SkattI värsta fall kan din omtänksamma julklapp räknas som en muta eller ge en riktig skattesmäll. Vi reder ut vad som gäller i jul.

Julklappar till anställda

Dina anställda behöver inte skatta på sina julklappar om de:

  • Kostar mindre än 450 kronor inklusive moms. I värdet inräknas inte fraktkostnader. Är värdet högre är dina anställda skyldiga att betala skatt på hela gåvobeloppet.
  • Det inte är kontanter. I detta ingår check eller postväxel. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer hos Skatteverket: Presentkort i gåva till anställda.

Om din personal ber dig att skänka pengar till välgörenhet måste de skatta på gåvans värde som för lön.

Om du själv bestämmer dig för att skänka pengar till välgörenhet istället för att ge julklappar behöver dina anställda inte skatta. Du får inte göra avdrag för din gåva.

Julklapp till kunden

En julgåva till en kund är inte per automatik avdragsgill. Undantaget är enklare reklamgåvor av ”förhållandevis obetydligt värde”. Gåvorna måste då ha anknytning till bolagets verksamhet och lämnas till ett större antal kunder.

Du kan också dra av kundgåvor om de ges i samband med representation, till exempel vid en affärsförhandling i anslutning till julhelgen. Avdrag medges med högst 180 kronor ex moms.

Om du vill ge en julgåva till någon som jobbar i den offentliga sektorn får den kosta högst 1 procent av prisbasbeloppet, alltså 444 kronor i år. Men din kunds arbetsgivare kan ha bestämt ett lägre belopp, och då gäller det.

Vill du ge något till en person som bedriver myndighetsutövning – ”iaktta största restriktivitet”, skriver Institutet mot mutor på sin webb. Utan att närmare precisera vad som menas med det.

Om din gåvomottagare jobbar i den privata sektorn är reglerna visserligen mindre hårda – men också ännu luddigare. Här finns ingen övre beloppsgräns, och ”högre belopp kan accepteras än de som gäller för offentlig sektor” enligt Institutet för mutor. Det kan vara svårt att rätta sig efter för den som vill vara noga. ”Måttfullhet bör dock iakttas”, skriver institutet som en extra upplysning.

Skulle det uppstå diskussion om huruvida du har försökt muta gåvomottagaren, kommer det att vara viktigt att se vad hans/hennes arbetsgivare accepterar. Har arbetsgivaren en låg beloppsgräns, så gäller det.

 

Julbord för anställda

Bjuder du personalen på julbord behöver de inte skatta på det om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Det går då inte bara att dra av för de anställda utan också för pensionerade medarbetare och de anställdas partners.

Du får göra avdrag för 90 kronor plus moms för själva maten. Samt ytterligare 180 kronor för kringkostnader som lokalkostnad, musik och underhållning. Totalt 270 kronor plus moms per person alltså.

Om du tar med personalen och deras makar eller sambon utanför “tjänstestället” får även resa och eventuell övernattning dras av med faktiska kostnader, dock endast en natt. Men detta förutsätter att arrangemanget inte överskrider vad som Skatteverket anser “rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är en rekreationsresa eller liknande.”

Julbord för kunder

Vill du bjuda kunden på julbord får du bara gör avdrag om det sker i anslutning till en affärsförhandling. Avdraget blir då 90 kronor plus moms per gäst.

Uppdaterad 2015-11-24