PengarVill du snabbt och smidigt skriva reseräkning – och se hur mycket du kan ta ut för tjänsteresan? Använd dig av Driva Egets gratistjänst, nu med  2015 års traktamenten för alla länder. 

Använd det smartaste sättet att skriva reseräkning. Med vår gratistjänst fyller du i tider, resväg, antal mil med egen bil och vilka utlägg du haft. Sedan beräknas ditt traktamente och hur mycket du sammanlagt får ut.

Kalkylen tar hänsyn till alla regler – reducerar för måltider som du inte får traktamente för och beräknar olika traktamenten för olika länder.

Resräkningen kan sedan skrivas ut, sparas på din hårddisk och mejlas vidare till exempelvis den ekonomiansvarige.

Tjänsten är gratis och du kommer åt den genom att klicka här.

Fler smarta kalkyler hittar du på driva-eget.se/kalkyler. Exempelvis: