Sänk förra årets inkomst i deklarationen

Sänk förra årets inkomst i deklarationen

Om du har enskild firma eller handelsbolag är detta årets bästa deklarationsråd.

Rådet lyder så här: Att nu i deklarationen och bestämma hur stor privat inkomst du hade förra året. Det gör du genom räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond.

I princip är det vad som är kvar i firman efter kostnader som är firmans överskott (vinst). Pengarna som du tagit ut ur firman och förbrukat privat under året ingår då i detta överskott.

Börja med att se efter om en del av vinsten kan beskattas med 30 procents skatt enligt reglerna om räntefördelning. Utgå då i från värdet på tillgångarna på NE-blanketten i förra årets deklaration. Läs här om hur man beräknar det som kan lågbeskattas på detta sätt .

För den som har lågt överskott kan det vara bäst att enbart göra beräkningen och utnyttja skattesänkningsmöjligheten först ett senare år. Detta för att inte försämra pensionsrätt och sjukpenning alltför mycket.

Fundera sedan över om du ska skjuta på en del av inkomsten till senare år genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond.

Med periodiseringsfond skjuter du upp skatten i upp till sex år – och du betalar inte ränta på avsättningen, som man måste göra i ett aktiebolag.

Pengar i expansionsfond beskattas med 22 procent, resten av skatten skjuts upp och betalas när man i en senare deklaration begär att expansionsfonden ska tas upp.

Du skjuter också upp betalningen av de sociala avgifterna, och den kan vara en lönande affär.  Om du väntar med att beskatta de avsatta pengarna tills du blir pensionär blir avgifterna 10,21 procent i stället för de normala 28,97 procenten.

Genom att avsätta lagom mycket på dessa två sätt kan du reglera inkomsten år för år så att du försöker hamna under dessa gränser som gäller i årets deklaration, innan grundavdraget dragits av (inkomsten förra året) :

* 426 300 kr, högsta taxerade inkomsten innan det blir 20-procentig statlig inkomstskatt (450 200 kr för pensionärer)

* 333 700 kr, taket för sjukpenninggrundande inkomst och ersättning för vård av sjuka barn.

* 445 000 kr, taket för föräldrapenning.

* 424 500, gränsen för högsta pensionsrätt. Inkomst över den nivån ger ingen ökad pensionsrätt.

De avsatta pengarna behöver inte sättas in på något speciellt konto, men det gäller att ha dem tillgängliga när skatten till slut måste betalas. Pengarna får dock inte placeras i aktier eller aktiefonder. Det som sätts av till periodiseringsfond måste tas upp som inkomst senast efter sex år.

Mer om årets deklaration här.


ANNONS

ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS