Måste vi betala semesterlön?

Fråga:

I vårt aktiebolag har vi en fast anställd som tjänat in semester fram till den 4 mars 2013 då hon blev sjuk och hon har varit sjuk sedan dess. Hittills alltså mer än 180 dagar. Jag har läst att arbetsgivaren är skyldig att betala semesterlön om personen varit sjuk i mer än 180 dagar. Kan det verkligen vara riktigt?

Yngve


Expertsvar:

Det beror på. Medarbetare med hel eller partiell sjukskrivning tjänar in betald semester. Undantaget är om sjukskrivningen beror på arbetsskada. Semester regleras antingen i kollektivavtalet eller i Semesterlagen (SemL). Ola Hedén, HR-konsult

Ola Hedén


ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS