PengarSkatteverket menar att Telenor ska dra moms för hela abonnemangsavgiften, inte bara trafikavgifter. Men Telenor håller inte med.

Hos företaget Telenor kan du bland annat teckna mobilabonnemang till en fast månatlig kostnad och nyttja en ”pott” att ringa eller surfa för.

Så har Driva Egets läsare Stefan Nilsson gjort. Men han reagerade på att momsen varierade för varje faktura:

– Om jag surfar upp halva min månadskvot, redovisar de bara moms för halva månadsbeloppet. Kan detta verkligen vara enligt reglerna? Finns det någon del av ett mobiltelefonabonnemang som inte är momspliktig? frågade han sig.

I kontakt med Telenors kundtjänst fick han svaret att trafikavgifter är momspliktiga medan abonnemangsavgifter inte är det.

Men Skatteverket är av en annan åsikt:
– Hela abonnemangsavgiften är momspliktig för säljaren, säger Anna Eklund, rättslig expert på Skatteverket.

Vad råder ni kunder att göra om ett företag inte redovisar moms för hela abonnemangskostnaden?
– Vi kan i så fall råda kunden att kontakta sin leverantör om att få en korrekt faktura.

Och om de svarar att abonnemangskostnaden inte är momspliktig?

– Det är en relation som vi på Skatteverket inte råder på, men som företagare kan man skriva till Skatteverket och påtala det som är felaktigt hos en annan leverantör.

Hur gör man för att följa upp vad ni gör?

– Det är svårt att följa upp innan vi fattar beslut – då blir de offentliga. Man får ringa oss och fråga.

Kan man bli betalningsskyldig till er om man betalar in felaktigt momsbelopp?

– Nej, om det är den momsen som framgår på fakturan, så nej.

Om det är fel på fakturan – vad händer med den som har gjort felet?

– Om det visar sig att den har tagit ut för lite moms? Det beror på omständigheterna. Det finns en möjlighet för Skatteverket att gå in och ompröva det företagets momsredovisning i sådana fall.

Skatteverket vill inte kommentera om de utreder ärendet med Telenor just nu.

– När det gäller enskilda företags agerande så kommenterar vi vår eventuella syn på detta genom våra beslut som blir offentliga, säger Anna Eklund.

I kontakt med Telenor svarar de att de följer gällande momsregler.
– Om Skatteverket är av en annan åsikt förutsätter vi att de vänder sig till oss med detta, svarar Telenor i en kommentar.