Får jag behålla sjukersättning om jag startar eget?

Fråga:

Får jag ha en F-skatt om jag samtidigt har hel sjukersättning sedan 25 år tillbaka? Jag har MS och är olika bra olika dagar, därför går det inte att ha en anställning för min del. Men jag skulle vilja försöka göra något enkelt eget.  

Cia


Expertsvar:

Rätten till sjukersättning är inte relaterad till inkomsten utan till i vilken utsträckning arbetsförmågan är nedsatt. För att ha rätt till hel ersättning är kravet att arbetsförmågan ska vara helt eller i det närmaste helt nedsatt. En person som har hel sjukersättning har ett visst utrymme att ägna sig åt sysslor som exempelvis politiskt eller ideellt arbete utan att rätten till hel sjukersättning påverkas. Utrymmet motsvarar en åttondel av normal heltid och normal heltid motsvarar 40 timmar i veckan. Arbetsinkomst som är mindre än en åttondel av den normala inkomsten på heltid i en sådan sysselsättning bör inte påverka rätten till hel förmån. För att kunna ge dig ett svar i ditt enskilda ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med din handläggare på Försäkringskassan för att diskutera de faktiska förutsättningarna i din situation.

Andreas Stjernberg


ANNONS

Nyhetsbrev
Smitare
Smitare kommer undan

25 miljoner upp i rök

Det smits för 25 miljoner kronor årligen från landets drivmedelsstationer. Nu vill branschen at...