ANNONS

Bättre flyt gör dig mera kreativ!
Annons från ITS Nordic

Bättre flyt gör dig mera kreativ!

Kreativt tänkande kräver en arbetsmiljö utan onödiga störningsmoment. Välj IT, telefoni och skrivare som bara funkar. Exceptionell service får du på köpet. Få bättre flyt!

Det är svårt att vara kreativ på beställning, men det går att skapa rätt förutsättningar.

Hur skapas idéer och innovation?

Kreativa personer har ofta inte vanliga karriärer, utan skapar sina egna. Många drar också paralleller mellan att vara kreativ och att vara omogen, och det stämmer faktiskt till en viss del. Att vara “mogen” kan definieras som att agera utifrån ett regelstyrt tänkande. Medan kreativa tankeprocesser istället bryter mot etablerade tankemönster och regelstyrda förhållningssätt.

ITSFLYT_entreprenörslogik_980x240

Att bara vara kreativ räcker inte

När kreativa personer arbetar i ett tillstånd av flyt blir målen tydliga och tiden upplevs stå still. Man ser med fullkomlig klarhet hur alla bitar faller samman till en självklar lösning. Men för att goda idéer ska skapas på jobbet räcker det inte att bara ha en kreativ personal, det krävs också en organisation och arbetsmiljö som ger förutsättningarna för att vara kreativ.

Källan till kreativitet

Det vi kallar för kreativitet är egentligen den process genom vilken man kommer upp med en ny eller innovativ idé. Men vad är egentligen källan till kreativitet?

Idéer behöver sitt sammanhang

Många tror att kreativitet på något magiskt sätt skapas inifrån människan, men det är mer komplicerat än så. Snarare är det så att vår kreativitet föds i kontakt med vår omgivning. Ta Florens som exempel. Var det bara en tillfällighet att staden på 1400-talet var ett epicentrum för den italienska renässansen? Var det extremt många kreativa personer som bara ”råkade” befinna sig där just då? Eller var det snarare att rätt miljö och förutsättningar uppmuntrade hantverkare att utforska och skapa ännu större konstverk? Renässansen är ett bra exempel på att kreativitet är något som sker inom ett system som består av en domän, ett fält och en person.

Domäner, fält och person

Med domän menas själva kategorin, som till exempel matematik eller musik. Inom fältet finns de som är experter inom domänen, som fungerar som portvakter som kan bestämma vilka nya idéer som bör ingå i området eller inte. Inom domänen bildkonst kan till exempel konstlärare vara portvakter. Den sista komponenten i systemet är personen. Kreativitet uppstår när en person använder domänens metoder (till exempel en matematisk formel eller mollackord) för att producera något nytt (till exempel en ny hypotes eller ett musikstycke), och den nya produkten accepteras av fältets portvakter.

Kreativitetens fem steg

Kreativitet är en komplicerad process. En forskare är till exempel kreativ på ett annat sätt än vad en konstnär är. Men all kreativitet har några gemensamma nämnare som hjälper till att förklara hur man löser problem. Det finns såklart inte en enda formel som gäller för den kreativa processen inom alla områden, men idéer föds ofta i fem steg:

Steg 1: Förberedelse. Man definierar problemet och dess omfattning.

Steg 2: Inkubation. När man slutat att aktivt jobba med problemet.

Steg 3: Insikt. Det berömda ”aha-ögonblicket”.

Steg 4: Utvärdering. Man beslutar om huruvida insikten är värdefull eller inte.

Steg 5: Utarbetandet. Man omsätter sin insikt i praktiken.

De tre viktigaste källorna till kreativa idéer är personliga erfarenheter, kreativa domän och kreativa fält.

Konstnärer och författare hittar ofta sin kreativitet i egna erfarenheter av känslor som kärlek eller ångest, eller händelser i livet, som en födelse eller död. Kreativa domäners påverkan innebär att människor ofta får idéer när de inte håller med om en rådande uppfattning inom sin domän, och därför strävar efter att göra uppror. Kreativa fält inspirerar genom utbyte mellan olika intressenter. Lärare, studiekamrater, medarbetare och mentorer har därför ofta ett stort inflytande på det kreativa tänkandet.

Aha-upplevelsen och ovälkomna avbrott

När idén väl landat kan aha-upplevelsen tyckas självklar, men den blir revolutionerande i stunden eftersom den innebär ett brott mot de givna reglerna. Dessa regler existerar dock endast i våra sinnen och kallas för funktionell orörlighet. De utgör ett potentiellt hinder för vårt tänkande och det är aha-upplevelsen som låser upp denna mentala låda.

Inlärda tankemönster, regler och rigiditet är det som hindrar tankarna och kreativiteten från att flyta fritt. De låser in vårt tänkande i problemformuleringen och hindrar därigenom andra, fria, associationer. När avbrott, distraktioner, stress och störningsmoment gör att vi hela tiden måste hitta tillbaka till det vi håller på med, använder hjärnan dessa tankemönster som guide, vilket då också innebär upprättandet av samma regler och rigiditet.

Därför är avbrott och ovälkomna distraktioner är det största hindret för att nå fram till nya insikter. Det är också därför aha-upplevelsen sällan uppstår på arbetsplatsen utan istället när tankarna bara flyter iväg. En bra arbetsmiljö utan onödiga störningsmoment är alltså en av de mest avgörande faktorerna för både motivation bland anställda och för kreativt idéarbete.

Smarta lösningar

ITS Nordic levererar smarta IT-, telekom- och utskriftslösningar till alla typer småföretagare. De bygger på den senaste tekniken och på insikten att flyt är bland det viktigaste vi kan ge till våra kunder. De som jobbar med ITS Nordic ska alltid kunna jobba, maila, surfa, skriva ut och kopiera, utan störningar och avbrott. Kreativitet är nämligen inte en process som existerar i ett vakuum, utan något som händer i relation till, och i samspel med, din omgivning.

Behöver ni bättre flyt på jobbet? Boka ett flyt-test med ITS!

Är du en av dem som uppskattar musik under arbetet så vill vi också tipsa om ITS flyt-listor på Spotify.
 Som du hittar här.

 


Nyhetsbrev