AffärerDriva Egets PR-expert Anna Fagerström om hur du ska vända den negativa kunden till din bästa PR-tillgång.

“…en av företagets viktigaste tillgångar är Den Missnöjda Kunden. Hittar ni en sådan – gläds och ta chansen!”
Läs hela Annas inlägg här!