Så blir det om du blir sjuk eller arbetslös

Här är alla nya trygghetsregler

En småföretagare som blir sjuk eller arbetslös har länge haft sämre trygghet än en löntagare. Men från den 1 juli har det äntligen blivit bättre, fast inte för dig som har aktiebolag.

Trygghetsreglerna för småföretagare är både krångligare och sämre än för anställda. Efter en segdragen utredning har det dock från den 1 juli blivit bättre för dig som har enskild firma eller handelsbolag. Se här vilka förändringar det blir i olika situationer:

När du startar företag
Bättre sjukpenning

Om du blivit sjuk just när du startat har det tidigare varit en mycket låg sjukpenning om ditt företag går dåligt i början. Nu är sjukpenningen och föräldrapenningen inte längre beroende av hur stor vinsten är i företaget. Under de två första åren ska du få ersättning efter en framräknad schablon för olika yrken. Du ska få lika stor sjukpenning och föräldrapenning som en anställd i genomsnitt har i den bransch som ditt företag har verksamhet i.

Bättre a-kasseersättning i två år
Du som är ny företagare och blir arbetslös har hittills under ett år fått a-kasseersättningen beräknad efter vad du hade som anställd. Nu har den gränsen höjts till två år.

Om du blir arbetslös
A-kassepengar utan att lägga ned

För att få ut a-kasseersättning enligt de gamla reglerna krävdes ofta att firman las ner. Nu har dessa otydliga regler blivit tydligare. Det ska gå att få ersättning från arbetslöshetsförsäkring även för den som inte lägger ned. Det avgörande är att det inte är någon aktivitet i firman. Om det kommer in uppdrag i firman ska du snabbt kunna sätta fart på verksamheten igen och ta in inkomst i stället för a-kasseersättning.

Om du blir sjuk
Längre karenstid, sänkt avgift
En egenföretagare har hittills haft en karenstid på en dag. Men nästan ingen sjuskriver sig så direkt. Normalt får egenföretagarna därför nu sju dagars karens vid sjukdom och som kompensation för det sänkta egenavgifter med 0,74 procentenheter. Det betyder att egenavgifterna den 1 juli sänktes till 23,97 procent, för de första 10 000 kronorna i avgift, då det blir en generell sänkning på 5 procentenheter. Längre karenstid (14, 30, 60 eller 90 dagar) ska också kunna väljas och då sänks avgifterna ytterligare.

Kritiken har varit kraftig mot att den som vill inte kan välja en dags karens. Men för aktiebolag är reglerna sämre. Om du driver bolag får du inget från Försäkringskassan förrän efter två veckor, om du blir sjuk. Läs Anders Anderssons kritik här.

”Jämförelseinkomsten” tas bort
Den sjukpenninggrundande inkomsten(SGI) kunde tidigare vara högst 7,5 basbelopp för både anställda och företagare. (10 basbelopp inom föräldrapenningen). För egenföretagare fanns det dessutom en särskild begränsningsregel som sa att SGI inte fick vara större än en ”jämförelseinkomst” , som motsvarar vad en anställd skulle ha fått.
Denna regel, som ansetts diskriminerande mot företagare, har nu tagits bort.

Om anställda blir sjuka
Generellt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader

Det har blivit mindre riskfyllt för företagare att anställa genom att ett högkostnadsskydd införts. Det ger arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan om sjuklönekostnaden är mer än 3,25 procent av den totala lönekostnaden.

Om en av småföretagarens två anställda plötsligt blir långvarigt sjuk betalar staten när företagets totala sjuklönekostnad börjar stiga kraftigt.

Om du blir förälder
Jämlik föräldrapenning
Reglerna för föräldrapenning har varit sämre för egenföretagare än för anställda. Äntligen har det nu blivit jämlik behandling, och det betyder högre föräldrapenning jämfört med tidigare. Föräldrapenning betalas ut under högst fem dagar för en sjudagarsperiod.

Om det börjar gå sämre
Ny morot för att fortsätt

När det börjar gå sämre för ett företag har hittills arbetslöshetsersättningen sjunkit. För att en företagare i en sådan situation ska få en morot att fortsätta har mer fördelaktiga beräkningar av underlaget för a-kasseersättning införts. När detta beräknas ska företagaren nu kunna bortse ifrån det senaste årets inkomst och i stället kunna utgå ifrån genomsnittsinkomsten för de två tidigare åren.

Om du är både företagare och anställd
Bättre regler vid bisyssla.
Om du driver företag som extraknäck vid sidan av din anställning har du hittills inte fått öka din verksamhet i företaget om du blir av med sin anställning och vill ha arbetslöshetsersättning. Den regeln har nu tagits bort och man ska kunna utvidga företagets verksamhet och ändå kunna behålla arbetslöshetsersättningen från sin anställning enligt vissa regler.


Nyhetsbrev