Kan jag säga upp avtalet?

Fråga:

Jag hyr flera e-butiker. Kan jag säga upp avtalet tidigare än vad som står i avtalet? Jag har uppsägning på nio månader.

Carina Karlsson


Expertsvar:

Nej, om det inte föreligger avtalsbrott så kan du inte säga upp avtalet i förtid. Om en part vill säga upp avtalet utan särskild grund, måste man följa uppsägningstiden i avtalet. Annars utgör uppsägningen i sig ett avtalsbrott.

Noshin Kardel


Nyhetsbrev

ANNONS

ANNONS