Måste jag ha ett kassaregister?

Fråga:

Hej, Jag driver ett litet företag som säljer tjänster inom friskvård. All betalning till mig sker via bankgiro eller insättning på företagskonto. Jag tar alltså inte mot kontanta pengar. Måste jag ha kassaregister då eller räcker det att skriva kvitton och spara kopior?

Göran


Expertsvar:

Bestämmelserna om certifierat kassaregister har tillkommit bland annat för att se till att kontanta transaktioner redovisas. Med kontanta transaktioner menas betalningar med

  • sedlar och mynt
  • postväxlar
  • mottagna checkar
Även betalning med kontokort ska registreras i kassaregistret. När dina kunder betalar via bankgiro eller sätter in pengar på ditt företagskonto är det inte en kontant transaktion varför du inte omfattas av kravet på certifierat kassaregister. Du ska dock ha ett underlag för din bokföring och då är det lämpligt att du ställer ut ett kvitto till kunden och själv behåller en kopia på detta. Beroende på ditt företags storlek ska du bokföra försäljningarna antingen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Detta avgörs normalt utifrån när du redovisar moms.

Peter Nilsson


Nyhetsbrev

ANNONS

ANNONS