskådarplats och tycka.


ANNONS

Nyhetsbrev