AllmäntEnligt en ny undersökning om småföretagares arbete med hållbarhet tänker 86 procent av Företagarnas medlemmar hållbarhet och 55 procent arbetar med det.

Undersökningen är gjord av Företagarna och hållbarhetsbyrån SH/FTs och diskuterades under ett seminarium i Almedalen.

Det märks inga stora skillnader mellan branscher eller regioner, men gemensamt för alla är att hållbarhetsintresset är affärsdrivet.

– Jag tror hållbarhetsarbete kan vara ett bra styrverktyg för små företag, och vara effektivt i ett långsiktigt arbete, Anna Bogeryd styrelseordförande Polarbröd.

Undersökningen visar att företagen tjänar på att arbeta med hållbarhet. Den starkaste anledningen till att många småföretag i dag arbetar med hållbarhet är att stärka konkurrenskraften. Resultatet uppges också bli positivt både när det gäller marknadsföring och kundnöjdhet.

Lagförslaget med rapporteringskrav diskuterades.

–   Många företag gör ett strålande arbete när det gäller hållbarhetsarbete men man har svårt att hinna fylla i institutionernas ständiga dokumentation. Jag tror att marknaden är bättre på att lösa detta än vad lagstiftare kommer göra långsiktigt, säger Günther Mårder vd Företagarna.