SkattTraktamente är skattefritt endast vid övernattning och om du varit minst fem mil hemifrån. Här är alla siffror du behöver när du deklarerar och skriver reseräkning – och det kan du göra här i vår interaktiva reseräkningstjänst.

Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Traktamente, Sverige 2011 (deklarationen 2012)
Fullt: 210 kr (168 kr med fri frukost).
Halvt: 105 kr (avresa efter kl 12, hemkomst före kl 19).
Efter 3 månader: 147 kr.
Privat övernattning: 105 kr

Traktamente, Sverige 2012
Fullt: 220 kr (176 kr med fri frukost).
Halvt: 110 kr (avresa efter kl 12, hemkomst före kl 19).
Efter 3 månader: 154 kr. Efter 3 år: 110

Traktamente, utomlands
Normalbelopp fastställs för varje land. Se Skatteverkets lista här för olika år.

Halvdagstraktamente utomlands: Halvt normalbelopp.
Heldagstraktamente utomlands efter 3 månader: 70 procent av normalbelopp.
Privat övernattning utomlands: Halvt normalbelopp.