Längre sträcker sig inte de anställdas förstånd

Jag blir allt mer övertygad om att anställning leder till ett partiellt förståndshandikapp.

Läste just en artikel i Aftonbladet om att Polisen köpte PR-tjänster för 1,1 miljoner kronor bara under januari månad. Så långt har jag inga invändningar mot artikeln.

Men sedan spårar det ur. Aftonbladet påstår att beloppet motsvarar månadslönen för 45 nyanställda poliser.

Ursäkta, men mig veterligen tjänar även nyanställda poliser avsevärt bättre än de 10-15 000 kr som uträkningen gör gällande.

Tyvärr är anställda totalt omedvetna om vad de själva kostar. De fattar inte ens att ovanpå deras avtalsenliga bruttolön tillkommer 31,42 procent arbetsgivaravgift, avtalsenlig försäkring och tjänstepension. Utöver det kommer alla omkostnader som är förenade med anställningen. Skrivbord, telefon, administration, polisbil och så vidare.

Alla dessa kostnader (utom polisbilen) måste PR-konsulten, i likhet med alla småföretagare, kanalisera ut genom sitt arvode. Men i de anställdas värld så kostar allt utöver deras egen lön ingenting. Eller rättare sagt, nån annan betalar kalaset, och själva får de lön enligt avtal utan att bekymra sig om de gör nytta för pengarna. Vilket varje småföretagare måste göra för varje krona som faktureras.

1,1 miljoner kronor dividerat med 45 nyanställda poliser blir drygt 24 400 kr. Längre sträcker sig inte de anställdas förstånd.


Nyhetsbrev