Får jag använda aktie­kapitalet?

Fråga:

Kan jag använda hela mitt aktiekapital om jag köper ett AB?

Stina


Expertsvar:

Om du köper tillgångar som kommer att finnas kvar i firman är det fritt fram att använda det. Men bara halva kapitalet! När du överskrider det gäller särskilda regler. Då kan du bli personligt ansvarig och i värsta fall tvingas likvidera firman. En rekommendation är att bolagets eget kapital (tillgångar minus skulder) ska vara lika stort som aktiekapitalet, minst.

Yasemin Bayramoglu


ANNONS

Nyhetsbrev