Gäller garantin för företagare?

Fråga:

Jag har enskild firma och har hamnat i "tvist" om vilka garantier som gäller vid inköp som jag gör. Jag hävdar att det inte är någon skillnad mellan enskild firma och privatperson, men leverantören håller inte med. Vem av oss har rätt?

Johan


Expertsvar:

Om du har en enskild firma eller aktiebolag spelar ingen roll i det här fallet. Det som har betydelses är för vilket ändamål du gjort inköpet. Om du köpt produkten för att använda den  i din näringsverksamhet räknas det som att en juridisk person gjort inköpet. Utan att ha läst garantivillkoren är det svårt att svara på vad som gäller, eftersom villkoren för garantin kan variera. Men om inköpet gjorts inom ramen för din näringsverksamhet gäller alltså inte garantin om denna enbart omfattar privatpersoner.

Johan Reberg


Nyhetsbrev

ANNONS

ANNONS