PengarHur ofta händer det att företagare blir återbetalningsskyldiga till Försäkringskassan för att de har fel SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och alltså fått fel föräldrapenning utbetald? Vi har spanat in myndighetens siffror!

– Egna företagare skiljer sig inte nämnvärt från anställda. Man kan till exempel bli återbetalningsskyldig om man har utfört arbete samtidigt som man får ersättning i form av sjukpenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning, säger Linus Nordenskär, verksamhetsutvecklare för kontrollfrågor på Försäkringskassan.

I Driva Egets föräldrar- och företagarblogg berättar han hur många fall som polisanmäls varje år, och när Försäkringskassan startar sina utredningar.