Lågkonjunktur bättre än högkonjunktur för handeln

Lågkonjunktur bättre än högkonjunktur för handeln

Handlarna säljer mer nu när det är lågkonjunktur än vad de gjorde under förra sommaren när det var högkonjunktur. Under juli var det köpfest i alla branscher utom en, visar ny statistik.

Rapporten från Handelns utredningsinstitut visar att detaljhandelns försäljning i alla branscher i genomsnitt ökade i juli månad med 7,9 procent, mätt i löpande priser, jämfört med juli i fjol. Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar var uppgången 5,4 procent.

För kapitalvaror, sällanköpsvaror, var försäljningsökningen störst ? en ökning med 9,6 procent i jämförelse med juli förra året. Möbelhandeln, vars försäljning minskat under nio av de tio senaste månaderna, ökade allra mest – med nästan 18 procent. Försäljningen ökade i alla branscher utom i guldsmedsbranschen.

Affärer som säljer livsmedel och andra dagligvaror ökade med 5,9 procent.

”Sommarförsäljningen överträffade alla förväntningar”, skriver Handelns utredningsinstitut i sin rapport och anger flera förklaringar till det:

  • Ökad optimism från kunderna.
  • Rekordlåg ränta.
  • Många svenskar stannade hemma under semestern.
  • Fler utländska turister.
  • Shoppingvänligt väder.

Men Handelns Utredningsinstitut är inte säker på att försäljningsökningen fortsätter i denna takt, och skriver så här i sin rapport:

”En högre ränta i kombination med stigande arbetslöshet under det närmaste året kan sänka både konsumentförtroende och försäljning. Kanske dröjer dock detta och 2009 blir ett bra år, efter omständigheterna.”
 


Nyhetsbrev