Ditt livArbetsgivare spelar en stor roll i Laget Sverige. Det är viktigt att först försöka förebygga skador och sjukdomar på arbetsplatsen, och när någon anställd väl drabbas gäller det att arbeta för att frånvaron ska bli så kort som möjligt, och hjälpa den anställde tillbaks till arbetet på bästa sätt. Försäkringskassan hjälper till med råd och stöd. 

En sjukdom eller skada påverkar inte bara en person, utan även familjen och kollegor, arbetsplatsen och hela samhället. Du som arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga och förkorta dina anställdas sjukskrivningar. De flesta sjukskrivningar är korta, men ibland tar återhämtningen tid. Ju längre en anställd är borta från arbetslivet desto svårare blir det att komma tillbaka. Därför är det viktigt att vägen tillbaks till jobbet påbörjas så fort som möjligt. Kanske kan din anställda komma tillbaks steg för steg, eller få hjälp med förändringar i arbetsmiljön eller att byta arbetsuppgifter för att underlätta att komma tillbaks?

Arbetsgivaren har ett ansvar för den anställdes rehabilitering. Det handlar om åtgärder som syftar till att den anställde som drabbats av en skada eller sjukdom ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och kunna komma tillbaks till sitt jobb.

Försäkringskassan kan hjälpa till att få sjuka eller skadade tillbaka till arbetet. Här är några exempel på hur:

Sjukskrivning på deltid
Om din anställda kan arbeta, men inte lika mycket som förut, kan den anställda vara deltidssjukskriven istället för helt sjukskriven.

Hjälp att sig till arbetet
Om din anställda kan arbeta men inte ta sig till arbetet kan den anställda få ersättning för taxi. Det kallas reseersättning.

Hjälpmedel på arbetsplatsen
Om din anställda behöver hjälpmedel för att kunna arbeta kan du eller den anställda få bidrag till det. Det kallas arbetshjälpmedel.

Bidrag för dig som är arbetsgivare
Du som är arbetsgivare kan få bidrag för köp av utredningar som kan förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning.

Att vara sjuk eller skadad ska inte vara detsamma som att vara ute ur spelet. Det går att vara med i Laget Sverige på sitt sätt. Du hittar mer information och inspiration på lagetsverige.se.