Kunskap är dagsfärsk

Läste idag en artikel där en chef beskrev sin medarbetare med följande ord, ”smart och driven person”.

Föreställde mig att mitt företag hade behov av de tjänster hen företräder, jag googlade helt enkelt personen ifråga. Jag gjorde precis som jag vet att majoriteten av alla som köper tjänster inom B2B gör. Det första som slår mig är att personen i fråga verkar inte ha sagt eller gjort speciellt mycket de senaste två åren.

Jag blir lite tveksam till om hen verkligen är så driven som chefen säger. Jag söker information i alla tänkbara digitala kanaler men hittar inte något av värde, jo, det finns intressanta saker före 2014 men det är ju så länge sedan.

Slutsats: Hade jag nu köpt tjänster i detta segment så hade jag med all säkerhet valt ett annat företag och en annan konsult än denna person som i denna artikel beskrivs med ord som ”smart och driven”. Personen i fråga är med all säkerhet bra på det som hen gör men jag hävdar att kunskap är dagsfärsk och det handlar om att hela tiden påvisa sin kunskap och expertis. Att visa att man ligger i framkant inom sitt specialistområde och det oavsett om du söker jobb eller nya konsultuppdrag. Så mitt tips är att glöm inte att vara synlig, bygg ditt varumärke och bygg förtroende och det konsekvent.

Fundera på följande;

 • Vad behöver dina potentiella kunder veta när de befinner sig i en viss del av kundresan/köpprocessen.
 • Vilket innehåll kan du kommunicera som är användbart för dina potentiella kunder.
 • Vilket innehåll kan du kommunicera som synliggör din kunskap och ökar förtroendet hos dina potentiella kunder
 • Beskriv vad ni gör för era kunder och vilket värde ni tillför.
 • Kommunicera konsekvent.
 • Utbilda era kunder och potentiella kunder.
 • Ge bort kunskap.
 • Sälj INTE!
 • Visa intresse för era kunder och kommunicera MED dem
 • Kommunicera innehåll som handlar om kunden, INTE er verksamhet.
 • Visa att ni har branschkunskap, påvisa kunskap och expertis.
 • Involvera dina följare genom att fråga dem om råd.

NYA KÖPBETEENDEN
Det finns en betydande förändring i hur människor och företag köper, vilket innebär att vi måste förändra vårt sätt att sälja. Köpbeslut fattas långt innan kunder kontaktar en leverantör.

Du kanske har de bästa idéerna, produkterna eller tjänsterna, men om du inte har förmågan att skapa möjligheter till att möta och förstå dina potentiella kunder så spelar det inte någon roll.

Lycka till med affärerna.

Hälsningar
Fredrik


Nyhetsbrev

ANNONS

Smitare
Smitare kommer undan

25 miljoner upp i rök

Det smits för 25 miljoner kronor årligen från landets drivmedelsstationer. Nu vill branschen at...