Äntligen tycks vettig skuldsanering för företagare vara på gång

Idag nåddes vi av nyheten att regeringen föreslår en ny insolvenslagstiftning. Det är regler för bland annat skuldsanering av misslyckade företagare. Hittills har straffskalan gått upp till livstid på existensminimum, även om företagaren inte gjort något brottsligt.

– Man ska komma i håg att hög skuldsättning ofta beror på personliga tragedier såsom dödsfall i familjen, arbetslöshet eller svår sjukdom. Jag tror inte att någon godtyckligt sätter sig i skuld som man inte kan betala tillbaka, säger finansmarknadsminister Per Bolund till Svenska Dagbladet.

Jag har sökt efter lagförslaget utan att hitta det. Av tidigare erfarenhet vet jag att politikernas vackra ord om de skuldsatta sällan har stöd i lagtexten. Senast det skulle bli bättre, slutade det med redaktionella ändringar i skuldsaneringslagen, utan effekt på företagare.

Den här gången tycks det bli bättre, men inte för att socialdemokrater och miljöpartister är så mycket mer angelägna om att det ska vara möjligt att satsa utan att ett misslyckande leder till ett förstört liv.

Mitt hopp beror på att grunden är en EU-förordning som måste införas i svensk lag (EU 2015/848). Fakta är att Sverige är ett av de länder i världen som hårdast straffar misslyckade företagare. I övriga EU-länder går det lättare att komma igen efter en konkurs. Vilket inte bara är orättfärdig utan även hindrar svensk tillväxt, vilken till stor del sker i småföretag. Det är samhällsekonomiskt korkat att förstöra livet för dem som vågar gå sin egen väg.

Vad som gör mig hoppfull denna gång är följande formuleringar i den utredning som ligger till grund för lagändringen (SOU 2015:17).

”Det finns ett uttalat syfte att underlätta rekonstruktion av verksamheter som på sikt bedöms ha ekonomiska förutsättningar att överleva samt att underlätta olika former av skuldavskrivningsförfaranden för fysiska personer”.

” I linje med detta omfattar den reviderade insolvensförordningen inte bara svenska konkurser och företagsrekonstruktioner utan även skuldsanering”.

Jag har visst hopp om att det ska bli rätt denna gång. I så fall har Alliansen och i synnerhet Centern anledning att skämmas.


Nyhetsbrev