Guide / Starta egetDet finns hundratals bidrag att söka för både nya och gamla företag. Vi uppdaterar ständigt vår lista över vad just du kan söka – och vart du vänder dig för att få pengar till ditt företag. Senast i listan är Vinnovas innovationsprojekt i företag.

Läser in...

För dig som är nybliven företagare är starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen kanske det du tänker på först. Det är dock inte möjligt för alla att söka och enligt uppgift till Driva Eget har man blivit mer restriktiv med bidraget.

De flesta andra bidrag riktar sig till små och medelstora företag som är relativt etablerade. Det finns då inga generella företagsbidrag, utan alla har olika syften och konstruktioner.

Det är främst till Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket som du ska vända dig till för att få bidrag. De administrerar också många av EU-bidragen. Här är några av de viktigaste bidragen från dessa tre myndigheter:

TILLVÄXTVERKET:

Affärsutvecklingscheckar: I februari 2014 öppnade Tillväxtverket upp ett stöd för företag med en omsättning på minst en miljon kronor och med två till 49 anställda, för utveckling av varor och tjänster och för att bredda sin marknad internationellt. Totalt fördelas 80 miljoner kronor. För utveckling av varor och tjänster kan företag söka mellan 50 000 och 500 000 kronor. För förberedelse till internationalisering kan företag söka mellan 50 000 och 250 000 kronor. Man ska själv medfinansiera sin insats med lika mycket pengar. Besked om programmet fortsätter nästa år kommer att publiceras på tillvaxtverket.se under januari 2015. Läs mer HÄR.

Stöd till leverantörsföretag inom fordonsindustrin: stöd för produktutveckling, internationalisering och/eller strategisk utveckling. Programmet är förlängt och öppet för ansökningar till och med 2015-03-31. Läs mer här.

Horisont 2020 – Fast Track To Innovation: ett pilotinitiativ inom EU:s ramforskningsprogram Horisont 2020. FTI syftar till att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller. Sök senast 2015-03-31. Läs mer här.

Transportbidrag: ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. Sök senast 2015-03-31. Läs mer här.

Regionalt investeringsstöd: För dig som ska starta ett nytt företag eller behöver delfinansiera era investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en investering, utbildning och konsulttjänster. Delfinansiering med högst 50 procent. Sök senast 2015-12-31. Läs mer här.

Regionalt bidrag för företagsutveckling: kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och  landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Sök senast 2015-12-30. Läs mer här.

Ett regionalpolitiskt företagsstöd som utgår till företag som anställer en person som är eller riskerar att bli arbetslös för tillsvidareanställning under högst tre år. Maximalt stöd är 198 000 kronor för varje årsarbetskraft, men individuell prövning görs i alla ärenden. Läs mer HÄR.

VINNOVA:

Innovationsprojekt i företag: För dig som har ett innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential,  som är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns i branschen, och som är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa på det. Bidraget finns i två nivåer: Full finansiering upp till 500 000 kronor och 25-50 procents finansiering upp till fem miljoner kronor. Ansök mellan den 14 januari och den 24 mars 2015. Ersätter Forska&Väx och VINN NU. Läs mer här.

Eureka: Det EU-finansierade stödet Eureka är ett samarbetsnätverk som ska främja samarbete mellan företag och forskare i Europa för att stärka industrins konkurrenskraft på världsmarknaden. Samarbeten mellan minst två medlemsländer. Läs mer här.

Planeringsbidrag: Medel till små och medelstora företag för att skapa en ansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020. Max 150 000 kronor för lön, resor och tjänster. Läs mer här.

Eurostars: Eurostars är EU-finansierat och stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två EU-länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Läs mer Läs mer här.

JORDBRUKSVERKET:

Gårdsstödet: Ett generellt EU-stöd som ges till lantbrukare. För att få gårdsstöd är huvudregeln att du ska ha minst 4 hektar jordbruksmark. Läs mer här.

Företagsstöd: Om du startar ett företag på landsbygden eller om du vill göra ditt företag bättre kan du söka pengar för det. Under 2015 kommer du att kunna söka några av företagsstöden i det nya landsbygdsprogrammet som gäller år 2015-2020.

  • investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring
  • förädlingsstöd
  • investeringar i omarrondering och eventuellt infrastruktur för skog
  • startstöd för unga lantbrukare
  • investeringsstöd till annan verksamhet än jordbruk, trädgård, rennäring och skog
  • investeringar i bättre djurvälfärd

Läs mer här.

ALMI

Förstudiemedel: för att verifiera innovativa idéer i projektfasen. Innovationsprojektet ska vara unikt och det ska finnas en bra affärspotential. Det ekonomiska stödet kan användas för att köpa externa tjänster. Beloppet för det ekonomiska stödet kan skilja sig åt mellan regioner och är vanligen max 25 000-50 000 kr.

Riskkapital: för drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolaget är nystartat eller inne i en tidig expansionsfas.

Innovationslån: ett villkorslån som är inriktat på innovationsprojekt som befinner sig i utvecklingsfasen och ska användas fram till kommersialisering, till exempelvis produktutveckling eller tjänsteutveckling.

Mikrolån: för att underlätta och stimulera etablering av nya företag och att utveckla befintliga företag som har svårighet att få sitt kapitalbehov täckt på den ordinarie kapitalmarknaden.

Se här vad som gäller för att söka finansiering hos ALMI i vår Webb-tv och läs mer hos ALMI

NOPEF

Bidrag till förstudier: Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför etablering i ett land utanför EU och EFTA. Läs mer här.

SWEDFUND

Riskkapital och etableringsstöd: för investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Läs mer här.

EU

EU-kommissionen skjuter till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EU:s intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi. Läs mer här.

På Verksamt.se kan du läsa mer om EUs strukturfonder och offentlig finansiering. Där finns en databas att söka i.

LÄNSSTYRELSEN

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen att använda i olika program för att hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Läs mer på www.lansstyrelsen.se.

Tre sajter att hämta mer information från:

Läs också:

4 nya sätt att fixa finansiering

Finansiera ditt företag – här finns pengarna

 

Artikel uppdaterad 2014-12-18.