Aktiebolag + enskild firma = sant
Behåll firman om du byter till ab

Aktiebolag + enskild firma = sant

Aktiebolag eller enskild firma? Det är den stora frågan för många. Svaret är ofta både och. Läs här varför det är smart att ha kvar firman även när man startat aktiebolag.

Sedan kravet på revisor för några år sedan har slopats har alltfler startat aktiebolag. Många av dem som gått över från enskild firma till aktiebolag har lagt ned sina firmor.

Redan 2009 skrev Driva Eget om poängerna med att ha firman kvar. En artikel här visar att det finns fördelar och nackdelar med båda företagsformerna. Det gäller då att försöka dra nytta av fördelarna för båda.

Det viktigaste är att ta hänsyn till att firma har lägre sociala avgifter än aktiebolag och att en del av bolagets vinst kan tas ut som lågbeskattad utdelning. Enskild firman och också handelsbolag har lägre sociala avgifter än aktiebolaget på två sätt:

  1. Egenavgifterna för en enskild firma är 28,97 procent, medan arbetsgivaravgifterna i ett aktiebolag är 31,42 procent. Denna skillnad på 2,45 procent betyder nästan 10 000 kr i lägre avgifter vid en inkomst kring brytpunkten för statlig skatt.
  2. På de första 200 000 kronorna av firmans vinst blir det en rabatt på 5 procent, en sänkning med upp till 10 000 kr.

Det betyder totalt 20 000 kr i lägre sociala avgifter än för samma löneuttag i ett aktiebolag. Men vinsten efter skatt blir bara drygt hälften, eftersom de sociala avgifterna är avdragsgilla. När avgifterna minskar blir vinsten i företaget större, och då ökar även skatten och underlaget för de sociala avgifterna.

En stor fördel med aktiebolag jämfört med enskild firma är att det går att ta ut utdelning med endast 20 procent skatt (37,6 procent i total skatt, eftersom pengarna först beskattas med bolagsskatt). Normalt är det ca 150 000 kr per år, men för dig som har anställda kan det bli mer. Men från och med 2014 har 3:12-regelns löneregel förbättrats så att många kan ta ut högre utdelning – enligt en tabell här  och vår unika kalkyl här.

Om man endast tar hänsyn till skatt och avgifter är det då bäst att göra så här för den som har både aktiebolag och enskild firma:
Ta inte ut lön ur bolaget. Men försök skapa en beskattad vinst i bolaget på 150 000 kr, som tas ut som utdelning.
Bedriv verksamheten i den enskilda firman så att vinsten och därmed lönen blir högst 413 200(brytpunkten 2013). Går verksamheten bättre så försök lägga den delen i aktiebolaget.

– Smidigast blir det om man har två verksamheter som är lite olika, och att man då lägger den ena i aktiebolaget och den andra i den enskilda firman, säger Ulf Svensson, vd på Björn Lundén Information.

Enda nackdelen han ser med att ha två företagsformer är att administrationen blir lite omständligare och dyrare. Det kan bli vissa bokföringstekniska komplikationer när man exempelvis använder samma datautrustning i båda företagen.

Vissa typer av verksamheter passar också bättre i enskild firma än i aktiebolag. Det gäller främst när företaget äger stora tillgångar som inte är högt belånade. Det beror på att man i en enskild firma kan få en del av vinsten kapitalbeskattad med endast 30 procent, enligt reglerna om räntefördelning.

Det är därför som det oftast är bäst att bedriva skogsbruk och lantbruk som enskild näringsverksamhet, eftersom de oftast har stora tillgångar. Men många bönder har numera en sidoverksamhet, som då oftast är bäst att driva som aktiebolag.

Om du däremot vill låta företaget äga aktier, fonder och andra värdepapper är aktiebolag enda möjligheten, eftersom en firma inte kan äga värdepapper. eller fonder


ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS