Tjänster allt större exportmarknad

Tjänster allt större exportmarknad

Tjänsteexporten ökade med 12 procent första kvartalet 2014 jämfört med samma period i fjol, visar en ny rapport från Kommerskollegium.

Rapporten visar också att importen av tjänster ökade med 9,7 procent under samma period. Framför allt var det data- och informationstjänster som stod för både export- och importökningen.

Inräknat både varor och tjänster ökade Sveriges export med 4,6 procent och importen med 4,7 procent.

Varor stod för 1,7 procent av exportökningen, medan importen ökade med 3,0 procent. En stor del av ökningen stod fordonsindustrin för.

Tyskland och Norge är fortfarande Sveriges största exportmarknader och står för en femtedel av vår totala export.

 


ANNONS

Nyhetsbrev
Smitare
Smitare kommer undan

25 miljoner upp i rök

Det smits för 25 miljoner kronor årligen från landets drivmedelsstationer. Nu vill branschen at...