• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera

Hur stor lön borde du ha om du vore anställd?

kalkylHur stor månadslön borde du ha om du skulle vara anställd i stället för att fakturera? I denna kalkyl får du svar. Du kan jämföra ditt fakturerade månadsbelopp med vilken månadslön det motsvarar. Kalkylen tar också hänsyn till firmans övriga kostnader. Kalkyl här om du vill utgå ifrån en känd månadslön.

Resultat
Din fakturering, exkl. moms 0 kr
Sociala avgifter 0 kr
Kompensation för tjänstepension 0 kr
Kompensation för ej betald semester 0 kr
Firmans övriga kostnader, exkl. moms 0 kr
Kvar till "lön" före inkomstskatt 0 kr
 • Exempel på månadskostnader som bör tas med i inskrivet belopp ovan: material, tillverkningskostnader, administration, försäkringar och resekostnader.
 • För enskild firma tar kalkylen hänsyn till att sociala avgifter är avdragsgilla genom att reducera med Skatteverkets schablonavdrag för detta. Hänsyn tas inte till att egenavgifterna i vissa fall får sättas ner med 7,5%.
 • Om du är enskild näringsidkare, född 1952-1954 och har tagit ut hel ålderspension hela året ska du välja ”Född 1938-1951” eftersom dina egenavgifter då är lägre.
 • Hänsyn tas till att en löntagares arbetsgivare betalar ca 5 % av lönen i tjänstepension för dem födda 1952 eller senare.
 • Kompensationen för företagarens semester har beräknats till 12 % av lönen.
 • Tar ej hänsyn till särskild löneskatt på tjänstepension då det är mycket små belopp.
 • Lönen i kalkylen är bruttolön innan inkomstskatt betalats.
Dela post
Kommentarer (37)
 • Hej
  Jag undrar hur ni kommer fram till summan 14049 kr för sociala avgifter 31,42% ?
  Din fakturering, exkl. moms 63 000
  1. Tar ni bort övriga kostnader innan ni räknar på sociala avgifter 31,42% ?
  (63000-2236-4791-2000)= 53 973
  53973*31.42%= 16 958
  Jag får inte samma summa som er kalkyl,

  Tacksam för ett klargörande.
  Stefan

  Stefan

  2017-10-13 13:35

  Svara

 • Arbetsgivaravgifter beräknas på din lön (snurran tänker att du tar ut allt du kan som lön) och beräknas även på kompensation för ej betald semester.
  För att få ut korrekta arbetsgivaravgifter måste du räkna på det som är ”Kvar till lön före inkomstskatt” plus ”kompensation för ej betald semester”, och multiplicera detta med 31,42%. Snurran gör baklängesberäkningar vilket såklart kan vara svåra att följa.

  Om man vill räkna baklänges:

  63 000 -2 236 – 2 000 = 58 764 (semester ska ligga till underlag för sociala avgifter så den ska alltså ligga kvar i summan)
  31,42%/1,3142=23,90808 (baklängesberäkna arbetsgivaravgifterna)
  58 764 x 0,2390808 = 14 049,3

  Eller så beräknar du (39 0924 + 4791) x 31,42% = 14 049,4

  Båda blir rätt så när som på något öre i avrundning.

  Samuel Karlsson

  2017-10-16 12:16

 • Kompensation för tjänstepension är ALLDELES för låg, ligger väldigt mycket lägre än om anställning i ett företag med kollektivavtal
  Ni som använder denna-> multiplicera med en faktor om minst 5 så blir det mer rättvisande

  Ante

  2017-05-24 20:35

  Svara

 • Hej! Jag fattar inte riktigt… Jag skulle vilja göra en egen mall där jag kan fylla i hur många timmar á 350:- jag fakturerar och då veta hur mycket jag ska betala i soc.avgifter, semesterersättning, tjänstepension mm. Kan man få en % på bruttolönen som man ska betala på varje post? Tex. Jag jobbar 160 timmar á 350 kronoe, det ger mig en bruttolön på 56.000 kronor hur många % av dessa ska jag avsätta för tjänskepension, semester, soc.avgifter och skatt?

  JOhanna

  2016-10-25 13:24

  Svara

 • Läs in flera

Vill du att en profilbild syns till din kommentar? Registrera din e-postadress på www.gravatar.com så hämtas bilden därifrån automatiskt.

Kommentera
Relaterade artiklar
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Väx utan att anställa
Smarta samarbeten ger bättre affärer
Franchise: Låt andra kopiera din idé

Dessutom:

 • Planera skatten efter 60
 • Våga vara personlig – få fler kunder
 • Redo för GDPR? Undvik böter