EU får sex svenska företagare

Sex av de 18 nya svenska EU-parlamentarikerna är eller har varit företagare. Två av dem får toppbetyg för sina företagarinsatser.

Organisationen Företagarnas har betygsatt företagarvänligheten bland de nyvalda EU-palamentarikerna .

Marit Paulsen (FP) och Christofer Fjellner (M) fick då högsta betyg, fem stjärnor.

Folkpartiets två andra tillträdande parlamentariker Olle Schmidt och Cecilia Wikström samt den återinvalde moderaten Anna Ibrisagic hamnade också högt upp i rankingen och fick i granskningen fyra stjärnor.

De båda socialdemokraterna Göran Färm och Olle Ludvigsson, som också blev invalda i EU-parlamentet, hamnade på en delad första plats i sitt parti i Företagarnas undersökning.

Fem av de 14 tillträdande EU-parlamentarikerna som besvarat Företagarnas enkät uppger att de har erfarenhet från eget företagande. Det betyder sex svenska företagare eller före detta företagare i det nya EU-parlamentet, om vi tar med småföretagare Corazza Bildt, som inte deltog i enkäten.
 


Nyhetsbrev

ANNONS

Smitare
Smitare kommer undan

25 miljoner upp i rök

Det smits för 25 miljoner kronor årligen från landets drivmedelsstationer. Nu vill branschen at...