Guide / NätaffärerDriva Egets  app Kalkyl räknar snabbt ut både vinst och moms i ditt företag. Ladda ned den gratis i AppStore eller Google Play.

Med hjälp av Johan Almblad på Mixmedia har vi utvecklat appen som kan laddas ned via AppStore (Iphone) eller Google Play (Android). Sök där på Driva Eget. Androidappen kan också laddas ned direkt här.

För Iphone finns också en separat app med enbart den momsräknare som finns i den stora appen. Blixsnabbt kan du förvandla belopp inklusive moms till exklusive moms. Sök på Moms för att ladda ned den.

Appen Driva Eget Kalkyl

I denna finns fyra mycket användbara kalkyler, vår momsräknare och dessutom de senaste nyheterna och bloggarna från driva-eget.se. Se till så att du och dina vänner laddar ned den nu direkt medan den är gratis. Dela den med andra via AppStore. En ny förbättrad version för Iphone (1.1) kom i december 2012. Uppdatera i AppStore om du laddat ned första versionen.

De fyra kalkylerna svarar på småföretagarens viktiga frågor:

1. Hur mycket måste jag fakturera? Visar vad en viss lön motsvarar i fakturerat belopp. Visar hur mycket du som småföretagare måste fakturera varje månad för att få ut lika mycket som vid en viss månadslön som löntagare. Hänsyn bl a till att du betalar egenavgifter och inte har tjänstepension eller semester.

2. Hur stor lön borde jag ha? Visar vad ett visst fakturerat belopp motsvarar i lön.
Visar hur stor månadslön du som småföretagare borde ha om du skulle vara anställd i stället för att fakturera? Du ser vad fakturorna skulle motsvarar om man tar hänsyn till att du inte har semester eller tjänstepension.

3. Vad kostar lånet? Hur växer kapitalet med ränta på ränta?
Kalkylen kan användas både för företag och privatpersoner. Den beräknar vad räntekostnaden blir om du lånar till en investering eller hur ett kapital växer med ränta på ränta om du placerar pengar – ett engångsbelopp och/eller ett sparande varje månad.

4. Hur lönsam är din firma eller din idé? Visar vinst och marginal.
Hur stor blir vinsten när du säljer ett visst antal av dina produkter? Fyll i antalet som du säljer eller beräknas sälja. Hur mycket måste du sälja för att täcka dina fasta och rörliga kostnader för den firma du har eller den affärsidé du funderar på? Du ser vad gränsen går för att du ska få vinst.

Missa heller inte Driva Egets  andra app Mobila kontoret.