Kan jag fakturera mitt eget aktiebolag?

Fråga:

Om man är ensam ägare av ett aktiebolag och även delägare i ett annat aktiebolag – kan man då jobba åt dem som man är delägare åt men istället för att ta ut lön fakturera till sitt eget aktiebolag?

Magnus


Expertsvar:

Ja, man kan säga att det blir som tre parter: en fysisk person och två juridiska personer/aktiebolag. Du är som fysisk person anställd i ett bolag som hyr ut dig till det andra bolaget. Ditt bolag fakturerar sedan det andra bolaget för det arbete du utför åt det bolaget.

Johan Reberg


ANNONS

Nyhetsbrev