7 av 10 föredrar lägre arbetsgivaravgifter
Ny undersökning:

7 av 10 föredrar lägre arbetsgivaravgifter

Sju av tio företagare tycker att det är en bättre idé att sänka arbetsgivaravgifterna än bolagsskatten. Det visar en färsk enkätundersökning från Visma.

Regeringens sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 22 procent har fått blandad kritik. Leif Svensson, förbundsordförande i Småföretagarnas Riksförbund, vill hellre att arbetsgivaravgifterna sänks och att sjuklönen slopas för mindre företag. Sänkning av bolagsskatten gynnar bara de stora företagen som går med mycket vinst, säger han.

Stefan Fölster, chefsekonom hos svenskt Näringsliv, föreslog i sin kommentar sänkta kapitalinkomstskatter och lägre marginalskatter framför sänkt bolagsskatt. Organisationen Företagarna var däremot mer positiv till förslaget och såg det som en injektion av kapital till hela företagssektorn.

Men frågar du företagarna själva så är det klart vad de föredrar – lägre arbetsgivaravgifter, som många debattörer även ser som ett sätt att angripa arbetslösheten, förordas av 70,8 procent av de som deltog i undersökningen. Slopad sjuklön är också en efterfrågad åtgärd, det ville 22,4 procent av de tillfrågade företagarna se.


Nyhetsbrev

ANNONS

ANNONS