• "Gör 2017 till ditt bästa år någonsin! 7 säkra tips för framgång"

  Ulla-Lisa Thordén

 • "Att sprida olika typer av innehåll är en central del inom Social Selling."

  Fredrik Steinholtz

 • "Fem råd för att få kunderna mer nöjda."

  Anders Andersson

 • Ulla-Lisa Thordén
 • Fredrik Steinholtz
 • Anders Andersson

8 nummer

545 kr

Prenumerera
Våra experter
 • Anders Andersson

  Anders Andersson

  Grundare och ekonomiexpert

  Anders Andersson, som har grundat tidningen Driva Eget och driva-eget.se, har lärt svenskarna om ekonomi i över 30 år. Här på sajten och i varje nummer av tidningen ger han råd kring allt som rör ditt företags ekonomi.

 • Camilla Björkman

  Camilla Björkman

  f.d. chefredaktör

  Camilla var fram till november 2015 chefredaktör för Driva Eget. Du når henne via hennes hemsida camillabjorkman.com.

 • Anders Nyman

  Anders Nyman

  Expert på bluffakturor

  Anders Nyman är journalist med inriktning på fakturaskojare och bluffakturor. Han driver konsumentsajten Knyt.se och skriver i varje nummer av Driva Eget om skojarna, som han kämpat mot i över tio år.

 • Noshin Kardel

  Noshin Kardel

  Jurist

  Noshin Kardel är jurist på avtal24.se. I varje nummer av Driva Eget har hon en avtalsskola där hon skriver om avtal och juridik. Här på sajten och i tidningen svarar hon också på frågor kring detta.

 • Ulla-Lisa Thordén

  Ulla-Lisa Thordén

  Säljexpert

  Ulla-Lisa Thordén är säljtränaren som hjälper till att avdramatisera säljarbetet – det ska vara enkelt, kul och lönsamt. Hennes bästsäljare är bl a “Sälj dig själv och ta betalt”, “Luspank och idérik” och den senaste “22 sätt att sälja bättre”.

 • Ola Hedén

  Ola Hedén

  HR-konsult

  Ola Hedén är HR-konsult på Wise Group. Här och i tidningen Driva Eget svarar han på frågor kring personal och ledarskap.

 • Susanne Lundgren

  Susanne Lundgren

  Företagsutvecklare

  Susanne Lundgren är företagsutvecklare inom landsbygdsföretagande på LRF. Här på sajten och i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna svarar hon på frågor kring landsbygdsföretagande.

 • Peter Nilsson

  Peter Nilsson

  Redovisningschef, LRF Konsult

  Peter Nilsson är redovisningschef på LRF Konsult. Här på sajten och i tidningen Driva Eget svarar han på frågor kring redovisning och bokföring.

 • Emma Wasberg

  Emma Wasberg

  Jurist

  Emma Wasberg är jurist på avtal24.se. I varje nummer av Driva Eget har hon en avtalsskola där hon skriver om avtal och juridik. Här på sajten och i tidningen svarar hon också på frågor kring detta.

 • Anders Gränsmark

  Anders Gränsmark

  E-handelsexpert

  Anders Gränsmark är affärsutvecklare på Jetshop. Här på sajten och i tidningen svarar han på frågor kring e-handel.

 • Isa Löfvendahl

  Isa Löfvendahl

  Beteendevetare

  Isa Löfvendahl är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning. Här på sajten och i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna svarar hon på dina frågor.

 • Björn Galant

  Björn Galant

  Allemansrätt och infrastruktur

  Björn Galant är expert på allemansrätt och infrastruktur på LRF och svarar på frågor kring dessa ämnen i Driva Egets specialtidning till de gröna näringarna, liksom här på sajten.

 • Max Söderpalm

  Max Söderpalm

  Säljcoach och författare

  Max Söderpalm är säljare, säljcoach och författare till en rad böcker om försäljning. Här inspirerar han dig till att göra fler och bättre affärer med konkreta råd kring försäljning.

 • Cecilia Gunne

  Cecilia Gunne

  Skattejurist

  Cecilia Gunne är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå. Här på sajten och i tidningen Driva Eget svarar hon på frågor kring skatter och juridik.

 • Yasemin Bayramoglu

  Yasemin Bayramoglu

  Chefredaktör

Frågor om skatt

I varje nytt nummer av Driva Eget får läsare svar på frågor från våra olika experter. Här är den senaste skörden med frågor. För att se tidigare expertsvar klicka på ett ämne i menyn.


 • Så kan du använda vinsten nästa år i stället

  Fråga:

  Jag har en fråga gällande aktiebolag. År ett går med vinst, men jag förväntar mig att år två ska gå med förlust. Finns det något sätt att behålla pengarna utan att skatta för årets vinst för att sedan använda år två?

   

  Peter


  Expertsvar:

  Du kan utjämna resultaten mellan olika beskattningsår exempelvis genom avsättningar till periodiseringsfond och överavskrivningar:

  Avsättningar till periodiseringsfond

  Genom att göra en avsättning till en periodiseringsfond ett år och göra en återföring ett annat, kan man utjämna beskattningen för år med överskott och år med underskott. Varje års avsättning till en periodiseringsfond bildar en egen fond. Ett års avsättning får maximalt göras med 25 procent av bolagets överskott före avdraget. Obs! En avsättning till en periodiseringsfond ska återföras senast det sjätte beskattningsåret efter avsättningsåret. Det tidigast gjorda avdraget ska alltid återföras först.

  Om bolagetet har periodiseringsfonder, ska en årlig schablonintäkt beräknas och betalas. Den beräknas så här: 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret multiplicerat med summan av ingående periodiseringsfonder.

  Så här kan det se ut: Anta att summan av avsatta periodiseringsfonder uppgick till 80 000 kronor vid beskattningsårets ingång och att statslåneräntan var 1,50 procent. Schablonintäkten uppgår då till 864 kronor. (0,015 x 0,72) x 80 000 = 864 kronor).

  Överavskrivningar

  Ett annat sätt är att redovisa ackumulerade avskrivningar över plan, så kallade överavskrivningar. Detta är ett undantag där skattereglerna (om förutsättningarna är uppfyllda) medger en högre avskrivning än redovisningsreglerna.

  Som exempel: I räkenskaperna skrivs en tillgång anskaffad under året för 100 kronor av under fem år (alltså med 20 % per år). Enligt den skattemässiga huvudregeln får bolaget dock skriva av med 30 %, varför bolaget kan redovisa en överavskrivning om 10 kronor. Överavskrivningen ska redovisas som en obeskattad reserv och måste stämmas av årligen.

 • Kan jag överföra datorn från firma till AB?

  Fråga:

  Jag har enskild firma i dag och tänkte starta ett aktiebolag. Behöver nu köpa en ny dator – är det bäst att avvakta tills att jag startat aktiebolaget eller är det enkelt att föra över datorn från den enskilda firman till aktiebolaget?

  Petra


  Expertsvar:

  Sannolikt är det enklast att avvakta med datorinköpet till dess att du har startat ett aktiebolag och kan köpa in datorn direkt till verksamheten. Eventuell privat användning av datorn riskerar dock att uttags- respektive förmånsbeskattas oavsett på om du köper in den till en enskild firma eller ett AB.

  Det är självklart möjligt att köpa in datorn till den enskilda firman för att sedan föra över den till aktiebolaget i samband med en så kallad inkråmsöverlåtelse, alltså den överlåtelse av tillgångar och skulder som sker från den enskilda firman till aktiebolaget i samband med ombildningen. För att en sådan överlåtelse inte ska utlösa kapitalvinstbeskattning krävs det dock att ersättningen för tillgångarna inte understiger marknadsvärdet. Av den anledningen kan det finnas skäl att inte tillföra den enskilda firman tillgångar inför en ombildning till aktiebolag för att göra inkråmsöverlåtelsen så okomplicerad som möjligt.

  /Helena Robertsson, skatteexpert på EY

 • Vad är smartast när jag ska bli utköpt?

  Fråga:

  Jag och min kollega har drivit ett aktiebolag och ägt 50 procent var. Nu ska hon köpa ut mig och jag ska starta ett nytt aktiebolag i samma bransch. Hur kan jag optimera försäljningen, ekonomiskt/skattemässigt?

  Sofie


  Expertsvar:

  Eftersom du ska starta ett nytt aktiebolag i samma bransch kommer dina andelar i såväl det nya som det nuvarande bolaget omfattas av 3:12-reglerna eftersom du i det nya bolaget kommer att bedriva samma eller likartad verksamhet.

  För att optimera försäljningen ekonomiskt kan du börja med att starta det nya bolaget som du framöver ska bedriva verksamhet i. Till detta bolag överlåter du sedan dina aktier i det nuvarande bolaget till anskaffningsvärdet eller till ett värde som motsvarar ditt gränsbelopp. På så sätt kan du minimera kapitalvinstbeskattningen vid överlåtelsen till det nya bolaget.

  Därefter kan du från det nya bolaget överlåta aktierna i det äldre bolaget till din kollega till det pris ni kommer överens om. Eventuell vinst av en sådan försäljning tas inte upp till beskattning i ditt nya bolag eftersom en sådan försäljning omfattas av reglerna om näringsbetingade andelar.

  Vinsten kan du sedan använda för att starta verksamheten i det nya bolaget. När det gäller vinstutdelning från det nya bolaget kan du, till skillnad från tidigare, utnyttja 100 procent av det gränsbelopp som beräknas enligt antingen huvud-
  eller förenklingsregeln.

  /Helena Robertsson, skatteexpert på EY

 • Kan vinsten bli start­kapital?

  Fråga:

  Om jag ska ombilda mitt företag från handelsbolag till aktiebolag måste jag då gå in med 50 000 kronor från egen ficka eller är det något jag kan ta från handelsbolagets vinst?

  Ola


  Expertsvar:

  Pengar som du tagit ut som vinst ur handelsbolaget och betalat skatt för kan du göra vad du vill med. Så visst kan de bli grundplåt i ett aktiebolag. Tänk på att detta aktiekapital inte är något slags avgift utan din insats som ska användas i bolaget och kan tas ut skattefritt av dig om du säljer bolagets aktier.

 • Kan jag jobba i firma?

  Fråga:

  Jag har ett aktiebolag som jag tänker lägga i träda i fem år för att sedan likvidera det och ta ut kapitalet med 25 procents skatt. Ni skriver att man inte kan driva liknande verksamhet i nytt bolag. Kan jag göra det i enskild firma?

  Anders G


  Expertsvar:

  Det är en bra teknik för att sänka skatten. Märkligt nog uppmanar detta till passivitet, tvärtemot vad rege­ringen vill. Detta krävs nämligen för att dessa så kallade trädaregler (25 procents skatt på värdeökningen av kapitalet efter fem år) ska gälla:

  • Att bolaget under fem år ska vara passivt. Du själv eller någon annan får inte jobba i bolaget.
  • Bolagets kapital får heller inte jobba. Endast några få omplaceringar av pengarna får göras. Ska fler affärer göras måste det ske med diskretionär förvaltning där förvaltaren och inte bolagsägaren beslutar över omplaceringarna.
  • Bolagsägaren får inte fortsätta med liknande verksamhet i ett annat bolag.

  Men du är inne på en bra lösning. Det går nämligen att bedriva liknande verksamhet i annan företagsform, lämpligen i en enskild firma. Se vidare driva-eget.se/passivitet.

 • Kan vinsten bli start­kapital?

  Fråga:

  Om jag ska ombilda mitt företag från handelsbolag till aktiebolag måste jag då gå in med 50 000 kronor från egen ficka eller är det något jag kan ta från handelsbolagets vinst?

  Ola


  Expertsvar:

  Pengar som du tagit ut som vinst ur handelsbolaget och betalat skatt för kan du göra vad du vill med. Så visst kan de bli grundplåt i ett aktiebolag.

  Tänk på att detta aktiekapital inte är något slags avgift utan din insats som ska användas i bolaget och kan tas ut skattefritt av dig om du säljer bolagets aktier.

 • Får jag göra avdrag för måltider?

  Fråga:

  Jag har en anställning som säljare där jag har tjänstebil och drivmedel från företaget. Jag har endast resor över dagen, inga övernattningar. Har jag rätt till avdrag för måltider och småutgifter?

  Hasse


  Expertsvar:

  Både företagare och anställda måste vara borta över natten för att ha rätt till skattefritt traktamente, som ska täcka utgifter för måltider och småutgifter.

  Det beloppet är 220 kronor per dygn för resor i Sverige. Att låta ett företag betala måltider för resor utan övernattning rekommenderar jag inte. Det ställer till en massa krångel – den anställde måste ta upp värdet som en skattepliktig förmån i deklarationen och arbetsgivaren får betala sociala avgifter på utbetalt belopp.

 • Hur blir det vid bolagsförlust?

  Fråga:

  Vad händer med skatten om jag satsar 50 000 kronor på ett eget aktiebolag och sedan tvingas lägga ned bolaget? Låt oss säga att det då bara är 45 000 kronor kvar i bolaget. Vad blir skattekonsekvenserna?

  Rickard S


  Expertsvar:

  Det är ju du som privatperson som satsat pengarna i ett aktiebolag som är en egen juridisk person. Om du likviderar bolaget eller säljer aktierna blir det i båda fallen en förlust på 5.000 kronor.

  Förlusten dras av under kapital i deklarationen. Om du arbetat i bolaget kallas aktierna kvalificerade. Skattesänkningen blir då 20 procent av förlusten.

 • Kan jag slippa 25-procentsskatten?

  Fråga:

  Jag har ett vilande AB, som legat i träda i fem kalenderår. Nu vill jag ta ut pengarna i bolaget och jag vet att det då är 25 procent i skatt. Kan jag skaffa en kapitalförsäkring med fonder och därigenom bara betala skatt i försäkringen och inte de 25 procenten?

  Charlie


  Expertsvar:

  Om bolaget inte haft någon verksamhet under fem år och du inte startat bolag med liknande verksamhet kan du använda dig av denna ”trädaregel” som säger att vinstskatten blir 25 procent om aktierna säljs eller bolaget likvideras. På det som kan tas ut som utdelning blir skatten 20 procent.

  Lägre skatt än så går inte att få i Sverige. Före bolagsförsäljningen bör du sälja dina värde­papper. Om pengarna inne i bolaget då finns i en kapitalförsäkring blir det ingen bolagsskatt för bolaget eftersom det i stället blivit avkastningsskatt.

  Om bolaget före försäljningen avyttrar börsaktier/fonder på traditionellt sätt blir det bolagsskatt på vinsten. Om pengarna efter bolagsförsäljningen placeras i kapitalförsäkring eller inte påverkar inte försäljningsskatten.

 • Vad gör jag när pensionsförsäkringen försvinner?

  Fråga:

  Jag har haft en enskild firma i åtta år som gått så bra att jag kunnat ta ut lön på upp till 40 000 kronor i månaden efter skatt.  Hittills har jag sparat 3 400 kronor i månaden i pensionsförsäkring.

  Vad gör jag nu när reglerna ändras? Ska jag gå över till en ISK-försäkring?  Jag är inte intresserad av att hålla koll på aktier eller liknande utan vill bara få en så säker och hög pension som möjligt.

  Målaren


  Expertsvar:

  Du tänker förmodligen på att bara 1 800 kronor får dras av i pensionsförsäkring i år och att avdragsrätten försvinner helt nästa år. Men observera att detta endast gäller privatpersoner. Du och andra som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får dra av 35 procent av inkomsten även i fortsättningen.

  Jag brukar skriva att pensionsförsäkringar inte är så bra som många tror, trots avdragsrätten. För aktiebolag är det ofta bättre att investera det beskattade kapitalet i en kapitalförsäkring.

  Men en enskild firma får inte placera avsatta pengar i annat än bankkonto. För att komma åt fonder är då pensionsförsäkring en rätt bra lösning, särskilt om du har en inkomst över brytpunkten (443 300 kronor i år) och då kan dra ned inkomsten med pensionsförsäkring.

 • Blir kapitalet obeskattat?

  Fråga:

  Jag är 59 år och startade för tre år sedan ett AB i konsultbranschen. Jag tar ut lön upp till statlig inkomstskatt. Jag har betalat bolagsskatt på 170 000 kronor och satsat de pengarna i en kapitalförsäkring hos Avanza, som vuxit till 210 000 kronor.

  Min tanke är att ta ut värdestegringen som lön det år jag fyller 66. Det blir väl i så fall ett obeskattat kapital?

   

  Tommy


  Expertsvar:

  Du har tänkt rätt, precis som jag tidigare skrivit i Driva Eget.  Om dagens regler består kan du ta ut 100 000 kronor i årslön från och med det år du fyller 66 och få 20 000 kronor i skattesänkning i form av jobbskatteavdrag.

  När pengarna sattes in i kapitalförsäkringen blev det ju också bolagsskatt på 22 procent. Den skatten blir det inte på värdesteg­ringen. Helt obeskattad blir den dock inte eftersom det blir en årlig avkastningsskatt, nu 0,3 procent av kapitalet.

 • Lönar det sig att betala husets skatteskuld?

  Fråga:

  När vi sålde vårt privata hus 2011 fick vi uppskov med att betala skatt på vinsten som var en miljon. Lönar det sig att låna för att betala av den skatteskulden? Hur går det i så fall till?

  Företagare i villa


  Expertsvar:

  Eftersom räntan nu är rekordlåg är detta riktigt lönsamt. Du kan riva upp den deklaration som du gjorde när du begärde uppskov. Sådan omprövning kan man göra för allt i deklarationen för de fem senaste åren, alltså inkomståret 2009 och senare.

  På blankett SKV6891 skriver du att du begär omprövning av deklarationen för inkomståret 2011 och åren efter när du haft uppskov. Skriv att du tar tillbaka din begäran om vinstuppskov av fastigheten X, såld 2011.

  Du har i dessa deklarationer fått betala 2,2 procent per år i icke avdragsgill ränta på den skatt som du skjutit upp. Den skatten är 220 000 kronor, eftersom skattesatsen är 22 procent. Nu får du i stället betala kostnadsränta för de år du haft uppskov. I stället för de 4 840 kronorna per år i uppskovsränta får du en kostnadsränta som är drygt hälften så stor.

  De 2,2 procenten i icke avdragsgill ränta motsvarar 3,14 procent i avdragsgill låneränta. Så om du kan låna till lägre ränta än 3,14 procent lönar det sig att begära omprövning och betala skatteskulden på 220 000 kronor.

  För både rörliga bolån och lån bundna i tre år eller lägre ligger räntan nu på under 2 procent. Pruta ned den om banken ger högre ränta och jämför räntan här.

  Med en ränta på strax under 2 procent blir din förtjänst på att betala uppskovet ungefär 2 000 kronor per år plus omkring 6 000 kronor när uppskovsräntan byts ut mot kostnadsränta.

 • När ska deklarationen vara inne?

  Fråga:

  Hej, jag har svårt att hitta information på nätet. När ska årets deklaration egentligen vara inlämnad?

  Magnus


  Expertsvar:

  Sista inlämningsdag för inkomstdeklarationen är den 4 maj klockan 24.00.

  Du kan deklarera via telefon, sms, Skatteverkets app eller e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Du kan också skicka din deklaration i brev eller lämna in den på valfritt service- eller skattekontor.

   

 • Hur fungerar aktieutdelning?

  Fråga:

  Har just upptäckte er fenomenala webbplats och undrar om jag förstått detta med aktieutdelning rätt. Jag har intäkter i mitt bolag på 200 000 kronor och tar inte ut någon lön. Stämmer det att jag då kan ge mig själv 156 475 kronor i aktieutdelning från mitt bolag med bara 20 procent i skatt?

  Per


  Expertsvar:

  Jo, du har läst artikeln rätt. De 20 procenten är skatten som du betalar privat. Men bolaget får också betala skatt. Denna bolagsskatt blir 22 procent av vinsten i bolaget, som är 200 000 kronor minus kostnader och eventuell avsättning till periodiseringsfond.

  Det totala skatteuttaget blir då 37,6 procent. Det är lägre än den totala skatten på lön, som ofta är kommunalskatt plus sociala avgifter. De sociala avgifterna ger dig dock pension i framtiden.

 • Missar jag jobbskatteavdraget?

  Fråga:

  Jag har ett företag i Norrköping och har prenumererat på Driva Eget sedan starten. Jag tänker fortsätta att arbeta efter 65 år och vänta med att ta ut allmän pension. Men för att kunna få vissa pensionärsrabatter tänker jag ta ut 25 procent av premiepensionen.

  Men min man varnar mig och säger att jag då missar fördelen med det höjda jobbskatteavdraget för pensionärer. Är det så?

  Lena


  Expertsvar:

  Så bra att du liksom jag fortsätter att jobba efter 65. Smart av dig att ta ut lite premiepension.

  Från det år man fyller 66 blir det två fördelar – sänkta sociala avgifter till 10,21 procent och bättre jobbskatteavdrag (20 procent i skattereduktion på de första 100 000 kronorna i inkomst av näringsverksamhet och lön).

  Att du tar ut en del av pensionen påverkar inte detta. Så din man har faktiskt oroat dig i onödan.

 • Är det värt att starta eget för att göra avdrag?

  Fråga:

  Jag jobbar lite som statist och gör andra småsaker. Det kan bli en extrainkomst på max 10 000 kronor om året. Är det värt att starta en firma för att göra några kronor på avdrag?

  Robert


  Expertsvar:

  Det beror på hur du ser det. Visst går det att starta företag för att kunna göra avdrag men det är sällan en bra drivkraft är min erfarenhet. Du måste ju också lägga ner tid på administration och om du ändå inte vill driva ett företag kan du uppleva att det kostar mer än det smakar. Å andra sidan: Driver du en näringsverksamhet har du självklart samma rätt till avdrag som vilken företagare som helst.

  Men för att din inkomst ska räknas som näringsverksamhet ska den vara självständig, varaktig och ha ett vinstsyfte. Om den inte uppfyller kraven kan den i stället räknas som hobbyverksamhet och beskattas som vanlig lön plus egenavgifter som deklareras på blankett T2. Läs mer på driva-eget.se/hobby.

  Men oavsett vad: Det måste till lite mer driv än avdrag för att du ska lyckas med ditt företag.

 • Betalar jag eller uppdragsgivaren in skatt när jag är frilans?

  Fråga:

  Jag ska börja skriva artiklar för en sajt mot betalning. Men hur fungerar det med skatten? Betalar de eller jag in den?

  Elin


  Expertsvar:

  Är du anställd av företaget i fråga ansvarar de för att det dras skatt från din lön. Om de däremot vill att du skickar en faktura ansvarar du själv för den. Du behöver då vara godkänd för F-skatt, vilket i praktiken betyder att du blir egenföretagare. Då betalar du själv in skatt och moms till Skatteverket på den försäljning du gör. Läs mer på driva-eget.se/f-skatt.

 • Är träningskortet avdragsgillt?

  Fråga:

  Är det inte så att ett träningskort eller behandling kan vara avdragsgill i en enskild firma om det tydligt framgår att det handlar om förebyggande behandling eller rehabilitering? Företaget är ju beroende av att den som driver det fungerar som den ska.

  Caroline


  Expertsvar:

  Jo, för rehabilitering är reglerna mycket mer generösa än för både motion och sjukvård. Motionskort går att dra av i ett aktiebolag men inte i en enskild firma.

  Men om du verkligen kan visa att motionen är en form av rehabilitering kan motionskortet vara avdragsgillt även i firman. Skatteverket lär då kräva sjukintyg för att godta det.

 • Kan jag starta eget som anställd?

  Fråga:

  Jag funderar på att starta ett byggföretag och undrar om man kan driva det vid sidan av heltidsanställningen på det ventilationsföretag där jag arbetar. Hur påverkas skatten?

  Anton L


  Expertsvar:

  Det går alldeles utmärkt och är ofta ett bra sätt att pröva sig fram som egenföretagare i enskild firma. Går det bra kan nästa steg vara att begära tjänstledighet. Du har rätt till det under sex månader, under förutsättning att du inte konkurrerar med företaget där du är anställd.

  Redan när du startar vid sidan av anställningen bör du tala om det för din arbetsgivare så att du inte blir betraktad som en konkurrent.

  Skillnaderna mellan intäkter och kostnader i ditt företag blir ett överskott som beskattas efter samma skatteskala som lön och ger dessutom sociala avgifter. Men det finns bra möjligheter att skjuta på skatten genom periodiseringsfond och expansionsfond.

 • Kan jag dra av resan?

  Fråga:

  Jag planerar en språkresa till Spanien. Hur många timmar måste jag läsa för att det ska godkännas avdragsmässigt? Måste jag även arbeta med vårt företag samtidigt?

  Vi har internationella kontakter och språk är viktigt.

  Kerstin


  Expertsvar:

  För att det ska finnas någon chans till avdrag måste du kunna övertyga Skatteverket om att språkkursen verkligen behövs för att kunna upprätthålla din verksamhet eller dina yrkeskunskaper. Allmän språkutbildning är inte avdragsgill.

  För en veckas språkkurs bör samma regler gälla som för en avdragsgill konferens. Det betyder minst 30 timmars lektioner på en vecka, minst sex timmar per dag. Du behöver då inte också arbeta med ditt företag.

 • Kan jag bygga friggebod åt företaget?

  Fråga:

  Jag äger och bor i en villa på landet och mitt bolag har kontor i bostaden. Men det börjar nu bli trångt där. Jag funderar därför på att bygga ett litet hus (typ friggebod/Attefallshus) på tomten och hyra ut det till mitt AB som kontor.

  Hur bestämmer jag hyresnivån och hur blir det med skatten? Kan jag belasta mitt bolag med extra kostnader för att exempelvis dra in bredband?

  Nicklas


  Expertsvar:

  Om du bygger detta för privata pengar och därmed höjer värdet på din fastighet kan ditt bolag betala dig en hyra för huset. Denna hyra måste vara marknadsmässig, så mycket som du skulle ha betalat om du i stället hade hyrt huset av din granne.

  I din privata deklaration deklarerar du hyres­inkomsten med 30-procentig kapitalskatt. Den som får hyra av eget bolag får dock inte göra de avdrag för uthyrning som man i andra situationer får göra.

  Bredband och annat som du skaffat enbart för företaget kan ditt bolag dra av. Även uppvärmning och andra driftskostnader som gäller huset dras av i bolaget.

  Ett alternativ är att bolaget bekostar bygget av huset. Det kan komplicera en framtida försäljning av fastigheten, men be om experthjälp för att räkna på om inte det alternativet ändå är bäst i din situation.

 • Kan jag ge mig en minnesgåva i firma?

  Fråga:

  Läste att man får ge sig själv en skattefri minnesgåva på 50-årsdagen. Men min revisor säger att detta inte går för enskild firma. Vad gäller? Och vad kan gåvan bestå av? En bil? Kan jag bokföra i årets bokföring, trots att jag fyllde 50 förra året?

  Thomas B


  Expertsvar:

  Tyvärr gäller denna och en del andra skattefria förmåner aktiebolag och inte enskild firma. Även om du haft aktiebolag hade det blivit nej också på dina andra frågor:
  • Värdet på en gåva får vara högst 15 000 kr, och det lär man inte få en bil för.
  • Gåvan måste ha överlämnats det år man verkligen fyller 50 år, så att lämna den och bokföra den året efter lär inte Skatteverket godta.

 • Får jag hyra ut fritidshuset till mitt företag?

  Fråga:

  Jag driver ett aktiebolag som ensam ägare och har privat ett fritidshus med bostadsrätt. Kan jag hyra ut fritidshuset till mitt företag för representationsändamål för max 40 000 kronor/år utan att skatta för det?

  Göran


  Expertsvar:

  Om din privatbostad hyrs ut till ditt eget bolag eller närståendes arbetsgivare får du inget schablonavdrag. Detsamma gäller uthyrning till eget eller närståendes handelsbolag eller andra som kan anses vara i intressegemenskap med dessa.

  Då medges istället skäligt avdrag för den merutgift som tillkommit av uthyrningen. Det är faktiska utgifter såsom del i el- och värmekostnader. Du får inte ta ut mer än marknadsmässig hyra (om du tar en överhyra blir du tjänstebeskattad för mellanskillnaden) och det måste finnas ett affärsmässigt behov hos bolaget. Som du nämner kan det vara en faktisk representationstillställning.

 • Hur får jag ordning på mina kvitton?

  Fråga:

  Jag är en av två delägare i ett litet företag. Flera gånger i veckan representerar jag på krogen och gör inköp för företagets räkning. Jag betalar med privata pengar och skriver sedan räkning till företaget. Men jag är ingen ordningsmänniska och slarvar så lätt bort kvitton eller glömmer att redovisa utlägg. Dessutom får jag problem med min egen ekonomi eftersom jag måste ligga ute med företagets pengar. Hjälp mig att hitta ett smart system för hur jag bäst gör.

  Carina


  Expertsvar:

  Det finns en bra lösning på båda dessa problem:

  • l Skaffa dig ett kreditkort privat som du bara använder för företagets inköp. Kortavgiften bör då ditt företag betala. Det ska vara ett kort där du varje månad får en faktura med en specifikation över utgifterna under månaden. Sådana har exempelvis Eurocard, Mastercard och Visa.
  • l När du får den skriver du räkning till ditt företag och bifogar kvitton för allt som specificeras.
  • l Lagom när fakturan förfaller till betalning har ditt företag förmodligen hunnit betala din räkning. Du har därmed inte behövt ligga ute med några pengar och inga utlägg blir bortglömda.

  För att du inte ska slarva bort något kvitto och direkt kunna notera vad kvittot gäller, exempelvis namnet på dina representationsgäster, kan du ladda ned Driva Egets app Mobila kontoret. Den innehåller en tjänst där du enkelt fotograferar av kvitton direkt när du får dem i handen, noterar vad det gäller och mejlar dem till dig själv.

 • Får jag köpa aktier i mitt eget företag?

  Fråga:

  Jag har precis startat ett aktiebolag och undrar hur det är att köpa börsaktier i mitt eget företag.

  Hur mycket skatt blir det på vinsten? Är detta krångligt eller lika smidigt som när jag som vanlig privatperson köper aktier?

  Johan


  Expertsvar:

  Det är inga problem att köpa och sälja, men alla transaktioner måste bokföras och det är 22 procent i skatt vid försäljning. Men om du lägger alla affärer i en kapitalförsäkring så slipper du allt krångel.

  Det blir då årlig avkastningsskatt men ingen vinstskatt och är bättre än vanlig placering vid mer än 2 procents värdeökning per år.

 • Hur ska vi sätta priset på aktierna?

  Fråga:

  Jag äger privat 50 procent av ett aktiebolag sedan två år tillbaka. Nu vill jag sälja aktierna till ett aktiebolag (holdingbolag) som jag startar och äger till 100 procent. Hur sätter vi priset på aktierna?

  Måste jag ta hänsyn till utdelningsutrymmet som byggts upp under de två år som jag har ägt bolaget?

  Erik F


  Expertsvar:

  Visst går det bra att sälja aktierna till ett av dig helägt aktiebolag. Priset kan vara allt mellan noll och marknadsvärdet.

  Om du har ett sparat gränsbelopp, alltså utrymme för utdelning som beskattas med bara 20 procent, bör du sälja aktierna till ditt aktiebolag för samma belopp som gränsbeloppet. Låt då detta ägarbolag betala dig med en revers som sedan kan betalas av. Om du inte tar betalt för aktierna med minst gränsbeloppet per aktie går gränsbeloppen förlorade för alltid.

  Men om du inte kan skaffa dig mer än 50 procent av aktierna verkar din idé till transaktion inte alls bra. Från 2014 gäller nämligen nya regler som säger att ett holdingbolag måste äga över 50 procent av aktierna i aktiebolaget för att man ska få utnyttja löneregeln när lågbeskattad utdelning beräknas.

  Ett indirekt ägande på bara 50 procent kan alltså bli betydligt mer oförmånligt från och med 2014. Om det kommer att finnas löner i bolaget är det mycket bättre att du som privatperson äger de 50 procenten direkt.

 • Hur undviker jag statlig skatt?

  Fråga:

  Jag driver enskild firma och har de senaste två åren lagt pengar i periodiserings- och expansionsfonder. Men nu när firman fortsätter att gå bra inser jag att det kan bli problematiskt eftersom jag vill kunna återföra pengarna utan att betala statlig skatt. Hur löser jag det?

  George


  Expertsvar:

  Du använder dig av en vanlig strategi som går ut på att avsätta så mycket till expansionsfond och periodiseringsfond så att din skattepliktiga inkomst av näringsverksamhet ligger strax under brytpunkten för 20-procentig statlig skatt (426300 kr för 2013).
  Expansionsfondspengarna beskattas då med 22 procent och de pengarna kan du vänta med att ta upp till inkomstbeskattning hur länge som helst (beskattas då med sociala avgifter och inkomst av näringsverksamhet med avdrag för skatten du tidigare betalat).
  Ditt problem är periodiseringsfonderna som måste tas upp till beskattning efter fem år. I de deklarationer där du tvingas ta upp gamla periodiseringsfonder till beskattning kan du avsätta lite mer pengar än tidigare till expansionsfond och på det sättet även
  i fortsättningen komma under brytpunkten.

 • Hur anställer jag en pensionär?

  Fråga:

  Jag driver ett AB med endast mig själv som anställd. Nu har jag funderingar på att ta hjälp några timmar per månad av en pensionär, som är född 1937. Vad jag har förstått behöver jag inte betala arbetsgivaravgift, men är det något annat att tänka på förutom redovisning av lön till Skatteverket?

  Elisabeth


  Expertsvar:

  Du slipper inte arbetsgivaravgifter. Men för anställda som fyller 66 år eller mer under inkomståret är dessa avgifter endast 10,21 procent, en tredjedel av de normala avgifterna.
  Bolaget ska dra av preliminärskatt på alla löner som betalas ut. Det finns då särskilda skattetabeller för pensionärer som tar hänsyn till det höga jobbskatteavdraget. Skatten för din arbetande pensionär är då normalt endast 10-12 procent, vilket kan vara en glad överraskning för henne/honom.

 • Kan vi dra av fritidshuset?

  Fråga:

  Vi funderar på att låta bygga ett extra fritidshus på vår tomt på Gotland och endast ha denna stuga för uthyrning på sommaren. Kan detta drivas som uthyrningsverksamhet i ett befintligt aktiebolag där vi då också kan få avdrag för uppförandet av huset?

  Niclas


  Expertsvar:

  Om jag förstår dig rätt har du ett fritidshus som du äger privat. Du skulle ju då kunna sälja detta till ditt bolag och sedan bygga ytterligare en byggnad på bolagets bekostnad. Men det är komplicerat och troligen inte skattemässigt fördelaktigt, eftersom du kommer att få ett stort förmånsvärde som du ska ta upp som inkomst i din privata deklaration.
  Det bästa ser ut att vara att du bygger byggnaden med privata pengar och hyr ut den privat. Skatten på sådan privat uthyrning är nämligen nu mycket låg. Schablonavdraget vid uthyrning har i år höjts från 21 000 till 40 000 kronor. Dessutom är 20 procent av hyresinkomsten avdragsgill. Det betyder att de första 50 000 kronorna av årshyran är helt skattefri. På den del som ligger över blir skatten i praktiken 24 procent (80 procent av den 30-procentiga kapitalskatten).

 • Varför får jag inte använda jobbskatteavdraget?

  Fråga:

  Jag har från 61 års ålder tagit ut min ålderspension och premiepension. Driver för närvarande en enskild firma. När jag får min slutskattsedel visar det sig att jag fått betala mer i kommunalskatt än tidigare. När jag ringer Skatteverket säger de att jag inte som pensionär inte får tillgodoräkna mig jobbskatteavdraget. Kan det verkligen stämma?

  Christer


  Expertsvar:

  Om du har inkomst av näringsverksamhet från din firma får du jobbskatteavdrag på den inkomsten och från och med 66 års ålder blir detta avdrag ännu bättre: 20 procents av de första 100 000 kronorna i skattesänkning.
  Men på pensionsinkomster blir det tyvärr inget jobbskatteavdrag, eftersom det inte är inkomst av arbete.

 • Hur får jag låga egenavgifter?

  Fråga:

  Jag jobbar som landstingsanställd läkare. Vid sidan om det driver jag sedan några år eget företag där jag arbetar som stafettläkare. I augusti fyller jag 61 år och tänkte då enbart jobba i företaget.

  Jag har läst i Driva Eget att det då går att få egenavgifter som enbart är 10,21 procent. Hur gör jag för att kunna utnyttja den regeln?

  Marie-Louise


  Expertsvar:

  Från och med det år man fyller 66 år sänks alltid egenavgifterna till 10,21 procent. Men för den som har enskild firma eller handelsbolag går det att få denna sänkta avgift redan från och med det år man fyller 61 år. Då måste dock ett viktigt krav vara
  uppfyllt:
  Man måste ha börjat ta ut hela den allmänna pensionen, alltså även PPM-sparandet, under årets samtliga tolv månader.
  Så i år kan du planera för att 2014 bli egenföretagare på heltid. Du får då sänkta egenavgifter till 10,21 procent och den inbetalningen ger ökad framtida pension. Ansök senast i januari nästa år om att börja ta ut all allmän pension.
  Men tänk på att sådant här förtida uttag av pension minskar den allmänna pensionen med 0,5 procent för varje månad som uttag görs före den månad när man fyller 65 år. För den som lever längre än vad medelåldern är blir det därför totalt sett lägre pension än om pension tas ut från 65-års ålder.

 • Får jag skänka mina aktier till sonen?

  Fråga:

  Får jag lov att skänka alla aktier i mitt AB till min son som är 17 år? Han blir då 100 procent ägare till företaget. Får han äga ett AB?

  Paul


  Expertsvar:

  Det finns i princip inget som hindrar att din omyndige son äger aktierna. Men tänk på att det finns en viss verksamhet, bland annat finansiell rådgivning, som inte får bedrivas i ett bolag som inte har en godkänd ägare. Överförmyndarens tillstånd krävs dessutom om din son ska göra någon disposition med aktierna, innan han fyllt 18 år.

  Om du ändå vill föra över dem till honom kan du skriva i gåvobrevet att en särskild förvaltare ska förvalta sonens aktier till dess att han uppnått en viss ålder (till exempel 18 eller 25 år) och att gåvan inte ska stå under överförmyndarens tillsyn. Du ska i så fall ange vem som ska vara särskild förvaltare. Det kan vara en släkting eller god vän som du litar på. Det kan också vara bra att skriva i gåvobrevet att aktierna ska vara sonens enskilda egendom i äktenskap, om han gifter sig i framtiden och kanske även skiljer sig. Därmed hindrar du att hans maka får rätt till hälften av aktiernas värde. Anlita gärna en jurist till gåvobrevet om det rör sig om stora värden.

 • Jag vill sälja min del av firman, vad gäller?

  Fråga:

  JAG ÄGER 50 procent av ett nystartat bolag och prognosen framöver ser fin ut. Men situationen är ohållbar för familjen då jag arbetar konstant. Vad gäller vid försäljning av min del när jag är en av två firmatecknare? Jag är delad borgenär för fastigheter och fordon i bolaget, vem tar över det?

  Anonym


  Expertsvar:

  Om minst 30 procent av bolaget ägs av någon som inte är verksam i det kan vinstskatten bli 25 procent. Men ni verkar båda vara verksamma i bolaget. Då beskattas en viss del av vinsten som kapitalinkomst och en annan som inkomst av tjänst – med skatt mellan 20, 30 eller upp till 57 procent. När det gäller ansvaret för bolagets skulder uppfattar jag det som att du har gått i borgen för bolagets lån på fastigheter och fordon. När du säljer bolaget bör du då tänka på att komma överens med köparen om att denna tar över detta borgensåtagande. Detta måste göras efter skriftligt medgivande av den bank som har gett lånen.

 • Hur mycket ska jag spara till skatten?

  Fråga:

  Jag har en nystartad enskild firma och vill inte lägga en massa pengar på att ta in bokföringshjälp löpande. Det tänkte jag i stället bara göra i samband med deklarationen. Men då måste jag veta hur mycket jag ska lägga undan av allt det jag fakturerar.

  Det är moms och egenavgifter på 28,97 procent. Sedan är det kommunalskatt och dessutom kanske jag borde lägga undan pengar till semester och pension. Hur ska jag tänka? Hur mycket av min omsättning bör jag lägga undan? Och hur mycket kan jag spendera?

  Sparsamma Lisa


  Expertsvar:

  För det första, om du bedriver näringsverksamhet är du skyldig att bokföra löpande så det måste du ordna på något sätt. Momsen kan du betala årsvis om du omsätter under en miljon kronor, annars måste du göra det oftare.
  När det gäller din fråga är svaret inte helt lätt. För det första beror det på hur stor vinst du har, det vill säga dina inkomster minus dina utgifter. Som du säger så är det egenavgifter, kommunalskatt och ibland även statlig skatt som utgår på den vinsten.
  Om du tjänar under ca 350 000 kr per år försvinner cirka totalt 62 procent i skatter och avgifter. På toppen, den del som också belastas med statlig skatt, försvinner närmare 75 procent.
  Dessa kan vara bra riktlinjer, men riktigt så enkelt är det inte. Det finns nämligen flera andra parametrar som påverkar. Du har till exempel möjlighet att delvis skjuta upp skatten genom avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond. Och om du har satt in pengar i näringsverksamheten och får ett så kallat räntefördelningsunderlag kan du dessutom ta upp viss vinst som inkomst av kapital med 30 procents skatt.

 • Kan jag dra av Linkedin?

  Fråga:

  Jag marknadsför mig genom nätverk som Linkedin och har en del kostnader för dessa nätverk i form att prenumerationsavgifter och annat. Nu undrar jag om jag har rätt att dra av dessa kostnader i min enskilda firma? Det känns som att det borde vara en utgift som alla andra, men jag blir osäker eftersom det är en internettjänst som många har – även anställda.

  Nätaren


  Expertsvar:

  I stora drag kan man säga att alla kostnader för att dra in nya intäkter eller bibehålla intäkter i bolaget är avdragsgilla. Linkedin är ett forum där du skapar och även bibehåller kontakt med kunder och kan därmed ses som en avdragsgill kostnad i din enskilda firma. Tänk dock på att profilen ska avse bolaget och/eller dig som yrkesperson och konsult – inte dig som privatperson.

 • Får jag riskavdrag för eget bolag?

  Fråga:

  Får jag avdrag när jag satsar i mitt bolag?

  Jag har läst om det nya investeraravdraget som enligt höstbudgeten ska komma nästa år. Kan jag som äger ett aktiebolag satsa privata pengar i mitt eget bolag och på det sättet dra nytta av det nya avdraget?

  Joakim


  Expertsvar:

  Ja, det nya avdraget gäller alla som investerar i ett onoterat bolag, även den som med egna pengar ökar aktiekapitalet i ett eget fåmansbolag.

  Privatpersoner ska kunna lägga in upp till 1,3 miljoner kronor per person och år i avdragsgillt riskkapital från och med 1 september 2013. Halva det satsade beloppet blir avdrag i inkomstslaget kapital. Det betyder 15 procent i sänkt skatt.  Ett företag får högst ta emot 20 miljoner per år. Följande villkor måste vara uppfyllda:

  * Den som gör investeringen får inte ha tagit emot utdelning från företaget som är större än årets vinst under de två åren närmast före betalningsåret.

  * Om investeraren under de fem år som följer närmast efter betalningsåret säljer aktierna eller tar emot en värdeöverföring från företaget som överstiger årets vinst, ska hela avdraget återföras till beskattning.

  * Avdragsbegräsningen som säger att endast 21 procent av underskott överstigande 100 000 kronor får dras av gäller inte detta avdrag.

  * Ett företag får högst ta emot tillskott som ger rätt till investeraravdrag med 20 miljoner kronor per företag och år.

  * Företaget som tar emot riskkapitalpengarna måste ha totala löner på minst 300 000 kronor under betalningsåret eller året efter.

 • Kan jag skänka utdelningen skattefritt?

  Fråga:

  Jag har ett aktiebolag med ett par anställda och undrar hur stor utdelning jag kan ta ut. Jag har hört att man kan slippa skatt på en del av utdelningen om man skänker bort den. Hur gör jag då?

  Bosse


  Expertsvar:

  I samband med bolagets deklaration och bokslut för 2011 gäller det att beräkna en maximal utdelning. Den kan du ta ut under 2012 och deklarera i din privata deklaration nästa år eller välja att ta ut den senare.

  Du som har anställda får förmodligen en högre utdelning än det schablonbelopp på 143 750 kr som alla bolag nu kan dela ut. Du kan använda dig av en regel där utdelningen blir större desto högre bolagets totala löner är. Din egen lön räknas då in, och måste vara över en viss nivå för att regeln ska kunna användas.

  Se här hur stor utdelningen maximalt kan bli: www.driva-eget.se/utdelning.

  Skatten på utdelningen är 20 procent, men eftersom pengarna först beskattats med bolagsskatt blir det totala skatteuttaget 41 procent.

  Det finns nu en möjlighet att slippa den skatten. Men då måste du innan du tar ut den skänka den till någon välgörenhetsorganisation som är skattebefriad, vilket gäller alla med 90-konto.

  Bolagets styrelse ska då i protokollet för bolagsstämman ange vilken organisation som ska ha utdelningen. Ett gåvobrev, som säger att gåvan är ”oåterkallelig”, ska sedan upprättas. Detta skickas tillsammans med en aktieutdelningskupong till välgörenhetsorganisationen.Se vidare www.aktiegavan.se.

 • Vad gör jag med expansionsfondspengarna?

  Fråga:

  Jag är nybörjare som företagare och undrar om det finns några formkrav kring avsättning till expansionsfond? Räcker det med att skapa expansionsfonden i bokföringen eller måste jag ha ett speciellt konto där jag lägger pengarna?

  Herman K


  Expertsvar:

  När en del av överskottet i en firma avsätts till expansionsfond ska de inte sättas på något speciellt konto. Men du kan inte sätta av hur mycket som helst.
  När du bestämmer det högsta möjliga beloppet tittar du på hur stora tillgångarna minus skulderna är i firman vid beskattningsårets utgång. Efter vissa justeringar får högst 135,69 procent av detta kapitalunderlag avsättas till expansionsfond.
  Skatten på avsättningen blir då 26,3 procent. När som helst i framtiden tas sedan avsättningen upp som näringsverksamhet, och de 26,3 procent som betalats dras då av från den skatt som det då blir.

 • Kan jag kvitta gamla förluster mot nya vinster?

  Fråga:

  Jag kommer snart att ärva ett företag med en balanserad förlust på 2,4 miljoner. Av det kommer 400 000 kr från förra året. När den övriga förlusten uppstod vet jag inte.

  Jag räknar nu med att kunna vända verksamheten till positivt resultat. Innebär det att jag kan kvitta de vinster som jag gör mot de gamla förlusterna och därmed slippa betala skatt på resultatet? Hur länge får man i så fall använda gamla förluster?

  Stockholmsföretagare


  Expertsvar:

  Vissa rörelseunderskott kan reduceras eller försvinna när ett bolag överlåts, främst om det sker genom försäljning. Men vid överlåtelse genom arv försvinner sådana här underskott. Man måste dock skilja på vilken typ av underskott/förluster det handlar om.
  Kapitalförluster på till exempel fastigheter eller börsnoterade aktier faller aldrig bort. Dessa förlustavdrag får sparas hur länge som helst i ett aktiebolag. De sparas ett år i taget tills det finns rätt sorts vinster att kvitta emot.
  Kapitalförlusterna finns även kvar att dra av efter det att ett företag har bytt ägare. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa kapitalförluster endast är avdragsgilla mot kapitalvinster inom samma grupp – en aktieförlust kan inte kvittas mot en fastighetsvinst.
  För rörelseunderskott är situationen dock en annan. Där finns det spärregler som gäller i vissa fall när bolaget byter ägare. Dessa regler innebär att underskott som överstiger 200 procent av köpeskillingen vid köpet av underskottsbolaget faller bort.
  Men när det gäller överlåtelse genom arv gäller inte dess spärregler – då försvinner inte underskottet.

 • Hur beskattas en betald tjänsteresa?

  Fråga:

  Jag har ett litet aktiebolag som tar uppdrag från ett bemanningsföretag. Om bemanningsföretagets uppdragsgivare står för hotellboende när jag reser i jobbet, vad innebär det för mitt AB respektive för mig själv. Kan jag till exempel ändå ta ut skattefritt traktamente? Det måste väl vara skillnad på om mitt AB eller kunden står för kostnaderna?

  Lina E


  Expertsvar:

  Om jag förstår dig rätt äger du ett aktiebolag där du också är anställd. Bolaget hyr ut dig till andra företag och du reser då i tjänsten. Om du vid dessa tjänsteresor får boendet betalt spelar det ingen roll för din privata beskattning om det betalas av uppdragsgivaren eller din arbetsgivare – det vill säga ditt AB. Traktamentet är avsett för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresor.
  Du kan alltså få skattefritt traktamente. Arbetsgivaren kan skattefritt ersätta en anställd för hans verkliga logikostnad i samband med tjänsteresa. Han ska då kunna visa upp kvitto eller liknande. Om den anställde har haft utgifter för logi men kan inte visa dem, kan arbetsgivaren betala ut skattefritt nattraktamente med ett halvt maximibelopp, 110 kr, per natt.

 • Hur lägger man inkomsten kring brytpunkten?

  Fråga:

  Jag har läst att brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt är 414 000 kronor för 2012. Hur ska vi som har enskild firma tänka för att lägga inkomsten kring brytpunkten?

  Finns det någon finurlig formel att använda för att se vad överskottet eller vinsten ska vara för att man ska hamna på bästa inkomstnivån?

  Lisa


  Expertsvar:

  Överskottet i en enskild firma är i princip firmans inkomster under året minus de avdragsgilla kostnaderna och ett schablonavdrag för egenavgifter. För 2012 kan man ha ett överskott på upp till 414 000 kr utan att betala statlig skatt.
  Den som ligger över kan ta sig ned till den nivån genom att avsätta en del av överskottet till periodiseringsfond (får vara högst 30 procent av överskottet). Eftersom det inte blir någon ränta för en firma är detta ett sätt att få skattekredit i upp till sex år, då de avsatta pengarna måste tas upp till beskattning. Dessutom kan man komma ned till en viss inkomstnivå genom att avsätta till expansionsfond. Då betalar man 26,3 procent i skatt och kan senare välja vilket år som resten ska beskattas.
  I enskild firma kan man alltså ofta själv bestämma var årsinkomsten ska ligga.

 • Vilka aktier bör bolaget helst sälja?

  Fråga:

  Jag har en privat läkarmottagning i ett aktiebolag, men ska snart gå i pension och företaget ska upphöra. Har aktier och fonder i bolaget, och tänkte sälja en del. Är det då bäst att sälja de som gått med förlust eller de som gått med vinst?

  Åke Persson


  Expertsvar:

  Om du inte ska sälja mottagningen utan lägga ned den är mitt viktigaste råd att du ska behålla bolaget. Det kan du göra även om själva verksamheten avvecklas. Om bolaget har beskattat kapital bör du försöka se till så att bolaget betalar ut minst 100 000 kr om året i lön till dig från och med det år du fyller 66 år. Du har rätt att göra det även om du inte arbetar i bolaget. Läs i Driva Eget nr 5 om hur jobbskatteavdraget då kan sänka marginalskatten till 12 procent.
  Bäst skatteeffekt blir det om du har intäkter i bolaget att kvitta bolagets löneutgifter mot, exempelvis periodiseringsfonder som ska beskattas. Dina fondvinster och aktievinster kan också komma väl till pass. Sälj därför vinstfonder och vinstaktier samma år som du tar ut lön.
  Men det är också viktigt att du realiserar förlusterna samma år som vinsterna. Först av allt ska nämligen sådana förluster kvittas vinster. Om du har större förluster än vinster under något år missar du avdrag för den del förlusten som överstiger vinsten.

 • Hur återför jag p-fonden på bästa sätt?

  Fråga:

  Jag har en enskild firma och har de senaste två åren lagt pengar i periodiserings- och expansionsfonder. Men nu har jag insett att det kan bli problematiskt, eftersom företaget går bättre och bättre och jag måste återföra pengarna inom fem år. Jag vill ju kunna återföra pengarna utan att betala statlig skatt. Det var ju därför jag la pengarna i dessa fonder från början. Hur kan jag lösa detta?

  Linda F


  Expertsvar:

  Så bra att din firma går bättre än vad du räknat med. Du använder dig av en vanlig strategi, att avsätta så mycket till expansionsfond och periodiseringsfond så att din skattepliktiga inkomst av näringsverksamhet ligger strax under brytpunkten för 20-procentig statlig skatt (395 600 kr för 2011).
  Expansionsfondspengarna beskattas då med 26,3 procent och de pengarna kan du vänta med att ta upp till inkomstbeskattning hur länge som helst (beskattas då med sociala avgifter och inkomst av näringsverksamhet med avdrag för skatten du tidigare betalat).
  Ditt problem är periodiseringsfonderna som måste tas upp till beskattning efter fem år. Vid deklarationen 2012 måste avsättningar som gjordes i 2006 års deklaration tas upp som inkomst av näringsverksamhet.
  I de deklarationer där du tvingas ta upp gamla periodiseringsfonder till beskattning kan du avsätta lite mer pengar än tidigare till expansionsfond och på det sättet även i fortsättningen komma under brytpunkten. Men det gäller att du då håller dig under gränsen för hur stor den avsättningen får vara. Den gränsen är 135,69 procent av skillnaden mellan firmans tillgångar och skulder.
  Du och till andra som kan ta ut så här stora inkomster tycker jag ska fundera över om det inte är dags att gå över till aktiebolag, eller kanske ha både enskild firma och aktiebolag. Läs här om för- och nackdelar med dessa företagsformer: driva-eget.se/bolagellerfirma.

 • Kan jag köpa guld för att sänka vinsten?

  Fråga:

  Jag har ett nystartat aktiebolag som kommer att gå med bra vinst. Kan mitt bolag köpa mitt privata investeringsguld och silver (eller andra värdesaker) för att bolaget på det viset ska få ner vinsten? Affären skulle i sådana fall göras till marknadsmässiga priser.

  Peter N


  Expertsvar:

  Ditt aktiebolag kan köpa guld eller andra värdesaker av dig, men det minskar dock inte företagets vinst. Värdet inne i bolaget är ju detsamma, oavsett om det består av kontanter eller guld.
  Det är heller inte alltid så bra att lägga in tillgångar som ökar i värde i ditt aktiebolag – eftersom det blir dubbel beskattning på värdeökningen. Om guldet stigit i pris när du säljer måste du betala bolagsskatt på vinsten, och vill du sedan ta ut vinsten som utdelning tillkommer minst 20 procent i utdelningsskatt.
  Det betyder totalt 41 procent i skatt, i stället för 30 procent i reavinstskatt om du äger guldet privat.
  Om du vill sänka din skatt för året är det bättre att köpa någon typ av förbrukningsartiklar som behövs I rörelsen.

 • Hur ändras 3:12-reglerna?

  Fråga:

  Jag har hört att de så kallade 3:12-reglerna för oss som har små aktiebolag förändrasr 2012, men hur?

  Sven i eget AB


  Expertsvar:

  Dessa 3:12-regler, ska reglera hur stor del av vinsten i ett litet aktiebolag (fåmansbolag) som ska beskattas som utdelning. Reglerna är krångliga, och när de har förändrats år efter år har de blivit allt mer komplicerade.

  För den som har aktiebolag gäller det att försöka ta ut så stor utdelning som möjligt, eftersom skatten på den blir lägre än för lön. Utdelningsskatten är 20 procent (41 procent totalt om man tar hänsyn till att pengarna först beskattas med bolagsskatt).

  Hur stor utdelning som får tas ut beror på hur mycket pengar som satts in i bolaget och hur stor bolagets totala lönesumma är.

  Men det finns också en förenklingsregler som de flesta små bolagsägare använder sig av. För 2012 kan man med den regeln nästa år ta ut 143 275 kr, ca 13 000 kr mer än 2011.

  Samtidigt står det i höstbudgeten att regeln endast ska kunna användas för ett aktiebolag per person. Därmed blir det stopp för en skatteplaneringstaktik som gått ut på att ha många aktiebolag at ta ut utdelning ifrån.

  En annan förändring 2012 är att taket för hur stor del som ska tjänstebeskattas vid försäljning av aktierna i ett fåmansbolag sänks från 100 till 90 inkomstbasbelopp.

 • Påverkar antalet anställda utdelningen?

  Fråga:

  Jag ska ta ut aktieutdelning ur mitt företag, och vill kunna ta ut så mycket lågbeskattad utdelning som möjligt. Jag har flera anställda och har hört att man då kan ta ut mer utdelning än det schablonbelopp som annars gäller. Men hur funkar det egentligen ? är det antalet anställda som är avgörande?

  TT


  Expertsvar:

  Antalet anställda spelar ingen roll. Det är i stället hur mycket lön som företaget har betalat ut till sina anställda (och dig själv) året innan som är det avgörande.
  Förenklat uttryckt får du ta ut lågbeskattad utdelning (som beskattas med 20 procent) motsvarande en fjärdedel av lönesumman upp till ca 3 miljoner. För belopp där över får du ta ut halva lönesumman som sådan utdelning.
  Om lönesumman varit 10 miljoner i ditt företag får du ta ut ca 4,25 miljoner med 20 procents skatt. Men det måste förstås då tillräckligt utdelningsbara vinstmedel i företaget. Det du inte tar ut får du ut till samma låga skatt den dag du säljer aktierna.
  Du måste äga så kallade kvalificerade aktier i bolaget för att få använda denna metod. Det innebär bland annat att du eller någon dig närstående varit verksam i bolaget och att en av er tagit ut en lön över en viss nivå. Det får heller inte ha funnits utomstående passiva ägare som ägt minst 30 procent av bolaget under de senaste fem åren.

 • Tas skatterabatten bort för miljöbilar?

  Fråga:

  Jag ska leasa en tjänstebil i mitt företag, och funderar nu över vilken bil jag ska välja. Det lutar åt en miljöbil, men nu har jag hört att skattesubventionerna för dessa ska tas bort. Stämmer det?

  Janne med aktiebolag


  Expertsvar:

  Förmånsvärdet, som tas upp som inkomst av den som disponerar en tjänstebil, rabatteras med 40 procent för elhybridbilar och med 20 procent för etanolbilar t o m 2011. Dessa skattesubventioner tas sedan bort, och det blir då rabatt endast för rena elbilar och gasbilar, då med 40 procent.

  Befrielsen från trängselskatt i Stockholm gäller nu också endast miljöbilar inregistrerade före 2009, och nästa år heller inte för dessa.

  Men det finns dessa ekonomiska fördelar kvar med att köra miljöbil:
  Förmånsvärdet beräknas på värdet för motsvarande bensindriven bil för de bilar som tidigare hade miljösubvention.
  Rabatter på parkering i många kommuner.
  Slopad fordonsskatt i fem år.

  Så kvarstår ju den stora fördelen av att miljöbilar skonar miljön och är billigare i drift.

  Politikerna har svårt att bestämma för vad som ska gälla och 2014 ska reglerna ändras ännu en gång.

 • Hur delar vi upp aktieutdelningen?

  Fråga:

  Jag driver ett aktiebolag med sju kompanjoner, och vi har alla olika ägarandelar. Nu undrar jag hur utdelningsprocessen ser ut på vinsten?

  1. Hur stor del ska vi ha vardera av utdelningen?

  2. Hur mycket utdelning kan vi ta ut ur bolaget?

  Delägaren


  Expertsvar:

  1. Normalt ger varje aktie lika mycket i utdelning. Så när ni bara beslutat hur mycket som ska delas ut totalt ger det sig självt hur mycket var och en får. Den som har 200 aktier i et bolag med 1 000 aktier får alltså 20 procent av utdelningen.
  2. När ni beslutar hur mycket som ska delas ut utgår ni från bolagets vinst enligt årsredovisningen. Hur mycket ni ska dela ut beror främst på bolagets totala lönesumma och hur stort det insatta aktiekapitalet är. Men det blir i år minst 127 250 kr. Men tänk också efter hur mycket bolaget har råd att dela ut. Pengarna kanske i stället behövs för kommande investeringar.

 • Kan en 61-åring få sänkta avgifter?

  Fråga:

  Jag har fyllt 60 och har nu startat enskild firma. Hörde häromdagen av en

  kollega i samma ålder att hon tänker ta ut ålderspension från 61 för att

  man då kan sänka de sociala avgifterna i företaget till 10 procent.

  Jag har inte kollat detta ännu med Skatteverket. Men jag tycker det låter för otroligt för att vara sant. Har du hört något om detta?

  Lena i Lund


  Expertsvar:

  Nog har vi hört om det alltid. Vi skrev om det senaste i Driva Egets sista nummer 2010.
  Normalt sänks egenavgifterna till 10,21 procent först från och med det år en egenföretagare fyller 66 år. Men den som börjar att ta ut tar ut alla delar av ålderspensionen, även PPM-delen, kan få denna sänkning på inkomst av aktiv näringsverksam redan från 61 år. Detta gäller för enskild firma och handelsbolag, men inte för aktiebolag.
  Men för att få denna fördel redan under detta år skulle ansökan ha skickats in till Pensionsmyndigheten senast i januari.
  Men för 2012 gäller detta alla som är född tidigast 1947 och senast i januari 1951. Så du kan alltså utnyttja denna möjlighet från och med nästa år.
  Backsidan är att ålderspensionen sänks så länge du lever. Men det gäller även anställda och görs för att kompensera att ålderspensionen tas ut i förtid och är ingen kompensation för de sänka avgifterna. Detta är till nackdel endast för den som lever längre än genomsnittet.

 • Hur tar vi bäst ut pengar ur bolaget?

  Fråga:

  Jag och min fru äger tillsammans ett företag med ungefär en halv miljon i omsättning och låga kostnader. Jag är 69 år, men min fru är ännu inte folkpensionär.

  Hur gör vi för att få ut pengar privat ur företaget med så litet skatt som möjligt? Vilket är mest fördelaktigt, lön eller utdelning?

  Henrik och Susanne


  Expertsvar:

  Om du inte har löneinkomst från annat håll är det alla viktigaste att du tar ut 100 000 kr i lön från bolaget. Det beror på att lön upp till denna gräns ger ett extra fördelaktigt jobbskatteavdag på 20 000 kr från och med det år man fyller 66 år.
  För den som 2011 har en total inkomst av pension och lön på mindre än 395 600 kr blir skatten på lönen då bara ca 12 procent. Från och med 66 års ålder sänks arbetsgivaravgiften till 10,21 procent, men dessa avgifter kan höja den framtida pensionen något.
  Näst lägst skatt blir det på utdelning, som beskattas med 20 procent. Men eftersom det först blir bolagsskatt på pengarna blir det totala skatteuttaget 41 procent.
  För företagare utan anställd som inte tillfört extra aktiekapital går det att för 2011 ta ut upp till 127 750 kr med denna beskattning. Om utdelning inte tas ut blir det denna låga skatt på detta belopp den dagen som aktierna säljs.
  Rådet blir alltså att du tar ut 100 000 kr i lön, och dessutom upp till 127 750 kr i utdelning om ni behöver de pengarna nu. Sätt av mesta möjliga till periodiseringsfond, som kan tas upp till beskattning när lön i framtiden tas ut ur bolaget.

 • Är det för sent att göra fondavsättningar?

  Fråga:

  Det blev aldrig av att jag under slutetet på förra året gjorde några avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond i min firma. Är det för sent att gör det först nu när jag börjat bokföringen för ett nytt år? Är det i så fall någon bra idé?

  Gun med fotvårdsfirma


  Expertsvar:

  Eftersom de avsatta pengarna inte måste sättas in på något särskilt konto går det fint att vänta med dessa avsättningar tills du ska deklarera.

  Både periodiseringsfond och expansionsfond är bra verktyg för att skjuta på skatten och reglera den egna inkomsten i enskild firma och handelsbolag.

  Det finns oftast ingen anledning att skatta av mer som inkomst med egenavgifter än vad man konsumerat under året. Det är då oftast bäst att försöka ligger under brytpunkten för statlig skatt, som för 2010 är 384 600 kr.

  Upp till 30 procent av vinsten kan sättas av till periodiseringsfond. Hela skatten kan då skjutas upp i sex år. Det som sätts av för 2010 års inkomst, alltså i 2011 års deklaration, måste alltså tas upp senast i deklarationen som ska lämnas 2017. Det gäller att se till så att företaget då har pengar för att kunna betala den skatten.
  Detta är ett sätt att få räntefri skattekredit, eftersom det inte blir ränta på den uppskjutna skatten, vilket det blir för periodiseringsfond i ett aktiebolag.
  Dessutom kan en stor del av vinsten sättas av till expansionsfond. Skatten på den avsättningen blir 26,3 procent, lika mycket som bolagsskatten i ett aktiebolag. Du kan själv välja när resten av skatten ska betalas, och denna blir då mellanskillnaden mellan inkomstskatten vid fondens uppläsning och de 26,3 procenten som redan betalats.
  Det blir sociala avgifter både när periodiseringsfonden och expansionsfonden tas upp. Men om du då har fyllt 66 år är dessa endast en tredjedel av de normala avgifterna.

 • Får jag ha två företag i ett?

  Fråga:

  Jag planerar att starta AB, med två inriktningar. Den ena är konsultverksamhet inom det område som jag jobbar med som anställd. Det andra är en racingverksamhet där bolaget egentligen endast kommer ha utgifter och små sponsorinkomster.

  Är det möjligt och tillåtet att ha en del av företagandet som nästan bara kostar pengar och en som genererar pengar? Planerade inkomster är cirka en miljon kronor per år och utgifterna är under 100 000 kr.

  ?Motortokig?


  Expertsvar:

  Generellt kan man säga att du i ett aktiebolag kan bedriva den verksamhet som det står i bolagsordningen att bolaget ska bedriva, och det kan vara två helt olika verksamheter.
  Men det finns gränser för vad som räknas som personliga levnadskostnader och vad som är kostnader i en vinstdriven verksamhet.
  Det är bara det som är ”omkostnader för intäkternas förvärvande” som kan dras av i ditt företag, alltså kostnader som syftar till att få in pengar i företaget.
  Ett säkert tecken på att det är en verklig näringsverksamhet är att den går med vinst. Sedan finns det fall där det går att visa att det är en näringsverksamhet även om den går med förlust.
  Men om du låter bolaget betala kostnader för en bil som du äger privat kan det klassas som förtäckt utdelning eller förbjudet lån.
  Det är en bedömningsfråga som Skatteverket gör från fall till fall, och du bör kontakta dem för att få ett svar för vad som gäller i din situation.

 • Kan jag slippa straff efter sjukdomen?

  Fråga:

  Jag har hamnat i en riktig knipa sedan jag under två år varit väldigt sjuk. Nu mår jag bättre, men skötseln av mitt lilla företag med fyra anställda gick inte så bra under tiden.

  Löner betalade jag ut, men jag misskötte mina egna deklarationer och blev skönstaxerad. Nu undrar jag ifall jag på något sätt kan slippa straffavgifterna med tanke på min situation under dessa två år?

  ?Frisk igen?


  Expertsvar:

  Det finns faktiskt möjlighet att få befrielse från förseningsavgifter och skattetillägg. Man kan befrias från delar av eller hela dessa extraavgifter om det anses som ”oskäligt” av Skatteverket att ta ut avgifter till fullt belopp. Att du varit sjuk kan vara skäl till befrielse.
  Detta är dock en fråga som bedöms från fall till fall. Kontakta Skatteverket direkt och göra en begäran om ”befrielse från särskilda avgifter”. Skattetillägg kan efterges om det finns ett samband mellan den felaktiga deklarationen och sjukdomen.
  Ring inte till Skatteupplysningen, utan försök i stället få tag på din handläggare, som brukar namnges i de papper du fått från Skatteverket.
  Ring direkt till honom eller henne och förklara situationen och få hjälp med hur du ska gå vidare.

 • Kan bolaget ägas med kapitalförsäkring?

  Fråga:

  Jag har ett AB som jag varje år plockar ut utdelning ur. Nu funderar jag på att lägga in mina aktier i bolaget i en kapitalförsäkring för att på så sätt slippa beskattning på utdelningen. Kan man göra så?

  Janne


  Expertsvar:

  Nej, det går inte att överlåta sina aktier i ett fåmansbolag till en kapitalförsäkring – domstolar har i ett flertal fall underkänt ägande av fåmansbolagsaktier via kapitalförsäkringar.
  Om du vill minska på dubbelbeskattningen av dina bolagsmedel, och är duktig på att placera pengarna, kan du däremot låta ditt aktiebolag köpa en kapitalförsäkring och förvalta bolagets pengar på det viset.

  För att det ska löna sig krävs dock att investeringarna avkastar mer än ca 3,5 procent per år. Kapitalförsäkringen är ju inte helt skattefri. Ur försäkringsmedlen tas ca 1 procent per år i så kallad avkastningsskatt. Du bör även räkna med att det i vissa fall finns kostnader för själva försäkringen, och att fonder och depåer där medlen placeras kan medföra förvaltningskostnader.

  Glöm inte heller att i en kapitalförsäkring kan du inte göra avdrag för eventuella förluster du gör genom dina investeringar.

 • Hur mycket aktier får man handla med i sitt bolag?

  Fråga:

  Jag har ett aktiebolag som jag jobbat i som egenföretagare i många år. Nu planerar jag att trappa ner verksamheten, men vill i stället ägna mig åt att handla med aktier och fonder med det kapital jag byggt upp i företaget.

  Kan jag göra det? Var går gränsen för att verksamheten ska betraktas som “handel med värdepapper”? Och vad blir det då för skattekonsekvenser?

  Börssugen


  Expertsvar:

  För att ditt bolags värdepappersaffärer ska räknas som värdepappershandel, och inte kapitalförvaltning, brukar det krävas att det är minst en transaktion per vecka och att minst ungefär hela lagret omsätts årligen. Det går inte att säga exakt var gränsen går och det är syftet med verksamheten som avgör. Det krävs också att verksamheten håller på flera år i rad.

  Det finns fördelar och nackdelar med de båda varianterna. Om det är värdepappershandel och inte kapitalförvaltning är det dessa skattemässiga skillnader:
  * Värdepapperen räknas som lagertillgångar.
  * Bolaget får dra av orealiserade förluster.
  * Bolaget får dra av förluster på värdepappersaffärerna mot andra intäkter.

  Om bolaget även har annan verksamhet kan det alltså vara fördelaktigt att få dra av underskott mot andra inkomster.

  Du bör ange i bolagsordningen om bolaget ska bedriva värdepappershandel eller kapitalförvaltning.

 • Hur gör pensionärer med överskottet?

  Fråga:

  Jag driver ett mindre aktiebolag, som har överskott på några hundra tusen kronor. Jag är pensionär och har alltså passerat 65-årsgränsen. Hur hanterar jag bäst pengarna i bolaget? Jag kommer att fortsätta att få intäkter i bolaget i några år till. Men det blir inte längre så mycket varje år. Är det kanske dags at skrota bolaget?

  Staffan


  Expertsvar:

  Du ska absolut inte sälja bolaget. Behåll det så länge det finns pengar i det och du är aktiv i det. Var glad över att man från och med det år man fyller 66 år kan använda sig av två fördelaktiga regler:
  • De sociala avgifterna på löneuttag är bara 10,21 procent.
  • Jobbskatteavdraget är då extra fördelaktigt. Det är 20 procent av den del av arbetsinkomsten som ligger under 100 000 kr. Skatten på lön är därmed längre än på pension.
  Enligt dagens regler är det alltså mycket fördelaktigt att försöka ta ut 100 000 kr per år i lön från bolaget. Det blir då hela 20 000 kr i jobbskatteavdrag. Med en årsinkomst inklusive pension på mindre än 372 000 kr blir det ingen statlig skatt och därmed en inkomstskatt på lönen på endast 10-15 procent.

  Om pengarna räcker kan man dessutom ta ut utdelning år för år på upp till ca 130 000 kr. Skatten på denna är 20 procent, men eftersom den först belastas med bolagsskatt blir det totala skatteuttaget 41 procent

 • Kan jag byta från F-skatt till FA-skatt?

  Fråga:

  Jag har fått en förfrågan om att ta ett uppdrag från ett företag. För att få det måste jag visa upp en F-skattsedel, alltså starta ett eget företag. Om jag skaffar en sådan och efter uppdraget skulle få en anställning, kan jag då ändra så att jag får FA-skattsedel, trots att bolaget redan är registrerat? Eller kan jag få FA-skattsedel redan nu, trots att jag inte är anställd?

  Anna


  Expertsvar:

  FA-skatt är en beteckning som gäller den som både har näringsverksamhet och har anställningsinkomst och därför behöver både F- och A-skattsedel.
  F-skattesedeln ger dig då rätt att själv betala in skatter och avgifter. För anställningsinkomsten gör arbetsgivaren skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter med hänvisning till A-skattesedeln.

  Om du tror att du kommer att ha både din enskilda firma och en anställning framöver kan du ansöka om FA-skatt direkt när du startar företaget. Finns det inget som tyder på att du kommer att bli anställd efter ditt uppdrag bör du från start endast söka F-skattsedel. Om du får en anställning senare kan du då ansöka om FA-skatt.

  Tänk på att F-skattsedeln endast får användas i din näringsverksamhet. Har du FA-skatt måste du hänvisa till F-skattsedeln skriftligt vid varje tillfälle den är aktuell, exempelvis när du skriver fakturor, annars gäller A-skattsedeln. Namn, adress och personnummer ska också finnas med på fakturor och andra handlingarna för att uppgiften om F-skatt ska gälla.

 • Hur mycket aktier får man handla med i sitt bolag?

  Fråga:

  Jag har ett AB för egen konsultverksamhet. Nu planerar jag att trappa ner verksamheten, men vill i stället ägna mig åt att handla med aktier och fonder med det kapital jag byggt upp i företaget. Kan jag göra det? Var går gränsen för att verksamheten i stället betraktas som “handel med värdepapper”? Och vad blir det då för skattekonsekvenser?

  Börssugen


  Expertsvar:

  För att ditt bolags värdepapperstransaktioner ska räknas som värdepappershandel, och inte kapitalförvaltning, brukar krävas att det är minst en transaktion per vecka och att minst ungefär hela lagret omsätts årligen. Det krävs också att verksamheten är kontinuerlig så att den håller på flera år i rad.

  Om det är värdepappershandel och inte kapitalförvaltning är det dessa skattemässiga skillnader:

  * Värdepapperen räknas som lagertillgångar.

  * Bolaget får dra av orealiserade förluster.

  * Bolaget får dessutom dra av förluster på värdepappersaffärerna mot andra intäkter.

  Om bolaget även bedriver annan verksamhet kan det alltså vara fördelaktigt att få dra av underskott mot andra rörelseinkomster.

  Om du å andra sidan inte vill att bolaget ska anses bedriva värdepappershandel, utan enbart kapitalförvaltning, bör bolaget alltså omsätta mindre än hela lagret. Det går inte att säga exakt var gränsen går och det är framför allt syftet med verksamheten som avgör.

  Du bör ange i bolagsordningen om bolaget ska bedriva värdepappershandel eller värdepappersförvaltning.

 • Hur tar en pensionär bäst ut pengar?

  Fråga:

  Jag är pensionär och har ett konsultbolag som innehåller börsnoterade aktier med ett marknadsvärde på 1 miljon. Dessutom har jag ett sparat utdelningsutrymme på 5,5 miljoner. Nu undrar jag hur jag på bästa sätt kan få ut detta kapital ur företaget?

  Pensionären


  Expertsvar:

  Att ta ut pengar ur ditt bolag för konsumtion är en klok idé för dig och andra pensionärer. Pengarna som då kan sätta guldkant på tillvaron är dessutom lågt beskattade, både som utdelning och lön.

  Från och med det år man fyller 66 år är det extra förmånligt att ta lön ur ett bolag där man är aktiv. Det beror dels på att de sociala avgifterna då sänkts till 10,21 procent (ålderspensionsavgift) och dels på att arbetsinkomster men inte pensionsinkomster ger jobbskatteavdrag, som då är extra förmånligt. För de första 100 000 kronorna i lön är avdraget 20 procent av arbetsinkomsten.

  Om du har stora vinster på dina aktier föreslår jag att du säljer aktier så att du i år får totalt 100 000 kr i vinster och samtidigt tar ut en lika stor lön. Du kan också skaffa andra intäkter eller ta upp periodiseringsfonder till beskattning.

  Det blir då ingen skatt i bolaget, men sociala avgifter, som dock är avdragsgilla och ökar din allmänna pension. Din privata skatt på lönen blir efter jobbskatteavdrag endast drygt 10 procent, om din totala inkomst ligger under 384 600 kr, skiktgränsen för statlig skatt

  Behöver du mer pengar så ta ut en del av den sparade utdelningen på 5,5 miljoner. Skatten på den blir 20 procent, lika stor som om du en gång i framtiden säljer bolagets aktier.

 • Expansionsfond eller periodiseringsfond?

  Fråga:

  Vad är det egentligen för skillnad, i praktiken, mellan periodiseringsfond och expansionsfond? Är det olika skatteregler eller återföringsregler ? vilken är bäst helt enkelt? Och om jag lägger pengar i dessa fonder, vad händer när jag går i pension, eller om jag skulle avlida?

  Fondsugen


  Expertsvar:

  Med periodiseringsfond kan du avsätta upp till 30 procent av vinsten. Det du avsätter måste tas upp till beskattning efter sex år. Detta betyder i praktiken att du kan få skattekredit, räntefritt i enskild firma och handelsbolag, men ränta för aktiebolag.

  För det som avsätts till expansionsmedel betalar du 26,3 procent i skatt direkt. Du väljer när du tar upp pengarna till beskattning och betalar då inkomstskatt och sociala avgifter med avdrag för de 26,3 procenten som du tidigare betalat.

  Oftast är det bäst att börja med att avsätta mesta möjliga till periodiseringsfond och sedan en del till expansionsfond, kanske så att den skattepliktiga inkomsten sänks till strax under brytpunkten för statlig skatt, 380 200 kr för 2009.

  Full skatt tas alltid ut till sist även efter ett dödsfall. Att göra stora avsättningar åren innan man fyller 66 år kan vara smart. Pengarna kan då tas ut i lön i år efter år. Om man arbetar i företaget räknas inkomsten som aktiv näringsverksamhet och det blir då jobbskatteavdrag, som är särskilt fördelaktigt för pensionärers inkomster upp till 100 000 kr. De sociala avgifterna är också lägre, endast 10,21 procent.

 • Hur skattar bolaget för aktievinster?

  Fråga:

  Jag driver ett aktiebolag och har investerat vinster från tidigare år i aktier. I år har jag sålt aktier, men har inte så mycket andra intäkter. Ändå skulle jag vilja ta ut lön. Kan jag kvitta min lönekostnad mot kapitalvinsterna och hamna skattemässigt på nollresultat? Eller beskattas kapitalvinster på något annat sätt?

  Sandra


  Expertsvar:

  I ett aktiebolag beskattas aktievinster på samma sätt som andra inkomster, alltså inte som för privatpersoner där kapitalskatten är 30 procent.

  Om du till exempel har 100 000 kr i aktievinster och tar ut 100 000 kr i lön så tar detta ut varandra och vinsten blir noll. Om du inte tar ut denna lön och aktievinsten blir en vinst i bolaget blir det 26,3 procent i bolagsskatt på aktievinsten.

 • Hur gör jag med expansionsfonden?

  Fråga:

  Jag kommer i år och under de närmaste två åren gå med minst en miljon i vinst per år i min firma. Ska jag behålla min enskilda firma och skjuta upp vinsten genom en expansionsfond, eller ska jag ombilda till AB? Jag vill ju betala så lite i skatt som möjligt.

  Angenäma problem


  Expertsvar:

  För den som har stora vinster är det enklast att skjuta på skatten i ett aktiebolag. Det som blir över och inte tagits ut som lön eller satts av till periodiseringsfond beskattas då med bolagsskatt, 26, 3 procent.

  Men även i en enskild firma finns det goda möjligheter att skjuta upp skatten på exempelvis den delen av vinsten som ligger över gränsen för statlig skatt.

  Börja med att sätt av mesta möjliga till periodiseringsfond. Sätt sedan av till expansionsfond. Det får vara 135,69 procent av tillgångarna minus skulderna vid årets slut. Så om du behåller en stor del av vinsten i firman lär det i år inte vara något problem att avsätta så mycket att det bara blir en inkomst upp till brytpunkten för statlig skatt.

  Du betalar då 26,3 procent i skatt på expansionsfondspengarna. När du senare tar ut pengarna som lön får du betala egenavgifter och inkomstskatt ? minus de 26,3 procent som du redan betalat.

  Om vi tar hänsyn till att egenavgifterna nästa år sänkts med fem procentenheter och att dessa är avdragsgilla blir det ett totalt skatteuttag på ca 25 procent för inkomsten under brytpunkten för statlig skatt (ca 380 000 kr om året) och 45 procent för den del som ligger över.

  Om du jämför det med att få en miljon per år i vinst i ett aktiebolag blir den första skatten på vinsten lika stor, eftersom det blir 26,3 procent i bolagskatt. Om du inte har anställda kan du sedan ta ut upp till nästan 130 000 kr per år i utdelning med 20 procent i skatt. Men om du tar ut de beskattade pengarna som lön blir skatten och de sociala avgifterna lite högre än i enskild firma.

  När du avgör om du ska gå över till bolag bör du tänka på fördelar och nackdelar som vi tidigare tagit upp i Driva Eget. Med så stor långsiktig vinst tycker jag att det mesta talar för aktiebolag, främst därför att du då har större valfrihet med pengarna och för att du håller företagets ekonomi åtskilda från din privata.

  Men vänta med att byta företagsform tills i juli nästa år. Då lär revisionsplikten ha försvunnit och från april i år krävs det endast 50 000 kronor i aktiekapital.

   

 • Ska jag starta AB i utlandet?

  Fråga:

  Jag funderar på att starta ett utländskt AB, av skatteskäl. Men vilka är egentligen för- och nackdelarna med att starta ett bolag i ett annat land, och får man ens göra det?

  Skatteplanerare


  Expertsvar:

  Du får starta ett utländskt bolag ? men det är inte säkert att du för den skull bara behöver betala skatt i utlandet. Ett utländskt bolag som bedriver verksamhet från ett så kallat fast driftsställe i Sverige beskattas nämligen här på samma sätt som ett svenskt aktiebolag.

  Om bolaget bedriver verksamheten bara i det land där bolaget finns beskattas det dock bara i det landet. Det finns dock en fallgrop även här:Om du är bosatt i Sverige och äger minst en fjärdedel av ett lågbeskattat bolag (en utländsk juridisk person) ska du ta upp bolagets inkomster i din privata deklaration - och då får du ju inga skattefördelar.

  Det finns dock länder som är mera intressanta för svenska företagare än andra, bland annat Malta och Cypern. Kolla med din revisor för att se vad som gäller för just dig och ditt företag.

 • Ska jag ha privatbil eller tjänstebil?

  Fråga:

  Jag har ett aktiebolag och ska skaffa bil. Nu undrar jag om vad som är bästa för mig ekonomiskt ? att köpa bilen privat och få milersättning, eller att köpa den på företaget och använda den som tjänstebil?

  Janne


  Expertsvar:

  Vad som är bäst bero främst på hur många mil man kör i tjänsten och hur mycket man kör privat. Det gäller att räkna noga, och det är inte självklart att tjänstebil är bäst. Men om du kör miljöbiljust är tjänstebil oftast bättre än privatbil, eftersom förmånsvärdet då blir lägre än för andra tjänstebilar.

  Hur stort förmånsvärdet blir för en tjänstebil beror dels på bilens pris och dels på hur stor statslåneräntan den 30 november året före inkomståret.

  Nu när räntan är låg är därför förmånsvärdet något lägre än tidigare. För 2009 räknas det ut enligt denna formel:

  13 567 kr + 11,7 procent av nybilspriset. För bilar dyrare än 321 000 kr blir det ett tillägg för den del av priset som ligger över denna gräns.

  För elhybridbilar och gasbilar sätts förmånsvärdet ned till 60 procent av vad förmånsvärdet blir för en motsvarande bensindríven bil.

  Om du bestämmer dig för tjänstebil så är det bättre att ditt bolag leasar bilen i stället för att köpa den. Om du kör mer än 300 mil i tjänsten kan nämligen halva momsen dras av, medan den inte är avdragsgill vid ett köp.

  Ofta är det bäst att man betalar bensinen privat för en tjänstebil, särskilt om den är bensinsnål. För tjänstemilen skriver man sedan räkning till bolaget med 9:50 kr per mil för bensin och miljöbränsle(6:50 kr för diesel). Du kan alltså privat ta ut 9:50 kr skattefritt även om kostnaden är lägre.

 • Får bolaget stämpelskatt?

  Fråga:

  Jag funderar att bilda ett aktiebolag med en fastighet som kapitalinsats? Måste man då betala 3 procent i stämpelskatt på taxerigsvärdet?

  Villrådig


  Expertsvar:

  Ett aktiebolag som köper en fastighet ska betala 3 procent i stämpelavgift (lagfartsavgift) på det som är högst köpesumman eller taxeringsvärdet. Den avgiften är dubbelt så hög som för privatpersoner.

  Om jag förstår dig rätt så funderar du på att överlåta en fastighet till bolaget, och då kommer du inte ifrån stämpelskatt, oavsett om fastigheten tillhör dig själv eller någon annan.

 • Hur beskattas pension och vinst?

  Fråga:

  Min man har avtalspension och har nu startat en enskild firma. Hur blir det med vinsten från företaget? Läggs den ovanpå hans pension eller beskattas pensionen och företaget var för sig?

  Gunilla


  Expertsvar:

  Pensionsinkomster, löneinkomster och vinster beskattas i princip på samma sätt. De läggs ihop och på det sammanlagda beloppet blir det kommunalskatt och 20-procentig statlig skatt på det som 2009 överstiger 380 200 kr.

  Men för att få fram vad som här ska räknas som vinst finns det en mängd regler. I princip är det ett belopp som blir kvar när kostnaderna dragits av och avsättningar gjorts till periodiseringsfond och expansionsfond. I princip kan man bestämma själv hur stor vinst som ska tas upp och hur mycket som ska skjutas på framtiden.

  Det är då viktigt att tänka på att vinsten i en enskild firma nu faktiskt beskattas lägre än pensionsinkomster. Vinstinkomsterna ger nämligen jobbskatteavdrag på samma sätt som löneinkomst. Det ger en skattesänkning på 1 200 kr i månaden vid 20 000 i månadsinkomst. Året efter 65 års ålder sänks denna inkomst med 20 procent upp till en årsinkomst på 100 000 kr.

  Detta  är bra argument för att försöka skaffa sig beskattningsbara vinster som pensionär när också de sociala avgifterna är låga.

 • Hur snabbt kan jag få rot-pengar?

  Fråga:

  Jag har likviditetsproblem i mitt företag och angelägen om att få in pengar så fort som möjligt. Nu har jag gjort en del snickerijobb åt en villaägare som har rätt till rotavdag. Enligt de nya reglerna från 1 juli ska jag dra av skattesubventionen på kundens faktura och kräva in de pengarna av Skatteverket.

  Hur gör jag för att få de pengarna så fort som möjligt? Kan jag ansöka redan nu, trots att en liten detalj i arbetet återstår och trots at jag ännu inte fått betalt av kunden?

  Snickare


  Expertsvar:

  Innan du kan skicka ansökan till Skatteverket måste arbetet vara klart och du måste ha fått betalt av kunden. När du skickat in ansökan lovar Skatteverket att du ska få pengarna på tio dagar. Men förutsättningen är att blanketten är rätt ifylld. Är den inte det kan det ta lång tid innnan pengarna kommer.

  Det bästa rådet för att du ska få pengar snabbt är därför att du anstränger dig att fylla i blanketten rätt. Glöm till exempel inte att ange fastighetsbeteckningen på villan där du gjort arbetet.

 • Ska jag överklaga taxeringsvärdet?

  Fråga:

  Jag har fått ett nytt taxeringsvärde på min villa som är 5,5 miljoner, och det anser vara alldeles för högt. Men är det någon poäng att överklaga nu när jag får betala maximal fastighetsavgift?

  Högtaxerad


  Expertsvar:

  Om dagens regler består är det onödigt besvär för dig att överklaga. Men om de tre rödgröna partierna vinner valet 2010 kommer fastighetsskatten tillbaka. Under Almedalsveckan presenterade nämligen de tre partierna en överenskommelse om hur de vill göra om villabeskattningen. De vill införa enprocentig fastighetsskatt på den del av taxeringsvärdet som ligger över 4,5 miljoner.

  Eftersom det taxeringsvärde du fått skulle betyda 10 000 kr i fastighetsskatt för dig har taxeringsvärdet stor betydelse vid rödgrön valseger. Mitt råd är att du avvaktar valresultatet och begär omprövning av taxeringsvärdet om de tre oppositionspartierna vinner valet.  Man har fem år på sig att överklaga ett skattebeslut.

 • Hur väljer jag karensdagar?

  Fråga:

  Det går ju att välja hur många karensdagar i sjukförsäkringen man ska ha om man har enskild firma. Jag har en nystartad enskild firma och undrar hur jag ska resonera när jag ska välja.

  Frisk med firma


  Expertsvar:

  Om man inte meddelar hur många karensdagarna man ska ha får man ingen ersättning den första sjukdagen, eftersom det är en obligatorisk karensdag för alla. I detta fall är egenavgifterna 29,71 procent på vinsten för aktiva näringsidkare.

  Om man istället väljer tre karensdagar blir egenavgifterna 29,67 procent, och om man väljer 30 karensdagar blir egenavgifterna 28,89 procent. När det gäller inkomster över 7,5 prisbasbelopp (321 000 kr inkomståret 2009) betalas fulla egenavgifter även om man har valt tre eller 30 karensdagar.

  Det är nu så liten skillnad mellan egenavgiften i de olika alternativen att det oftast är bäst att ha bara en karensdag. För dig som är enskilda näringsidkare och nyligen startat företag som ännu inte går med vinst är det definitivt bäst att inte ha några extra karensdagar, eftersom du ändå inte betalar några egenavgifter. Den som har barn ska komma ihåg att karensdagarna endast gäller för egen sjukdom, inte för vård av barn.

  Den som fyllt 55 år får inte minska antalet karensdagar, och även om man är under 55 år så ska man fylla i en hälsodeklaration när detta görs.

 • Ska jag fyllnadsbetala?

  Fråga:

  När jag deklarerade upptäckte jag att jag skulle få 40 000 kr i kvarskatt. Jag har ännu inte gjort någon fyllnadsinbetalning som jag brukar. Bör jag göra det? Ska jag i så fall betala in allt för att helt slippa kvarskatt? Det kom tydligen någon lagändring kring detta nyligen.

  Aktievinnare


  Expertsvar:

  Räntan som staten tar ut på väntad kvarskatten efter årets deklaration tas ut efter hur stor basräntan är - och  den är beroende av statens upplåningskostnad. Denna kostnad avrundas nedåt till jämna heltal. Därför sattes den till noll från den 1 april.

  Men när finansministern förstod det blev han rädd för att inte få in skatt tillräckligt snabbt. Så därför har han nu infört en ny lag som säger att räntesatsen blir högst 1,25 procent, vilket motsvarar 1,8 procent i avdragsgill ränta.

  Men detta gäller inte förrän från den 1 juni i år och endast den del som ligger över 30 000 kr. Till dig och alla andra ger jag därför nu dessa råd:

  • Den som efter årets deklaration ser att kvarskatten blir lägre än 30 000 kr gör bäst i att vänta med att betala skatten till den 12 mars 2010, om inte basränta stiger drastiskt innan dess.
  • Den som väntar en högre kvarskatt bör du kring den 1 juni betala den del som ligger över 30 000 kr om du har pengar tillgängliga och räknar med att få mindre än 1,8 procent i ränta på pengarna. Men det lönar sig knappast att låna för att kunna betala. Om du kan bör du alltså betala in 10 000 kr den 1 juni.

 • Är tjänstebil bättre än privatbil?

  Fråga:

  Jag funderar på att köpa en ny bil, en Passat, ecofuel (biogas) och räknar med en bränslekostnad på 8 kr per mil. Vilket blir bäst, att köpa den privat eller att låta mitt bolag köpa den och ha den som tjänstebil? Bolaget har pengar så att det räcker för att köpa en bil. Hur räknas förmånsvärdet ut?

  Bilälskare


  Expertsvar:

  Vad som är bäst brukar bero på hur många mil man kör i tjänsten och hur mycket man kör privat. Det gäller att räkna noga, och det är inte självklart att tjänstebil är bäst. Men just för en miljöbil, som det här är frågan om, är tjänstebil oftast bättre än privatbil, eftersom förmånsvärdet då är lägre än för andra tjänstebilar.

  Hur stort förmånsvärdet blir för en tjänstebil beror dels på bilens pris och dels på hur stor statslåneräntan den 30 november året före inkomståret.

  Nu när räntan är låg är därför förmånsvärdet något lägre än tidigare. För 2009 räknas det ut enligt denna formel:

  • 13 567 kr + 11,7 procent av nybilspriset. För bilar dyrare än 321 000 kr blir det ett tillägg för den del av priset som ligger över denna gräns.

  Men eftersom bilen du funderar på drivs med biogas sätts förmånsvärdet  ned till 60 procent av vad förmånsvärdet blir för en motsvarande bensindríven bil.

  Det är då bättre att ditt bolag leasar den än att bilen köps. Om du kör mer än 300 mil i tjänsten kan nämligen halva momsen dras av, medan den inte är avdragsgill vid ett köp.

  Ofta är det bäst att man betalar bensinen privat för en tjänstebil, särskilt om den är bensinsnål. För tjänstemilen skriver du sedan räkning till bolaget med 9:50 kr per mil för bensin och miljöbränsle( 6:50 kr för diesel). Du kan alltså privat ta ut 9:50 kr skattefritt, trots att kostnaden bara blir 8 kr.

 • Hur stor utdelning kan jag ta ut?

  Fråga:

  Jag har ett aktiebolag med fem anställda och vet att jag kan ta ut rätt stor utdelning med 20 procent i skatt. Men hur fungerar reglerna egentligen?

  Lisa


  Expertsvar:

  För den som har aktiebolag gäller det att se till så att man får ut mesta möjliga utdelning enligt de så kallade 3:12-reglerna, som nu har förbättrats. Eftersom du har anställda finns de nya möjligheter att få ut mycket stora belopp enligt den så kallade lönesummeregeln. Men det gäller då att se till så att den egna lönen är tillräckligt stor och att den krångliga K10-blanketten är rätt ifylld nu i deklarationen. Reglerna är krångliga och det är säkrast att ta hjälp av din revisor eller redovisningskonsult.

  Hur stor utdelning du får ta ut beror dels på hur stort kapital du satt in i bolaget och dels på hur stora bolagets sammanlagda löner är. 25 procent av bolagets totala löneutbetalning få tas ut som utdelning och hela 50 procent för den del av lönerna som ligger över 2,6 miljoner.

  Men för att kunna använda sig av den löneregeln måste ägaren eller någon närstående ( make, sambo, barn, barnbarn och syskon) få en hög årslön, ofta kring 400 000 kr. Hur hög lönen måste vara framgår av en kalkyl här.

   

  På detta underlag blir skatten då 20 procent. Den som har många anställda kan då få hela vinsten beskattad med 20 procent (totalt 41- 42,4 procent i skatt, eftersom det också blir bolagsskatt).

 • Kan företagare deklarera på nätet?

  Fråga:

  Jag har en liten enskild firma och har därför inte kunnat deklarera över nätet. Hur är det i årets deklaration?

  Liten småföretagare


  Expertsvar:

  Men du måste då ha e-legitimation. Om du inte redan har en sådan så skaffa dig en genom din bank. Du laddar snabbt hem den från bankens internetsida. När du sedan loggar in med ditt lösenord kan du inte bara göra årets deklaration, utan också redovisa moms och sköta kontakter med exempelvis Bolagsverket.

  Med hjälp av e-legitimation kan du också lätt fylla i de flesta blanketter för den privata deklarationen och få hjälp med en del beräkningar.

   

 • Ska jag kvitta förlusten mot lön?

  Fråga:

  Jag startade i fjol en enskild firma vid sidan av min fasta antsällning. Nu när jag ska deklarera ser jag att firman gått med ett minus på 50 000 kr. Kan jag kvitta den förlusen mot min löneinkomst.

  Extraknäckare


  Expertsvar:

  Ditt andra alternativ är att spara underskottet och kvitta det mot en framtida vinst i firman. Det alternativet är bäst om du tror att det ska bli vinst de kommande åren. Då är det bra att ha den gamla förlusten och kvitta bort en vinst som det utan kvittning skulle bli sociala avgifter på.

   

 • Får jag dra av arbetsrummet?

  Fråga:

  Jag har suttit hemma och jobbat som konsult i en firma vid sidan av min anställning. Jag vet att det är svårt att dra av för arbetsrum i den privata deklarationen. Men kan det gå i firman?

  Sven


  Expertsvar:

  Om du kan visa att den verkliga kostnaden är större får större belopp dras av.

   

 • Lönar det sig att betala in uppskov?

  Fråga:

  Jag har läst att den nya skatten på gamla villauppskov är 0,5 procent. Men på i deklarationsuppgifterna från Skatteverket står det 1,67. Hur hänger det ihop? Den uppskjutna vinsten är 1 miljon. Lönar det sig att betala av uppskovet redan nu´?

  Villaägare


  Expertsvar:

  Jag kan förstå att du blir fundersam när du ser att 1,67 procent av den uppskjutna vinsten är förtryckt på deklarationshandlingarna. Eftersom kapitalskatten är 30 procent blir själva skatten 0,5 procent av vinsten.   Så siffrorna är rätt.

  Om du har pengar till tillgängliga lönar det sig därför att betala av skatten i förtid. Om du då i årets deklaration begär att få betala skatten på den uppskjutna reavinsten (begär återföring) får du betala 22 procent av vinsten i skatt ? 220 000 kr om du har en miljonvinst.

  Men du kan minska den skatten med 20 000 kr om du i stället gör så här:

  • Överklaga den deklaration där du deklarerade reavinsten (begär omprövning). Då beräknas reavinstskatten enligt de gamla reglerna, med 20 och inte 22 procent av vinsten. Med en miljonvinst minskar alltså skatten från 220 000 till 200 000 kr. Sådan omprövning kan göras fem år efter taxeringsårets utgång.

  Det tillkommer en liten avgift för att du dröjt att betala in skatten på den gamla deklarationen när du begär omprövning, 1-2 procent av själva skatten per år.

  Här kan du räkna ut när det lönar sig att betala av gamla uppskov.

   

 • Kan firmaförlust kvittas mot villavinst?

  Fråga:

  Jag och min fru har tillsammans haft en enskild firma i tio år, som förra året gick med 120 000 kr i underskott. I fjol sålde vi också vår villa och fick en stor reavinst. Kan vi på något sätt minska skatten på den vinsten genom att använda underskotet för någon form av kvittning.

  Pensionärsmakar från Bromma


  Expertsvar:

   

  Nej, vinsten på husvinsten måste du skatta av med 22 procent. Det heller knappast lönt att försöka få uppskov, eftersom det nu blir 0,5 procent om året i extraskatt på den uppskjutna vinsten.

  Underskottet går heller inte att kvittas mot löneinkomster, eftersom ni haft firman i mer än fem år. Ni får spara underskottet i firman för att kvitta mot framtida vinster.

  Om ni lägger ned firman kan ni året efter avslutningen dra av 70 procent av underskottet under inkomst kapital, vilket ger 21 procent av förlusten i skattesänkning.

 • Är tidningar avdragsgilla?

  Fråga:

  Jag har enskild firma och undrar vilka tidningar jag kan dra av i firman nu när deklarationstiderna börja närma sig.

  Lisa


  Expertsvar:

  När du funderar över både detta och andra avdrag ska du fundera över vad du haft användning av i firman under 2008, vad som är företagskostnader   och vad som är privata utgifter.

  Det du behöver för att driva din verksamhet tar du upp som en avdragsgill kostnad i företagets bokföring och deklaration. Det som används både privat och i firman kan gå att dra till en del, kanske halva kostnaden i firman. Detta gäller också tidskrifter och dagstidningar.

 • Bra att få betalt i aktier?

  Fråga:

  Jag har fått erbjudande om att sälja mitt lilla aktiebolag som jag startat, äger och arbetar i. Tanken är att jag ska jobba vidare i bolaget. Köparen, som är ett marknadsnoterat bolag, vill betala med aktier i detta bolag. Bör jag gå med på det eller ska jag kräva kontant betalning?

  Anders


  Expertsvar:

  Du har så kallade kvalificerade aktier, och dessvärre finns det vissa fallgropar när du byter de aktierna till just marknadsnoterade aktier. Det har att göra med 3:12-reglerna som normalt innebär att vinsten vid försäljning av sådana aktier beskattas till hälften med 30 procent och till hälften som lön, vilket normalt ger en sammantagen skatt på cirka 43 procent. Först vinster över 9,2 miljoner kronor beskattas med 30 procent.

  Om nu ett börsbolag vill köpa ditt bolag och betala med sina egna aktier behöver du visserligen inte betala någon skatt på vinsten förrän aktierna säljs. Men det finns ytterligare en regel som är rent konfiskatorisk och saknar all logik:

          Om du vid bytet får betalt med börsaktier värda till exempel 5 miljoner kronor måste du ta upp kommande utdelning på dessa börsaktier som lön, ända tills du har fått 5 miljoner kronor i utdelning. Vilket i de flesta fall innebär för alltid. Först därefter får du som alla andra ägare i börsbolaget betala 30 procents skatt på utdelningarna.

  Om erbjudandet gäller aktier som ger utdelning är det alltså bättre att få kontant betalning. Om kontant betalning inte är ett alternativ bör du se till att omedelbart sälja aktierna du får vid bytet eller få hjälp med andra krångligare lösningar. 3:12-beskattningen av kapitalvinsten kommer du inte undan, men du kan slippa den betungande lönebeskattningen av utdelningen.

  Om de noterade aktierna inte ger utdelning finns det fördelar med bytet, i och med att du kan skjuta upp betalningen av skatten. Att välja aktier innebär dock alltid en större risk än att få kontanter ? aktierna kan ju förlora i värde.

 • Ska han ta ut mindre ur bolaget?

  Fråga:

  Min man som är 70 år fortsätter att ta ut lön ur familjens aktiebolag. Han har hittills tagit ut 120 000 kr per år för att han tillsammans med pensionen ska nå upp till gränsen för statlig skatt. I senaste numret rekommenderar Anders Andersson att man bör ta ut drygt 70 000 kr per år för att få minsta möjliga skatt. Tjänar han på att sänka inkomstuttaget i fortsättningen?

  Kerstin


  Expertsvar:

  För att en pensionär som kan välja hur stor inkomst som ska tas ut är ca 70 000 kr det optimala. Då utnyttjar man jobbavdraget allra mest och det blir ca 7 000 kr i skatt på arbetsinkomsten, alltså endast 10 procent. Även med 120 000 kr i inkomstuttag blir skatten låg på grund av att jobbavdraget, ca 16 procent i skatt.

  Hur din man bäst gör beror på hur mycket beskattat kapital som finns i bolaget. Har han ett stort kapital där kan det vara bäst att ta ut 120 000 kr om året och dessutom maximal utdelning, nu drygt 90 000 kr om året.

  Men pengarna räcker ju under fler år om han nöjer sig med utdelning plus 70 000 kr i inkomst om året. Om det finns 800 000 kr i bolaget blir det lägst total skatt om han under fem år tar ut utdelning och 70 000 kr om året i inkomst. Men detta förutsätter att dagens regler för jobbavdrag består under hela tiden, och det är ju inte säkert.

 • Bästa ägarform för näringsfastighet?

  Fråga:

  Jag har nyligen köpt ett litet hyreshus med åtta lägenheter i. Nu undrar jag om det är bäst att ha ett aktiebolag eller äga huset privat.

  Ny hyresvärden


  Expertsvar:

  Om du äger en näringsfastighet privat beskattas hyran normalt som inkomst av näringsverksamhet. Det innebär avdragsgilla socialavgifter och inkomstskatt på upp till 57 procent.

  Genom så kallad räntefördelning kan dock viss del av den löpande inkomsten tas upp som inkomst av kapital. Ju mindre belånad fastigheten är, desto större del av avkastning beskattas med 30 procent.

  Om du själv arbetar med hyreshuset är näringsverksamheten aktivt, annars räknas den som passivt. Är den aktiv blir det ca 31 procent i egenavgifter, och underskott på upp till 100 000 kronor per år får dras av mot tjänsteinkomster  under de fem första åren.  Den som är passiv kan inte göra någon sådan kvittning, men betalar å andra sidan ca 24 procent i särskild löneskatt i stället för egenavgifter.

  För en aktiv ägare kan det alltså under en nystartsperiod vara intressant med direktägande.

  Du kan också äga fastigheten genom aktiebolag. Då blir det 28 procents bolagskatt på löpande inkomster och kapitalvinst när bolaget säljer fastigheten.

  Man kan ofta undvika att betala skatt vid en försäljning genom att överlåta fastighetsbolaget till ett nytt moderbolag som i sin tur skattefritt säljer fastighetsbolaget. Den möjligheten har dock lett till en begränsning av rätten för bolag att dra av förluster på fastigheter. Sådana får bara dras av mot fastighetsvinster hos bolaget.

  Om du vill att din direktägda fastighet ska övertas av ditt aktiebolag kan du göra en så kallad underprisöverlåtelse. Det görs genom att du säljer fastigheten till bolaget till ett pris som ligger mellan noll och ditt eget justerade anskaffningspris. Då utlöser överlåtelsen vanligen inte beskattning hos dig. Däremot kan du sedan inte köpa ut fastigheten så att den ägs privat utan att betala fullt marknadspris. Då blir det 28 procents skatt hos aktiebolaget på värdeökningen.

  Allt detta är komplicerat och kräver att allt görs på exakt rätt sätt för att det inte ska oväntade skattekonsekvenser, så vänd dig till din revisor och en skatterådgivare innan du gör några transaktioner.

   

 • Är Driva Eget avdragsgill?

  Fråga:

  Kan mitt aktiebolag teckna prenumeration på Driva Eget och dra av kostnaden i bolaget?

  Staffan i Klippen


  Expertsvar:

  Nästan hela tidningen handlar ju om hur du bäst ska sköta ditt företag. Då är ju prenumerationsavgiften en kostnad som du har för at tjäna pengar i bolaget ? och sådana kostnader är avdragsgilla.

 • Hur får jag ned marginalskatten?

  Fråga:

  Jag är en 68 årig pensionär och driver en enskild firma inom inredningsbranschen, där jag får in en del extra pengar. Firmans inkomster har gjort att mina pensioner blir väldigt högt beskattade. Hur ska jag göra för att hålla marginalskatten på en rimlig nivå? När pensionen betalas ut vill man ju inte att större delen ska gå till skatt.

  Yngve


  Expertsvar:

  Om du i år får ihop över 507 000 kr sammanlagt i inkomst av pension och näringsverksamhet blir marginalskatten maximal, 25 procent plus kommunalskattesatsen. För näringsverksamheten höjs den ytterligare på grund av egenavgifterna, som dock sänkts till 10,21 procent från det år då man fyllt 66 år. För näringsverksamheten blir det dock jobbskatteavdrag.

  Om du har stora företagsinkomster kan det finnas anledning att i stället driva verksamheten i ett aktiebolag. Då kan du ta ut utdelning ur bolaget med en beskattning på 20 procent. Nästa år höjs den schablonutdelningen till 120 000 kr per år. Det sammanlagda skatteuttaget på en sådan inkomst blir då 41 procent eftersom bolaget först betalar bolagsskatt, som nästa år sänkts till 26,3 procent.

  Försök att nästa år lägga dina tjänsteinkomster kring 100 000 kr. Då blir det bäst effekt för jobbskatteavdraget som är bättre för pensionärer än för yngre. Helst ska du då också försöka ligga under gränsen för när skatten på den totala årsinkomsten ökar med 20 procent(380 000 kr) och 25 procent (539 000 kr).

 • Måste jag göra ny preliminärdeklaration?

  Fråga:

  I min preliminära självdeklaration skrev jag att jag troligen inte skulle göra någon vinst i år och har därför inte betalat någon preliminärskatt. Men nu ser jag att jag fått lite vinst. Måste jag nu lämna in en ny preliminärdeklaration, trots att året är slut. Kan jag nu göra en skatteinbetalning utan att på förhand deklarera denna?

  Linus


  Expertsvar:

  Du behöver inte göra en ny sådan deklaration. Att lämna in en lite pessimistisk preliminärdeklaration är faktiskt rätt smart. Då kan du visserligen få kvarskatt. Men ränta på den skatten räknas inte förrän fr o m den 3 maj.

  På den del som ligger under 20 000 kr blir det dock ränta fr o m den 12 februari. Så om du har en vinst som ligger över 20 000 för 2008  är det bra om du gör en extra skatteinbetalning den 12 februari eller strax efter, för den del av skatten som ligger över 20 000 kr.

 • Vilken pension bör man ta ut först?

  Fråga:

  Jag läste med intresse artikeln i förra numret om den 62-årige mannen som fick rådet att ta ut sin pension i första hand, istället för att ta ut lön ur företaget. Jag är också 62 år, har eget aktiebolag och har nu dessa funderingar:

  1. Vilken pension bör man ta ut i första hand, den allmänna pensionen, tjänstepensioner som har betalats av tidigare arbetsgivare eller pensionen som kommer från mitt bolags pensionsförsäkring?

  2. Har ni i beräkningarna tagit hänsyn till att lön också är pensionsgrundande? Om man minskar lönen minskar ju också den allmänna pensionen. Det sägs att den minskningen är extra stor när man minskar inkomsten mellan 60 och 65 års ålder.

  Anonym


  Expertsvar:

  1.Det viktiga är att du tar ut pension i stället för lön. Vilken pension som är bäst att ta ut först är svårt att veta. I artikeln menade vi främst pensionen från bolagets pensionsförsäkring.

  Om du har en sådan med fonder kan du styra placeringen själv. Tror du att du kan få fonderna att växa kraftigt kan du ju i stället ta ut den allmänna pensionen. Om detta är bra eller dåligt beror på hur länge du lever, eftersom pensionen efter 65-årsdagen minskar varje månad fram tills du dör. Ju tidigare du börjar uttaget desto större är den minskningen.

  2. Om du inte tar ut lön minskar din pensionsgrundande inkomst och därmed den allmänna pensionen, men endast den del som gäller nya pensionssystemet. Denna pensionsminskning uppvägs mångdubbelt av de fördelar som nämns i artikeln. Den extra kraftiga minskningen som du nämner gäller tjänstepensionen för anställda inom vissa avtalsområden och främst när lönen minskar mellan 60 och 62-63 års ålder.

Fråga våra experter

Vill du ha proffssvar på dina frågor om dig och ditt företag? Då kan du få hjälp av Driva Egets experter. Vi väljer ut några av de frågor som kommer in och besvarar dem i vår tidning och på sajten.


Tack för din fråga. Om den väljs ut kommer den att besvaras i tidningen och här på sajten.
Följ Driva Eget
Följ oss på facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Följ @drivaeget
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Google+
Läs mer i tidningen
8 nr 545 kr

TEMA: Trygga din pension
Alternativa sparformer
Hon skippar bankens tips
Så lyckas han med sina placeringar
Hög risk för småföretagare

Dessutom:

 • Firman hemma – dra av för lokalerna
 • Så köpte hon sitt drömjobb
 • Hitta din exportmarknad