Så sänker 3:12-reglerna skatten för dig med bolag
Allt om krångliga skattereglerna som förbättrats

Så sänker 3:12-reglerna skatten för dig med bolag

Anders Borgs förändring av 3:12-reglerna ger förbättringar och inte försämringar för alla företag med bolag som har anställda. Den lågbeskattade utdelningen kan fördubblas! Läs allt om 3:12-reglerna här.

Försämringar kvarstår endast för dem som äger mindre än 4 procent av ett fåmansbolag. Se HÄR i vår tabell hur regeländring slår för ditt bolag. Och i vår unika kalkyl här kan du se hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut ur aktiebolag i olika situationer.

Som Driva Eget var ensam om att berätta om HÄR redan den 12 april fanns det en bortglömt positiv förändring av Borg hårt kritiserade grundförslag om ändrade 3:12-regler:

  • 50 procent i stället för 25 procent av lönesumman upp till 3,4 miljoner ska kunna tas ut i lågbeskattad utdelning. En företagare med 3 miljoner i totala löner får då fördubblad utdelning, från 750 000 kr till 1,5 miljoner. Om ytterligare en anställs med en årslön på 400 000 kr ökar ägarens lågbeskattade utdelningen med 200 000 kr. Observera att det gäller utdelningen som tas ut 2014, Eftersom denna grundar sig på det egna löneuttaget året innan gäller det för många att redan i år höja lönen för att kunna utnytja de förbättrade utdelningsreglerna – kanske genom att göra ett extra löneuttag i december.

När Borg en vecka före budgetpresentattionen backade på stora delar av sitt hårt kritiserade förslag håller han fast vid förbättringen ovan i ett slutligt förslag som läggs fram i höstbudgeten. Småföretagare som har upp till 3,4 miljoner i totala lönesummor kan ta ut dubbel så hög lågbeskattad utdelning som i dag.

– De har hittills missgynnats, skriver Anders Borg i ett pressmeddelande.

Regelförändringen gynnar främst företag med anställda, men även den som inte har några anställd kan tjäna på regelförbättringen på detta sätt:

  • Ta i år ut en inkomst vid brytpunkten för statlig skatt, 426 000 kr. Utdelningen enligt löneregeln blir då 213 000 kr – 63 000 kr mer än enligt schablonregeln.

Finansdepartementet skriver att förbättringen gäller 50 000 företagare med lönesummor under 3,4 miljoner och att deras skattesänkning ska bekostas med skatteskärpningar för de 3 600 svenskar som äger mindre än 4 procent av ett fåmansbolag och som inte längre ska få använda 3:12-reglerna.

Men finansdepartementet verkar inte ha tänkt på att förändringen gynnar även de småföretagare som har mer än 3,4 miljoner i lönesummor. Eftersom de på första delen av lönesumman kan ta ut 50 och inte som nu 25 procent i utdelning höjs utdelningen direkt med 850 000 kr per år.

Många företagare har dock inte råd att ta ut så höga utdelningar. Men då kan de spara denna lågbeskattade del antingen till ett senare år eller för att få skattesänkning när des så småningom säljer sina bolag. Skatten vid en försäljning blir därmed för många 20 procent av vinsten – i realiteten 37,6 procent eftersom de först fått betala bolagsskatt.

För att kunna utnyttja löneregelen krävs att fåmansbolagsägaren själv tar ut hög lön. I förslaget höjdes dessa krav till orimliga nivåer, som Driva Eget kritiserade och visade i nedanstående tabell i senaste numret.

Men alla dessa skärpningar har nu helt tagits bort. Dagens krav på ca 365 000 – 566 000 kr i årslön står fast och höjs inte. De dystra siffrorna i vår tabell på tidningssidan nedan ur vårt septembernummer har med de nya reglerna plötsligt förbättrats för alla, oavsett hur stor lönesumman och den egna lönen är.

Förbättringen ska nu läggas fram för riksdagen. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern kommer då troligen att försöka fälla förslaget, men det kan drivas igenom med hjälp av Sverigedemokraterna. Vid ett valnederlag för Alliansen kan det dock komma att rivas upp.

Läs läsarkommentarer under artikeln med vår tabell HÄR. Och skriv egna kommentarer där eller nedan.


ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS