Vad kan jag kräva för nätuppkoppling?

Fråga:

Dålig bredbandsuppkoppling är ett gissel för mitt företag. Kan jag kräva en lägsta nivå/basnivå på bredband till mitt hus eller mitt företag? Och vem ska tillhandahålla bredbandet i så fall?

Emma


Expertsvar:

Bredbandsmarknaden i Sverige är oreglerad och det finns inte någon part att ringa till för att beställa/kräva en bra bredbandsuppkoppling. Inom EU finns dock ett direktiv om digitalt skyddsnät, USO, som fastslår att medborgarna ska garanteras en uppkopplingshastighet på minst 1 Mbit/sekund. Om så inte är fallet kan Post- och telestyrelsen kontaktas som då upphandlar den hastigheten av lämplig operatör. Hushåll med dålig bredbandsuppkoppling kan också anmäla sig till ”PTS bredbandslista”. Där finns reserverade medel som Telenor och Tele2 (genom bolaget Net4mobility) ska använda för att täcka områden utan mobiltäckning eller där uppkopplingshastigheten är lägre än 1 Mbit/s. Björn Galant, allemansrätt och infrastruktur

Björn Galant


Nyhetsbrev

ANNONS

ANNONS