AffärerPR-experten Anna Fagerström ger dig snabba råd för hur du kommer igång med film i din marknadsföring. 

“Professionella kommunikatörer satsar mer och mer på rörlig bild. Det finns ett skäl till det: Bilder är bra på att förmedla budskap. Så här kan du själv komma igång med video i ditt PR-arbete. ”

Läs hela Annas inlägg här.