FörsäljningDriva Egets säljexpert Ulla-Lisa Thordén om hur vi med små medel kan lyfta mot stora förändringar.

Att gå nya vägar där det saknas både stig och karta, upplevs av många som skrämmande. Driva Egets säljexpert Ulla-Lisa Thordén skriver om vikten av nya vanor och hur man som småföretagare kan använda sig av  “nudging”. Läs inlägget här!