Nu kan de ringa hem till dig inför valet

Nu kan de ringa hem till dig inför valet

I valtider ökar anmälningarna till DM-nämnden (etiska nämnden för direktmarknadsföring) från folk som blivit uppringda av politiska partier. Men det många inte vet är att samhällsinformation, som politik, inte ingår i spärren för direktmarknadsföring. Det är alltså helt okej för politikerna att ringa och lobba för sitt parti.

Småföretagare är tacksamma personer för telefonsförsäljning, då de ofta finns i register som är lätta att få tag på. Säkert har du flera gånger svurit över påstridiga telefonsförsäljare som ringt och velat sälja till dig.

Nu i valtider ökar antalet samtal från politiska partier, vilket resulterat i fler anmälningar till DM-nämnden (etiska nämnden för direktmarknadsföring) och antalet förfrågningar till branschorganisationen Swedma (intresseorganisationen för direktmarknadsföring).

Anmälningarna kommer från personer som fått försändelser eller blivit uppringda av politiska partier, fast de sagt att de inte vill ha reklam.

Men det många inte vet är att politik, som räknas som samhällsinformation, inte ingår i direktreklam.

– Det är fritt fram för exempelvis partiledarna att själva eller att med hjälp av förinspelade röster i datorer, som i förra valet, ringa till potentiella väljare eller det egna partifolket även om de har anmält sig till NIX-registret, säger Mikael von Ekensteen, tf vd för Swedma.

– Det kan man förstås ha synpunkter på, men å andra sidan är vi i Sverige inte ens i närheten av de kampanjmetoder som används i USA. Svenska politiker har inget att vinna på att väljarna upplever att de blir ofredade, så ser inte vår politiska kultur ut, tillägger han.

Om du blir uppringd av en telefonförsäljare eller får reklam där du tycker att ett företag inte följer det som kallas för ”god sed” i sin direktmarknadsföring kan du göra en anmälan till DM-nämnden.

– Utvecklingen går rasande snabbt i vår bransch, speciellt som en allt större del av marknadsföringen handlar om direktkontakter med målgruppen via allt fler kanaler. Trots det ser vi väldigt få övertramp i relation till volymen. Det är helt enkelt inte god kundvård i dagens transparenta klimat att försöka inleda en relation med ett etikettsbrott. Det vet företagen, säger Mikael von Ekensteen.


Nyhetsbrev