Ditt livSverige står inför en stor utmaning där sjukskrivningarna ökar stadigt. Det kommer långsiktigt att påverka våra trygghetssystem. Trenden måste vändas. För att det ska lyckas behöver Försäkringskassan, andra myndigheter, arbetsgivare, hälso- och sjukvården och enskilda individer hjälpas åt.

En sjukdom eller skada påverkar inte bara en person, utan även familjen och kollegor, arbetsplatsen och hela samhället. Den påverkar oss alla, den påverkar Laget Sverige.

Att vara sjuk eller skadad ska inte vara detsamma som att vara ute ur spelet. Det går att vara med i Laget Sverige på sitt sätt.

Om vi arbetar som ett lag och samlar våra krafter kan vi vända trenden. Det handlar om det vi kan göra tillsammans, men också om det vi alla måste göra var och en för sig för att få ner sjuktalen.

Som individ kan du be din arbetsgivare och läkare om hjälp, råd och stöd för att kunna komma tillbaka till arbetet.

Som arbetsgivare kan du arbeta förebyggande men även underlätta att en sjukskriven person kan komma tillbaka snabbare.

Som läkare spelar du en central roll i att göra bedömningar av personers arbetsförmåga.

Vi kan tillsammans få laget Sverige tillbaka på banan.

Vill du hitta mer information eller läsa människors berättelser om vägen tillbaks i arbete, klicka här.