Första steget är att vi kan anställa oss själva

Jag lovade återkomma med förslag på hur vi företagare ska uppmuntras att anställa.

Den största utmaningen är inte att anställa andra utan att vi ska kunna anställa oss själva. Tre fjärdedelar av landets drygt en miljon aktiva företag klarar inte ens av att försörja sina ägare.

Tänk tanken att 750 000 människor skulle våga lämna sina anställningar för att leva på sitt företagande. Det räcker med att en tredjedel gör slag i saken, för att arbetslöshet ska bytas mot akut brist på arbetskraft.

Det stora problemet är den totala avsaknaden av riskkapital i tidiga skeden. När du väl har lyckats, så står landets fegaste människor, de s.k. riskkapitalisterna i kö, men från början tror ingen på dig och banken avkräver dig hängslen, svångrem och ockerränta.

Förslag 1: Inför ett småföretagarlån med rimliga villkor. Det ska inte vara dyrare att låna till företagande än för att köpa en bostadsrätt. Lånen kan hanteras av bankerna. Återbetalning sker genom att företaget får kvitta inbetalda löneskatter och avgifter mot amortering och ränta. Alla får låna, även hobbyföretagare, men subventionen utgår bara om du betalar ut beskattningsbara löner.

Förslag 2: Vänd på hela den näringsfrämjande processen. Utgå från företagarens idé istället för att pracka på folk centralt beslutade affärsidéer. Chefen är den som går i personlig borgen och sätter villan i pant.

Förslag 3: Slopa småföretagares ansvar för de anställdas sjuklön, rehabilitering och utmätning av deras privata skulder. Idag är anställning i förmansföretag att jämställa med adoption av andra vuxna personer.

Har du andra idéer? Skriv en kommentar med ditt förslag.


Nyhetsbrev

ANNONS