Guide / Starta egetDet finns hundratals bidrag att söka för både nya och gamla företag. Vi uppdaterar ständigt vår lista över vad just du kan söka – och vart du vänder dig för att få pengar till ditt företag. Senast i listan är Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar.

För dig som är nybliven företagare är starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen kanske det du tänker på först. Det är dock inte möjligt för alla att söka och enligt uppgift till Driva Eget har man blivit mer restriktiv med bidraget.

De flesta andra bidrag riktar sig till små och medelstora företag som är relativt etablerade. Det finns då inga generella företagsbidrag, utan alla har olika syften och konstruktioner.

Det är främst till Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket som du ska vända dig till för att få bidrag. De administrerar också många av EU-bidragen. Här är några av de viktigaste bidragen från dessa tre myndigheter:

TILLVÄXTVERKET:

Affärsutvecklingscheckar: I februari 2014 öppnade Tillväxtverket upp ett stöd för företag med en omsättning på minst en miljon kronor och med två till 49 anställda, för utveckling av varor och tjänster och för att bredda sin marknad internationellt. Totalt fördelas 80 miljoner kronor. För utveckling av varor och tjänster kan företag söka mellan 50 000 och 500 000 kronor. För förberedelse till internationalisering kan företag söka mellan 50 000 och 250 000 kronor. Man ska själv medfinansiera sin insats med lika mycket pengar. Läs mer HÄR.

Ett regionalpolitiskt företagsstöd som utgår till företag som anställer en person som är eller riskerar att bli arbetslös för tillsvidareanställning under högst tre år. Maximalt stöd är 198 000 kronor för varje årsarbetskraft, men individuell prövning görs i alla ärenden. Läs mer HÄR.

Transportbidrag: Transportbidraget ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. Läs mer HÄR.

Regionalt investeringsstöd: Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader, maskiner och utbildning. Delfinansiering med högst 50 procent. Läs mer HÄR.

VINNOVA:

Forska&Väx: För små och medelstora företag som behöver få tillgång till eller utveckla egen forskning. Högst fem miljoner kronor per ansökan. Läs mer HÄR.

Planeringsbidrag: Medel till små och medelstora företag för att skapa en ansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020. Max 150 000 kronor för lön, resor och tjänster. Läs mer HÄR.

Vinn Nu: En insats som riktar sig till nystartade företag, som baserar sin verksamhet på ny teknik, ny kunskap eller ny tillämpning. Läs mer HÄR.

Eureka: Det EU-finansierade stödet Eureka är ett samarbetsnätverk som ska främja samarbete mellan företag och forskare i Europa för att stärka industrins konkurrenskraft på världsmarknaden. Samarbeten mellan minst två medlemsländer. Läs mer HÄR.

Eurostars: Eurostars är EU-finansierat och stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två EU-länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Läs mer HÄR.

JORDBRUKSVERKET:

Gårdsstödet: Ett generellt EU-stöd som ges till lantbrukare. För att få gårdsstöd är huvudregeln att du ska ha minst 4 hektar jordbruksmark. Läs mer HÄR.

Företagsstöd: Om du startar ett företag på landsbygden eller om du vill göra ditt företag bättre kan du söka pengar för det. Senare under 2014 kommer du att kunna söka några av företagsstöden i det nya landsbygdsprogrammet som gäller år 2014-2020. Läs mer HÄR.